menu
Panal
Curva
Galería
Videos
Artículos
Whatsapp
Mail
Chat

Terbiye Filesi Patenti… Ya da Eski Çağlardan Bir İntihal!.

Terbiye Filesi Patenti ya da Sıcak Su Çoktan İcat Edilmiş Miydi?

 

İngiltere, Liverpool’dan Bay Lytle’ın hevesini kaçırdığımız için üzgünüz… Fasulye, salatalık ve yapraklı diğer sebzeleri terbiye etmek binlerce yıldan bu yana bilinen bir uygulamadır. İster sicim, ister ince dal, sırık veya ip kullanarak… İnsanların gözlemleri sonucu havada yetişen ürünlerin toprakta yetişenlere kıyasla daha az patojen etkisinde kaldığının farkına varmıştık!!

J. LYTLE, JR. ‘TERBİYE FİLESİ BAŞVURUSU, 9 TEMMUZ 1912.1 ,083,4:50. Patent tarihi 6 Ocak 1914.%@ 42% Q rlLyfl Emi J W Byhm an?? By H Co.. WASHINGTON, D. C.UNITED STATES FATE T OFFICE. JOSEPH LYTLE, JR, F LIVERPOOL, İNGİLTERE. TERBİYE FİLESİ. Patent Başvurusu Dilekçesi, 9 Temmuz 1912.Patent tarihi 6 Ocak 1914; Seri No. 708,505. İlgilisine: Ben, Birleşik Krallık tebaası ve Formby, Liverpool, Lancaster, Birleşik Krallık mukimi JOSEPH LYTLE, J r. terbiye filesinde yeni ve faydalı gelişmelere yol açan bir icat yaptım. Özellikleri şöyledir: Bu icat, ıtırşahi, bezelye, akasma ve diğer tırmanıcı bitkilerin terbiyesinde kullanılan gereçlere belli başlı birtakım yenilikler getirmektedir. İcat takip eden tarif ve eşlik eden çizimlerden anlaşılabilir. Resim 1’de bir sıra ıtırşahi veya diğer tırmanıcı bitkilerin destek ve terbiyesinde kullanılan bir aletin ön yüzünü görüyorsunuz. Resim 2’de bağlama aleti görülebilir. Resim 3’de silindir şeklindeki aletin önden görünümü ve Resim 4’te Resim 3’teki çizimin daha geniş ölçekli bir kuşbakışı planı görülebilir. Benim sunduğum gelişmeler, güçlü pamuk, kenevir veya benzer bir lifli kordondan üretilmiş ağ şekildedir kumaş veya filedir. Kordonun iplikleri A bölgesindeki sıkı ilmeklere bağlanmıştır, böylelikle B ve C dikdörtgen ağ gözlerini meydana getirir. Filenin uzunlamasına olan ilmekleri kumaşın kenarlarına doğru daha yakın bir şekilde yerleştirilmiştir. Böylelikle C ağ gözleri, B ağ gözlerinden daha küçük bir hale getirilmiştir. Hedef genç yaştaki tırmanıcı bitkilerin faydalanabileceği daha sık bir file sunabilmektir. Yukarıda görülen ağda ise (bu kadar sık bir filenin gereksiz olduğu bir durumda) ağ gözleri geniştir. Üretiminin ardından file tabakalanır ve çürümeye karşı dayanaklı bir hale getirilir. Bitkilerin bu materyale metal tellere nazaran daha iyi tırmanabildiği gözlemlenmiştir. Bir sıra filenin (Resim l) ıtırşahi veya diğer tırmanıcı bitkiler için gerekli olduğu durumlarda, filenin uzunluğuna göre güçlü sırıklar ekliyorum. 1)

zeminde, yaklaşık olarak sekiz fit aralıklarla. Bunları sırıktan sırığa telin sonunu tele sıkıca bağlama suretiyle E gerilim teliyle (veya tahta şeritlerle) arkın başından sonuna kadar bir araya getiriyorum. En aşağıdaki E teli yerden yaklaşık olarak altı inç yükseklikle kalıyor. File kuvvetli F kordonu (Resim 1) veya bağlama aleti G yardımıyla telin en üstüne sabitleniyor (Resim 2). Daha sonra ise aşağıda bulunan tele D sırıklarına sabitlenmiş filenin iki ucu bağlanarak sıkı ve gergin olması sağlanıyor. Tepe ve alt J ipliklerinin aynı düzlemde bulunan E gerilim telinin tepe ve alt bölgelerine bağlanmasında kullanılan bağlama aleti bir parça telden meydana gelir (Resim 2). Uç G bölgeleri yaklaşık olarak paralel olmaları için az miktarda yukarıya doğru bükülmüştür. İki uç arasında kalan parça 9 ise ortasından olmak üzere yukarı doğru bükülür. Orta noktadaki büküm E teliyle bir araya gelirken, 9 ile G arasındaki bükümler dikey kabloların iki yanında ağın J ipliğiyle birleşir. Bu bükümler birleştikleri ipliklerin çapından daha geniş olmak durumdadır, böylelikle bağlama aletinin E ve J ile bir araya gelen bükümler ile aynı düzlemde olması sağlanır ve iki ucu E telinin üzerinde uzanır. Farkında olduğum gibi bir klips yardımıyla arkın bir uçtan bir ucuna uzanan teller birbirine bağlanmıştır fakat bu durumda merkezde bulunan alet uygulamada kullanılırken telin arasından geçecek bir göze sahip olacak ve bir pres aleti yardımıyla telin göz üzerine kapacağı şekilde yapılmıştır. Böylelikle bağlantının sürekliliği garanti altına alınır ve yere düşmesinin önüne geçilir. Öte yandan iki çengelli uç yalnızca terbiye kordonuna iliştirilmek üzere mevcuttur ve orta noktadaki bükümün üzerine geçmez. Aletimde pres yardımıyla kapatma gibi bir gereklilik yoktur. Hatlar aletle iç içe geçer ve çizimden de görülebileceği üzere iki uç E hattına karşı bir araya gelerek orta noktadaki bükümden yukarıya uzanır. Bağlama aletim, Resim 2’de de görülebileceği gibi isteğe göre baş aşağı bir pozisyonda da kullanılabilir. Silindirik bir ağ desteğinin gerektiği durumlarda (Resim 3 ve 4) bir çift yuvarlak H elemanı kullanarak zemine sabitlediğim dikey bir sırıktan veya direkten uygun mesafede yerleştirdiğim I-I halkalarından asıyorum. File aynen tarif edildiği gibidir, tek farkı uzun boyda yapılmak yerine H elemanlarıyla aynı çapta olan yuvarlak bir parçadan oluşmasıdır. Bu sayede J tepe ve alt iplikleri, tepe ve alt yuvarlak elemanlarla birleştirilebilir. H yuvarlak elemanları tercihen kreozotlu odundan üretilme olup iki ucu K zımbaları veya benzeri ile sabitlenmiş iki her biri bir halka veya şerit gibi bükülebilir. Halkaların dikey sırık I’e uygun bir biçimde sabitlenmelerini sağlamak adına her halka bir parça telin doğru açıda bükülmesi suretiyle üretilmiş ve uçlarında ahşap halkaya geçmesini sağlayacak çengel biçiminde bir kısma sahip bir çift dairesel L elemanına sahiptir. Bükülmüş telin en tepe noktasında bir dirsek oluşturulmuştur (veya dışa doğru kuvvetlice bükülmüştür) ve telin yanında bulunan kenarları bağlama teli M yardımıyla tutturulmuştur. Böylelikle H halkasının ortasında N ilmek halkası oluşturulur. Bu ilmek halkası sırık I’e tutunarak halkanın sırık üzerinde yatay bir biçimde yerinde kalmasını sağlar. Ya da isteğe göre, tel elemanları L tepe noktalarından dışa doğru güçlü bir biçimde bükülmek zorunda değildir. Bunun yerine, bir L telinin tepe noktası bağlama teli M yardımıyla sabitlenebilir. Sırık uçlardan ilerleyerek H halka çiftlerinde oluşturulan N ilmek halkalarının arasından geçer. Telin dayanıklılığı sayesinde ilmek halkası sırığa baskı uygular ve böyleliklye halkayı yerinde tutar. Bir tanesi topraktan altı inç yukarıdayken, bir diğeri sırığın tepe noktasına yakın bir yerde olabilir. File tepe ve alt halkaları J iplikleri yardımıyla tutturulur. Hak iddiam şuna yöneliktir: Tırmanıcı bitkilerin desteği ve terbiyesi için geliştirilmiş, uzunlamasına ve çapraz ilmeklerin dikdörtgen ağ gözleri meydana getirecek şekilde birbirlerine bağlanması suretiyle ağın ucunda bulunan ağ gözlerinin toprağa yakın olanlara göre daha sık olduğu, kablolardan oluşan bir file sistemi. 9-. Tırmanıcı bitkilerin desteği ve terbiyesi için geliştirilmiş, uzunlamasına ve çapraz ilmeklerin dikdörtgen ağ gözleri meydana getirecek şekilde birbirlerine bağlanması suretiyle ağın ucunda bulunan ağ gözlerinin toprağa yakın olanlara göre daha sık olduğu, kablolardan oluşan bir file sistemi, bu sisteme destek sağlayan bağlantı parçaları, destek sağlamak üzere eklenmiş, kenarlarından kıvrılmış ve uç kısımları merkezin ötesine doğru uzanan W harfi şeklindeki bükülü teller. 3. Tırmanıcı bitkilerin desteği ve terbiyesi için geliştirilmiş,

uzunlamasına ve çapraz ilmeklerin dikdörtgen ağ gözleri meydana getirecek şekilde birbirlerine bağlanması suretiyle ağın ucunda bulunan ağ gözlerinin toprağa yakın olanlara göre daha sık olduğu, kablolardan oluşan silindirik bir parçadan ibaret bir file sistemi, bu sisteme destek sağlayan bağlantı parçaları ve tepe ve alt halkaların destek sırığına tutunmasını sağlayan parçalar. 1-. Tırmanıcı bitkilerin desteği ve terbiyesi için geliştirilmiş, uzunlamasına ve çapraz ilmeklerin dikdörtgen ağ gözleri meydana getirecek şekilde birbirlerine bağlanması suretiyle ağın ucunda bulunan ağ gözlerinin toprağa yakın olanlara göre daha sık olduğu, kablolardan oluşan silindirik bir parçadan ibaret bir file sistemi, bu sisteme destek sağlayan bağlantı parçaları ve tepe ve alt halkaların destek sırığına uçları sözü edilen sırığa tutunmalarına sağlayan bir ilmek halkası şekline sahip yuvarlak üyeler yardımıyla tutunmasını sağlayan parçalar. 5. Tırmanıcı bitkilerin desteği ve terbiyesi için geliştirilmiş, uzunlamasına ve çapraz ilmeklerin dikdörtgen ağ gözleri meydana getirecek şekilde birbirlerine bağlanması suretiyle ağın ucunda bulunan ağ gözlerinin toprağa yakın olanlara göre daha sık olduğu, kablolardan oluşan silindirik bir parçadan ibaret bir file sistemi, bu sisteme destek sağlayan bağlantı parçaları ve tepe ve alt halkaların destek sırığına uçları sözü edilen sırığa tutunmalarına sağlayan bir ilmek halkası şekline sahip yuvarlak üyeler yardımıyla tutunmasını sağlayan parçalar ve sözü edilen sistemi sözü edilen kenarlarından kıvrılmış ve uç kısımları merkezin ötesine doğru uzanan W harfi şeklindeki bükülü tellerden oluşan tepe ve alt halkalara bağlamakta kullanılan bir bağlama aleti. 6. Tırmanıcı bitkilerin desteği ve terbiyesi için geliştirilmiş, uzunlamasına ve çapraz ilmeklerin dikdörtgen ağ gözleri meydana getirecek şekilde birbirlerine bağlanması suretiyle ağın ucunda bulunan ağ gözlerinin toprağa yakın olanlara göre daha sık olduğu, kablolardan oluşan silindirik bir parçadan ibaret bir file sistemi, bu sisteme destek sağlayan bağlantı parçaları ve tepe ve alt halkaların destek sırığına tutunmasını sağlayan parçalar. Yukarıdaki hususlar ışığında ve iki şahit huzurunda 26 Haziran 1912’de bilgilerinize sunarım. JOSEPH LYTLE, JR. Şahitler: G. C, DYMONI), C. MGGA LUN. Bu patentle ilgili daha fazla bilgi beş sent karşılığında Washington’da bulunan Patent Komisyonundan talep edilebilir.

Her halükarda Bay Lytle… İnsanlığa fayda sağlama yönündeki çabanızı takdir ediyoruz… Bir sonraki sefer HORTOMALLAS® kullanın! Terbiye Filesi Patenti

IrArriba