USA, FL +1 (904) 250-0943
  • Brazil Brazil: +55 (11) 3181-7860
  • Spain España: +34 (95) 093-0069
  • Guatemala Guatemala: (502) 2268 1204
  • Mexico Mexico: +52 (33) 1031-2220
  • Mexico Mexico: 01 800 PA MALLA
  • United States United States: +1 (727) 379-2756
  • United States United States: 1 877 CROP NET
  • United States United States: +1 (904) 250-0943
  • (Atención en Español)
. | Contact | .

Tarım ürünlerinizde viral hastalıklar – Enfeksiyonların yayılmasını durdurmak.

Viral hastalıklar farkında olmadan önemli bir hastalık taşıyıcısı olan işçileriniz tarafından tarım ürünlerinize bulaşır.

Çeşitli koşullar, özellikle bitkileri enfekte eden virüslere ev sahipliği yaparak çok sayıda tarım ürününde ölüme ve farklı türde belirtilere sahip viral enfeksiyona yol açar. Bu virüsler o kadar küçük bulaşıcı hastalık taşıyıcılarıdır ki optik bir mikroskop altında dahi görülemezler. Seçtikleri konakçı dışında bütünüyle pasif kaldıkları için bu virüslerin bir taşıma ve yayılma yöntemine (taşıyıcı) ihtiyacı vardır. Yol açtıkları viral hastalıkları tarlalarınızda bitkinin gelişim potansiyelini veya fotosentez kapasitesini engelleyerek, meyve gelişiminde nekroz veya renk değişimi gerçekleştirerek veya doğrudan bitkilerinizi öldürerek genellikle büyük kayıplara neden olur.   El işçiliği çeşitli patojenlerin yayılmasında taşıyıcı rolü üstlenir. HORTOMALLAS file ağ kullanmak gerekli işçiliği azaltarak ürünlerinizi etkileyen viral hastalık riskini düşürür. 1898 yılında Delft Teknik Üniversitesinden Profesör Martinus W. Beijerinck’in “contagium vivum fluidum” veya bulaşıcı canlı sıvı adını vererek izole ettiği ve incelediği etkenleri bugün virüs olarak biliyoruz. Hastalıkların yayılmasına hastalıklı bitkilerden alınan bitki öz suyunda bulunan “bir şey”in neden olduğu tespit edildikten sonra, bu sıvının tam olarak ne olduğunun tanımlaması amacıyla çeşitli araştırmalar yürütüldü. Bu araştırmalardan ilk birkaçı, hastalığa neden olan etkenleri bakteriden çok daha küçük olduğunu ve bakteriden farklı olarak (tek hücreli veya çok hücreli) canlı bir konakçıda barınmadığı müddetçe çoğalamadığını ortaya koydu. 50 yılı aşkın süreli bilimsel araştırmalar, bu “enfeksiyon ajanları”nın bakteriden aslında çok daha farklı olduğunu ve neredeyse tamamıyla bulaşıcı genetik materyalden ve birtakım yapısal proteinden oluştuğunu gösterdi. Profesör Beijerinck tarafından bulaşıcı sıvı olarak tarif edilen Tütün Mozaik Virüsü  (TMV) keşfedilen ilk virüs olma özelliğini taşır. Virüsün yol açtığı belirtiler şöyledir: sarı alacalı yapraklar, nekroz, bodur gelişme ve yapraklarda kıvrım. Bu belirtilerin varlığı viral hastalığın bitkide ne derecede ilerlemiş olduğuna ve aynı zamanda hastalıklı bitkinin gelişim evresine bağlı olarak değişiklik gösterir. Virüs temel olarak tütün bitkisini etkilerken domates, biber ve patlıcan gibi çoğu patlıcangil olan başka bitkilerde de görülebilir. Mekanik yoldan bulaşan diğer birtakım ilgili virüslere örnek olarak Tütün Halkalı Leke Virüsü (TRSV),Domates Mozaik Virüsü (ToMV) ve Domates Cüce Çalılık Virüsü (TBSV) verilebilir. İyi tarım uygulamalarına, bu tür viral hastalıkların oluşmasına engel olan veya yavaşlatılmasını sağlayan kolay yöntemler dâhil edilebilir. Zaman içinde büyük gelişim göstermiş böylesi bir uygulama, bitkilerinizin terbiye edilmesidir. Terbiye sistemi, bitkilerinizin doğru şekilde gelişmesine ve ürettikleri meyvenin kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmayı hedefler. Bitki terbiyesi, geleneksel olarak bitkileri sabitlemek amacıyla kullanılan rafya sicimi yardımıyla gerçekleştirir. Bu yöntem iyi olmakla birlikte aynı zamanda yoğun iş gücü gerektiren bir uygulamadır. Terbiye sistemleri alanındaki en son yenilik HORTOMALLAS tarafından sunulan polipropilen file sistemidir. Bu file sistemi, rafya sisteminden farklı olarak, işçilerinizin bitkilerinize elle müdahale etme gerekliliğini büyük oranda düşürerek  elleri veya kullandıkları aletler üzerinden bir virüsün taşınma şansını en aza indirger ve ürünlerinizin mekanik yoldan bulaşan hastalıklara yakalanma ihtimalini büyük oranda aşağıya çeker. HORTOMALLAS ürün filesi  aynı zamanda ürünlerinizin daha iyi hava almasını ve gün ışığından daha iyi yararlanmasını sağlar. Bir diğer faydası, bitkinin nemli toprakla temasını keserek meyvenin toprakla temasından kaynaklanabilecek lekeli veya hastalıklı meyve gibi problemlerin önüne geçer ve böylelikle gelişmekte olan meyvelerin kalitesini arttırır. Başvurulan Kaynaklar: 1.- Scholthof, K.-B.G. 2001. The beginning of Virology…time marches on. The Plant Health Instructor. APS. http://www.apsnet.org/publications/apsnetfeatures/Pages/beginningofvirology.aspx revisado en internet 30/09/2015 12:35 pm. 2.- Gergerich, R.C., and V. V. Dolja. 2006. Introducción a los Virus Vegetales, el Enemigo Invisible. Trans. Silvina L. Giammaría. 2008 The Plant Health Instructor. http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/pathogengroups/pages/plantvirusesespanol.aspx revisado 01/10/2015 1:20pm. 3.- Scholthof, K-B.G. 2000. Tobacco mosaic virus. The Plant Health Instructo APS. http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/viruses/Pages/TobaccoMosaic.aspx revisado 01/10/2015 2:20pm. 4.- Gómez, J., R.; Hernandez, F., L.; Osuna. G., J. A. y Martínez, B., M. 2013. Virus fitopatógenos que afectan al cultivo de tomate en el estado de Nayarit. INIFAP, CIRPAC. Campo Experimental Santiago Ixcuintla. Folleto Técnico Núm. 25, Santiago Ixcuintla, Nayarit, México.

Hortomallas Hortomallas

HORTOMALLAS manufactures and markets crop support nettings (trellising and tutoring as alternatives to the raffia twine labor intensive traditional system) that increase crop quality. Our Mission is to: INCREASE VEGETABLE CROP YIELD AND PROFITABILITY TO ALL THOSE VEGETABLES THAT NEED TUTORING AND SUPPORT USING NETTING INSTEAD OF RAFFIA. Since 1994 we help professional growers and farmers improve their cucumber, tomatoes, melon, zucchini, bean, chile, peppers crops where trellises and supports are needed. HORTOMALLAS is the ideal system for cucurbitacea and solonacea to improve their phytosanitary conditions, while increasing the solar exposure and the brix degrees. Besides the obvious labor costs savings, the use of HORTOMALLAS increases the life span of the plant, allowing longer periods of harvests and of a greater quality. Call us, our crop specialists will help you with specialized attention in the Americas and the Iberian Peninsula!

Yorum Yaz