menu
Buscar:
Panal
Abeja
Curva
Galería
Videos
Artículos
Whatsapp
Mail
Chat
Tropik fırtına ve kasırgaların tarım ürünlerine etkisi.

Tropik fırtına ve kasırgaların tarım ürünlerine etkisi.

Bitkilerinizi terbiye etmek, tarım ürünlerinizi tufan ve kasırgaların yol açtığı sorunlardan korumanıza yardım eder

Tarım faaliyetleri sıklıkla fırtınanın dinmesinin ardından bile kasırgaların artçı etkilerinden genellikle berelenmeler veya yüksek nem yoğunluğu şeklinde olumsuz yönde etkilenir. Kasırgalar okyanusların üzerindeki sıcak, düşük basınçlı ve yüksek nemli hava sistemlerinde oluşan fırtınalardır. Bu fırtınalar karayla temas ettikleri yere sert rüzgarlar ve yoğun yağmurlar bırakır. Yakın zamanda Meksika Cumhuriyeti’nin batı bölgesi insanlık tarihinde kaydedilen en yoğunluklu kasırga olan Patricia Kasırgasından etkisi altında kaldı. Kasırga, en çok etkilediği eyaletler olan Colima, Jalisco, Michoacán, ve Nayarit’te çok sert rüzgarlara ve yoğun yağışlara neden oldu. Kasırgayla gelen sert rüzgârların yanı sıra yoğun yağışlar yalnızca kasırgaların genellikle en ağır biçimde vurduğu sahil bölgelerinde değil, aynı zamanda iç bölgelerde de zarara yol açtı. Kentsel ve kırsal bölgeleri olumsuz yönde etkileyen Patricia Kasırgası, güçlü rüzgarlarla binalara hasar verdi ve hatta yer yer yıkılmalarına yol açarken büyük yağış oranıyla kısmen yetersiz drenaj sistemleri, kısmen su alanlarına yakın bölgelerde yeraltı suyu düzeyini yukarıya çeken rekor seviyedeki yağmur miktarı nedeniyle sellere neden oldu.

Kasırgaların getirdiği yoğun yağış ve bitkisel patojenler bitkilere vakit kaybetmeksizin zarar verebilir. HORTOMALLAS® aşırı nemden kaynaklanan hasarları önlemede faydalı olabilir.
Kasırgaların getirdiği yoğun yağış ve bitkisel patojenler bitkilere vakit kaybetmeksizin zarar verebilir. HORTOMALLAS® aşırı nemden kaynaklanan hasarları önlemede faydalı olabilir.

Kasırganın yol açtığı yoğun yağmurlar, ciddi kayıplara ve gerek fiziksel gerek patolojik türde tarımsal zararlara neden oldu. HORTOMALLAS® aşırı nemden kaynaklanan hasarları önlemede fayda bir araç olabilir. Tarım endüstrisi, endüstriyel sektör içinde en çok etkilenenlerden biri oldu. Tarımdan kazanılan ekonomik gelire bağlı olarak yaşamlarını sürdüren insan sayısının çokluğu nedeniyle, tarım endüstrisi büyük önem taşır ki buna küresel çapta bir dağıtıma sahip endüstrinin üretimi dahil değildir. Kasırgalar, tarımsal ürünlerin yetiştirildiği alanların üzerinden geçtiğinde ürünler ona eşlik eden sert rüzgârların ve yoğun yağış miktarının olumsuz etkilerine maruz kalır. Bitkide kırılmalara, bükülmelere veya üretim kaybına yol açan farklı türde yaralanmalara yol açarak zarar verir. Kasırga veya tropik fırtınanın bölgeyi terk etmesiyle, fırtınadan devrilmiş ancak hayatta kalmayı başarmış bitkilerin çoğu kendini yüksek nem yoğunluğu sayesinde tarlalarda özgürce cirit atarak mümkün olan en fazla bitkisel dokuya yayılan ve enfekte eden patojenlerle savaşmak zorunda olduğu çok hassas halde bulur. Bu bitkisel patojenler virüs, bakteri veya mantar kökenli olabilir. Bu enfeksiyonlar bitkileri öldürerek veya genelde canlılıklarını etkileyerek kasırgadan etkilenen tarlada bulunan ürünlerin kârlılığını düşürür.

 

HORTOMALLAS® file ağı kullanmak, ürünlere daha iyi bir destek sağlamasıyla meyve ağırlığı veya fazla nem nedeniyle meydana gelen kırılmaları engelleyerek bitkilerin yoğun yağışlarla hırpalanmasının önüne geçebilir.
HORTOMALLAS® file ağı kullanmak, ürünlere daha iyi bir destek sağlamasıyla meyve ağırlığı veya fazla nem nedeniyle meydana gelen kırılmaları engelleyerek bitkilerin yoğun yağışlarla hırpalanmasının önüne geçebilir.

 

HORTOMALLAS® ürün ağı kullanılmaması, yoğun yağış dönemlerinde yağmurun ağırlığının bitkilerde kırılma veya bükülmeye yol açması ve yüksek nem oranının mantar hastalıkları riskini yükseltmesi nedeniyle bitkilerin ölümüne dek varabilecek ciddiyette ürünlere zarar verebilir 23 Ekim 2015 tarihinde Patricia Kasırgası Meksika topraklarına 5. derece bir kasırga olarak 200 mph (325 km/h) rüzgâr hızıyla ayak bastı. Şu an itibariyle, uzun vadeli etkileri niceliksel olarak bütünüyle bilinmese de, bölgede yetiştirilen ürünlerin büyük bir çoğunluğunu etkilediği su götürmez bir gerçektir. Patricia Kasırgasının etkilerini, 2011 tarihli 2. derece bir kasırga olan ve Colima eyaletinde %60’ı aşan oranlarda ürün kaybına yol açan Jova Kasırgasının etkileriyle karşılaştırabiliriz. Bu kasırgadan en çok etkilenen ürünler şunlar olmuştu: Misket limonu, karpuz, tomatillo, kavun ve domates. Patricia Kasırgası tahminleri, kasırganın karaya ulaşmasının ardından sadece 48 saat içinde Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán ve Guerrero eyaletlerinin normal mevsimler yağış miktarlarının toplamına eşit miktarda yağışa neden olacağı yönünde. Bir kasırga sırasında HORTOMALLAS® file ağına sahip olmanın bazı avantajları. • Sert rüzgârlara karşı

daha iyi bir destek sunar. • Ürünleri, arklar arasındaki su birikintilerinden uzakta izole eder. • Ürün ağı havalandırmayı ve yaprakların kurumasını kolaylaştırır. • Drenaj sisteminin işlevini yerine getirmesine yardımcı olur.

 

Bitkilerinizi terbiye etmek, tarım ürünlerinizi tufan ve kasırgaların yol açtığı sorunlardan korumanıza yardım eder

Tarım faaliyetleri sıklıkla fırtınanın dinmesinin ardından bile kasırgaların artçı etkilerinden genellikle berelenmeler veya yüksek nem yoğunluğu şeklinde olumsuz yönde etkilenir. Kasırgalar okyanusların üzerindeki sıcak, düşük basınçlı ve yüksek nemli hava sistemlerinde oluşan fırtınalardır. Bu fırtınalar karayla temas ettikleri yere sert rüzgarlar ve yoğun yağmurlar bırakır. Yakın zamanda Meksika Cumhuriyeti’nin batı bölgesi insanlık tarihinde kaydedilen en yoğunluklu kasırga olan Patricia Kasırgasından etkisi altında kaldı. Kasırga, en çok etkilediği eyaletler olan Colima, Jalisco, Michoacán, ve Nayarit’te çok sert rüzgarlara ve yoğun yağışlara neden oldu. Kasırgayla gelen sert rüzgârların yanı sıra yoğun yağışlar yalnızca kasırgaların genellikle en ağır biçimde vurduğu sahil bölgelerinde değil, aynı zamanda iç bölgelerde de zarara yol açtı. Kentsel ve kırsal bölgeleri olumsuz yönde etkileyen Patricia Kasırgası, güçlü rüzgarlarla binalara hasar verdi ve hatta yer yer yıkılmalarına yol açarken büyük yağış oranıyla kısmen yetersiz drenaj sistemleri, kısmen su alanlarına yakın bölgelerde yeraltı suyu düzeyini yukarıya çeken rekor seviyedeki yağmur miktarı nedeniyle sellere neden oldu.

Kasırgaların getirdiği yoğun yağış ve bitkisel patojenler bitkilere vakit kaybetmeksizin zarar verebilir. HORTOMALLAS® aşırı nemden kaynaklanan hasarları önlemede faydalı olabilir.
Kasırgaların getirdiği yoğun yağış ve bitkisel patojenler bitkilere vakit kaybetmeksizin zarar verebilir. HORTOMALLAS® aşırı nemden kaynaklanan hasarları önlemede faydalı olabilir.

Kasırganın yol açtığı yoğun yağmurlar, ciddi kayıplara ve gerek fiziksel gerek patolojik türde tarımsal zararlara neden oldu. HORTOMALLAS® aşırı nemden kaynaklanan hasarları önlemede fayda bir araç olabilir. Tarım endüstrisi, endüstriyel sektör içinde en çok etkilenenlerden biri oldu. Tarımdan kazanılan ekonomik gelire bağlı olarak yaşamlarını sürdüren insan sayısının çokluğu nedeniyle, tarım endüstrisi büyük önem taşır ki buna küresel çapta bir dağıtıma sahip endüstrinin üretimi dahil değildir. Kasırgalar, tarımsal ürünlerin yetiştirildiği alanların üzerinden geçtiğinde ürünler ona eşlik eden sert rüzgârların ve yoğun yağış miktarının olumsuz etkilerine maruz kalır. Bitkide kırılmalara, bükülmelere veya üretim kaybına yol açan farklı türde yaralanmalara yol açarak zarar verir. Kasırga veya tropik fırtınanın bölgeyi terk etmesiyle, fırtınadan devrilmiş ancak hayatta kalmayı başarmış bitkilerin çoğu kendini yüksek nem yoğunluğu sayesinde tarlalarda özgürce cirit atarak mümkün olan en fazla bitkisel dokuya yayılan ve enfekte eden patojenlerle savaşmak zorunda olduğu çok hassas halde bulur. Bu bitkisel patojenler virüs, bakteri veya mantar kökenli olabilir. Bu enfeksiyonlar bitkileri öldürerek veya genelde canlılıklarını etkileyerek kasırgadan etkilenen tarlada bulunan ürünlerin kârlılığını düşürür.

 

HORTOMALLAS® file ağı kullanmak, ürünlere daha iyi bir destek sağlamasıyla meyve ağırlığı veya fazla nem nedeniyle meydana gelen kırılmaları engelleyerek bitkilerin yoğun yağışlarla hırpalanmasının önüne geçebilir.
HORTOMALLAS® file ağı kullanmak, ürünlere daha iyi bir destek sağlamasıyla meyve ağırlığı veya fazla nem nedeniyle meydana gelen kırılmaları engelleyerek bitkilerin yoğun yağışlarla hırpalanmasının önüne geçebilir.

 

HORTOMALLAS® ürün ağı kullanılmaması, yoğun yağış dönemlerinde yağmurun ağırlığının bitkilerde kırılma veya bükülmeye yol açması ve yüksek nem oranının mantar hastalıkları riskini yükseltmesi nedeniyle bitkilerin ölümüne dek varabilecek ciddiyette ürünlere zarar verebilir 23 Ekim 2015 tarihinde Patricia Kasırgası Meksika topraklarına 5. derece bir kasırga olarak 200 mph (325 km/h) rüzgâr hızıyla ayak bastı. Şu an itibariyle, uzun vadeli etkileri niceliksel olarak bütünüyle bilinmese de, bölgede yetiştirilen ürünlerin büyük bir çoğunluğunu etkilediği su götürmez bir gerçektir. Patricia Kasırgasının etkilerini, 2011 tarihli 2. derece bir kasırga olan ve Colima eyaletinde %60’ı aşan oranlarda ürün kaybına yol açan Jova Kasırgasının etkileriyle karşılaştırabiliriz. Bu kasırgadan en çok etkilenen ürünler şunlar olmuştu: Misket limonu, karpuz, tomatillo, kavun ve domates. Patricia Kasırgası tahminleri, kasırganın karaya ulaşmasının ardından sadece 48 saat içinde Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán ve Guerrero eyaletlerinin normal mevsimler yağış miktarlarının toplamına eşit miktarda yağışa neden olacağı yönünde. Bir kasırga sırasında HORTOMALLAS® file ağına sahip olmanın bazı avantajları. • Sert rüzgârlara karşı

daha iyi bir destek sunar. • Ürünleri, arklar arasındaki su birikintilerinden uzakta izole eder. • Ürün ağı havalandırmayı ve yaprakların kurumasını kolaylaştırır. • Drenaj sisteminin işlevini yerine getirmesine yardımcı olur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cuadro verdeİlgi Konusunda Ara