menu
Buscar:
Panal
Abeja
Curva
Galería
Videos
Artículos
Whatsapp
Mail
Chat
Salatalık yetiştiriciliğinde bitki patojeni mantarların yol açtığı hastalıklar.

Salatalık yetiştiriciliğinde bitki patojeni mantarların yol açtığı hastalıklar.

Salatalık yetişticiliğinde destek sistemi uygulamasıyla mantar hastalıklarının yol açtığı üretim kayıplarını engellemek.

Salatalık çok önemli bir ürün olmasının yanı sıra mantar saldırılarına karşı oldukça hassas bir sebzedir. Salatalık yalnızca gıda ve kozmetik sektörlerinde gördüğü yüksek talep nedeniyle değil, aynı zamanda ekonomik yönden tarımda yarattığı istihdamla da tarım endüstrisinde önemli bir yer tutar. Tarım üreticileri salatalık üretimlerinin yüksek kalitede olması için gerekli tüm önlemleri almalıdır. Bunun bir yolu, bir yandan hastalıklar ve salgınlara karşı önleyici tedbirleri uygulamaya koyarken öte yandan belli başlı bitki patojenlerinin gelişimi için uygun koşulların ortaya çıkmasını önlemede yardımcı olacak bir destek sistemini hayata geçirmektir. Böylelikle bitkilerin hastalıkla temas etme riski azaltılarak üretim kayıplarının önüne geçilebilir.

Üründe mikotik enfeksiyona yol açan etmenler

Bir mantar hastalığının ürünlere yerleşmesinin birçok farklı nedeni olabileceği gibi bu nedenler çoğu zaman yapılan küçük hatalardan kaynaklanır. Mantar hastalıkları şu şekillerde yayılabilir: sulama suyu damlacıkları, rüzgâr, hastalıklı bitkinin sağlıklı bitkiye doğrudan teması ve işçilerin veya enfekte olmuş aletlerinin bitkiyle teması. Ayrıca mantar hastalıkları uzun süreli yüksek nem oranına sahip ortamlara da ihtiyaç duyar.

Sebze Fidelerinde Kök Çürüklüğü (Çökerten) Hastalığı

Salatalıkta mikotik enfeksiyon: Çeşitli mantar türleri kök çürüklüğü hastalığına yol açabilir. Hastalığın arkasındaki etmen, Phytophthora spp., Pythium spp. ve Fusarium spp. gibi toprakta doğal olarak bulabilen olan bir grup mantardır. Enfeksiyon bazı belirtileri fidelik evresinin en başlarından itibaren yeni çıkmış fidelerde solgunluk ve kökte çürüklük halinde gözle görünebilir. Bitkinin bükülmesine ve kurumasına yol açar. Köke yakın bulunanlar gibi toprakla temas eden bir meyve çürümeye başlar. Toprakla temas aynı zamanda bu mantar grubuyla temas anlamına gelmektedir.

Zamklı Gövde Çürüklüğü

Didymella bryoniae mantarı bitkinin gövdesine saldırır. Belirtileri arasında kahverengimsi ve sulu bereler sayılabilir. Bu berelerin üzerinde oluşan küçük damlacıklar gözlemlenebilir. Hastalığın gelişimiyle birlikte bu oluşumlar renk değiştirerek siyaha döner. Ağır enfeksiyon durumları bitkilerin çökmesine neden olabilir. Normal şartlar altında enfeksiyon meyveye ulaşmaz ama ulaştığı takdirde yumuşamaya ve çürümeye yol açar.

Mildiyö Hastalığı

Mildiyö hastalığı salatalıklarda sıklıkla karşılaşılan bir mantar hastalığıdır. Bu hastalık Pseudoperonospora cubensis adlı mantardan kaynaklanır. İhtiyaç duyduğu nem oranı nedeniyle salatalıklarda sıklıkla karşılaşılan bir mantar hastalığıdır. Bitkinin patojen saldırısına uğrayan ilk bölümü yapraklarıdır. İlk belirtiler genel olarak açık sarı veya solgun yeşil lekeler veya kabartılardır. Bunlar zamanla parlak sarı bir renk alır ve bu değişiklikler yaprak yüzeyinde gözlemlenebilir. Yaprağın alt yüzeyindeki etkilenmiş alanların rengi genel olarak beyaza döner. Enfeksiyonun ağırlaştığı durumlarda lekeler yayılarak doku nekrozuna ve yaprakların gövdeden ayrılmasıyla birlikte meyveleri güneş ışığına doğrudan maruz bırakan yaprak dökümüne neden olur. Mantarın gelişimi için uygun koşullar var olmaya devam ettiği müddetçe sporangium (mantarın spor üreten bölümü) oluşarak yaprakların alt yüzeyine tüylü bir görünüm verebilir.

Kabakgillerde Basıra veya Külleme Hastalığı

Basıra, salatalıklarda yaygın bir mantar hastalığı olmasa da bulaştığında bitkide yaprak dökümüne neden olabilir. Bu hastalığın kaynağı Erysiphe cichoracearum ve Podosphaera fuliginea mantarlarıdır. Salatalık bitkisi normal koşullar altında bu patojenlere karşı dayanaklı olmasına rağmen koşullar mantarların yaşamı için uygun hale geldiği ve salatalıkların sağlığının hâlihazırda yerinde olmadığı durumlarda bulaşabilirler. Basıra salatalığın yapraklarını, yaprak saplarını, gövdesini ve bazı durumlarda meyvesini etkiler. Yapraklarda oluşan lezyonlar beyaz toz görünümdedir (külleme ismini buradan alır). Enfeksiyonun yeterince ilerlediği durumlarda yapraklar buruşma ve nihayetinde dökülme meydana gelir. Gövde üzerinde hastalığın ilerleyen evrelerinde görülen lezyonlar sarı bir renk alır ve zaman için kurur.

Alternaria Yaprak Lekesi

Alternaria cucumerina mantarı salatalık bitkisine doğrudan temas veya açık yaralar yoluyla yerleşebilir. Mantar bitkiye yerleştikten sonra yapraklarda, gövdede, çiçeklerde ve meyvede lezyonlar halinde kendini gösterebilir. Ortaya çıkan ilk belirtiler genellikle yapraklarda görülebilecek eş merkezli, koyu renkli ve nekrotik lekelerdir. Hastalığın ilerleyen aşamalarında bu lekeler sarıya döner.

Kurşuni Küf Hastalığı

Botrytis mantarı mümkün olan en kısa zamanda bitkilerden uzaklaştırılmadır, zira çok hızlı bir şekilde yayılır. Bu mantarın enfekte ettiği hastalıklı bir bitkiye dokunduktan sonra sağlıklı bitkilere dokunmamak büyük önem taşır. Botrytis cinerea bu hastalığın etmenidir. Genel olarak yukarıda bahsettiğimiz patojenlere benzer biçimde bulaşır, ancak önceki ekimlerden kalma ürün artıklarını ve yapıları kaldırmak büyük önem taşır. Hastalık genç bitkilere bulaştığında solmaya neden olurken yaşlı bitkilerde yaprak ve taçyapraklarında kahverengimsi lekeler oluşmaya başlar. Mantar meyveye ulaşmayı başardığınde meyve yumuşar ve yüzeyinde gri renkli miselyum gözlemlenebilir.

Beyaz Çürüklük

Bu mantar rengi ve fidelerde yol açtığı çürümüyle kolaylıkla tanınabilir. Sclerotinia sclerotiorum bu hastalığın etmenidir. Kurşuni küf hastalığı gibi bu mantar da fidelerde çürümeye yol açar. Bitkide yumuşak çürük bölümler görülebilir. Bunlar ilk başta sulu kıvamda olmakla birlikte zamanla kurur ve bir süre sonra siyah renge dönen beyaz bir miselyumla dolar. Bu hastalığa kökünden yakalanan bitkiler nihayetinde çöker.

Külleme Hastalığı

Leveillula taurica külleme hastalığına yol açan mantardır. Bu mantar salatalıklarda seyrek olarak rastlanabilir. Gözle görülebilir semptomları arasında yaprakların üst yüzeyinde zaman içinde nekroza yol açan sarı renkli lekeler sayılabilir. Bu lezyonlar beyaz keçe görünümdedir. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte ağır derecede enfekte olan yapraklar dökülerek meyveleri güneş ışığının etkisine açık hale getirir.

HORTOMALLAS® file ağ ile salatalıklarda mikotik enfeksiyonun önüne geçmek

Salatalık, mekanik yoldan yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı çok duyarlı bir bitkidir. Bu hastalıkların bir kısmı taşıyıcı görevi gören böcekler üzerinden yayılsa da, sırık dikme işlemi sırasında işçilerin bitkilerle temasından kaynaklanan çok sayıda viralbakteriyel ve mikotik enfeksiyon vardır. HORTOMALLAS® salatalıkları terbiye ederken el kullanımını büyük oranda azaltır. Bir file sistemi olan HORTOMALLAS® sebze destek ağı  işlevi görerek ürünlerinize dikey bir kafes sunar. Bu destek sayesinde bitkiler toprağın üzerinden yukarıyla doğru gelişerek topraktaki muhtemel nem birikimiyle temas etmez. Bu sistem aynı zamanda güneş ışığına maruz kalan yaprak alanını arttırarak bitkinin fotosentez aktivitesini daha yoğun bir hale getirir. Ek olarak, bitkilere daha iyi bir havalandırma sağlayarak nem birikimini önler. Böylelikle işçilik gereksinimi azaltırken bir yandan da olası bir hastalığı kaynağı etkisiz hale getirilir.

Salatalıklarda mantar hastalıklarını önleme ve kontrol altına alma yöntemleri

Tarım uygulamalarına zamanında başlayın. Toprak ve kurulumun her bir parçası dâhil olmak üzere dikimin yapılacağı alanı dezenfektasyondan geçirin. Hastalık taşımayan tohumlar edinmeye özen gösterin. Bitkilerinize bir destek sistemi sağlayın. Tarımsal faaliyetleri gerekli sağlık tedbirlerini takip ederek hayata geçirin: kullanılan alet ve gereçlerin dezenfektasyonu, işçilerin tarlada çalışmadan önce ve sonra dezenfektasyonu. Önleyici tedbirler alın. Ürünlerinizi sürekli olarak gözlemleyerek hastalık bulaştırabilecek etmenleri belirleyin. Hastalıklı bitkileri uzaklaştırın. Ürünlerinizin uzun süre yüksek nem oranına maruz bırakmayın. Yeterli bir drenaj sistemi kurun. Ürün rotasyonu uygulayın.

Mantar hastalıklarıyla mücadelede kullanılabilecek ürünler:

Tiyofanat Metil, Carbendazim, Propamokarb, Prokloraz, Tebuconasol / Triadimenol, Azoksistrobin, Propineb ve Provalicab, Klorotalonil, Bakır hidroksit ve Benomil. Doğru mantar tedavisi ürünü etkileyen mantara bağlı olarak değişiklik gösterir.

Diana Jiménes, BiologistReferencesAlonzo-Torres M. 2007. Producción de Hortalizas todo el año. Mozambique. Recuperado el 11 de noviembre de 2015

Zamudio González, B. Felix Reyes, A. 2014. Producción de pepino bajo invernadero en Valles Altos del Estado de México. Recuperado el 11 de noviembre de 2015 de http://siproduce.sifupro.org.mx/seguimiento/archivero/15/2013/anuales/anu_2033-25-2014-05-1.pdf

Productores de Hortalizas. 2005. Plagas y enfermedades de cucurbitáceas. Guía de identificación y manejo. Recuperado el 11 de noviembre de 2015 de http://vegetablemdonline.ppath.cornell.edu/NewsArticles/CucurbitsSpanish.pdf

Arias S. 2007. Proyecto de diversificación económica rural. Manual de producción. Producción de pepino. Recuperado el 11 de noviembre de 2015 de http://www.innovacion.gob.sv/inventa/attachments/article/3574/Manual%20para%20Producci%C3%B3n%20de%20Pepino.pdf

Salatalık yetişticiliğinde destek sistemi uygulamasıyla mantar hastalıklarının yol açtığı üretim kayıplarını engellemek.

Salatalık çok önemli bir ürün olmasının yanı sıra mantar saldırılarına karşı oldukça hassas bir sebzedir. Salatalık yalnızca gıda ve kozmetik sektörlerinde gördüğü yüksek talep nedeniyle değil, aynı zamanda ekonomik yönden tarımda yarattığı istihdamla da tarım endüstrisinde önemli bir yer tutar. Tarım üreticileri salatalık üretimlerinin yüksek kalitede olması için gerekli tüm önlemleri almalıdır. Bunun bir yolu, bir yandan hastalıklar ve salgınlara karşı önleyici tedbirleri uygulamaya koyarken öte yandan belli başlı bitki patojenlerinin gelişimi için uygun koşulların ortaya çıkmasını önlemede yardımcı olacak bir destek sistemini hayata geçirmektir. Böylelikle bitkilerin hastalıkla temas etme riski azaltılarak üretim kayıplarının önüne geçilebilir.

Üründe mikotik enfeksiyona yol açan etmenler

Bir mantar hastalığının ürünlere yerleşmesinin birçok farklı nedeni olabileceği gibi bu nedenler çoğu zaman yapılan küçük hatalardan kaynaklanır. Mantar hastalıkları şu şekillerde yayılabilir: sulama suyu damlacıkları, rüzgâr, hastalıklı bitkinin sağlıklı bitkiye doğrudan teması ve işçilerin veya enfekte olmuş aletlerinin bitkiyle teması. Ayrıca mantar hastalıkları uzun süreli yüksek nem oranına sahip ortamlara da ihtiyaç duyar.

Sebze Fidelerinde Kök Çürüklüğü (Çökerten) Hastalığı

Salatalıkta mikotik enfeksiyon: Çeşitli mantar türleri kök çürüklüğü hastalığına yol açabilir. Hastalığın arkasındaki etmen, Phytophthora spp., Pythium spp. ve Fusarium spp. gibi toprakta doğal olarak bulabilen olan bir grup mantardır. Enfeksiyon bazı belirtileri fidelik evresinin en başlarından itibaren yeni çıkmış fidelerde solgunluk ve kökte çürüklük halinde gözle görünebilir. Bitkinin bükülmesine ve kurumasına yol açar. Köke yakın bulunanlar gibi toprakla temas eden bir meyve çürümeye başlar. Toprakla temas aynı zamanda bu mantar grubuyla temas anlamına gelmektedir.

Zamklı Gövde Çürüklüğü

Didymella bryoniae mantarı bitkinin gövdesine saldırır. Belirtileri arasında kahverengimsi ve sulu bereler sayılabilir. Bu berelerin üzerinde oluşan küçük damlacıklar gözlemlenebilir. Hastalığın gelişimiyle birlikte bu oluşumlar renk değiştirerek siyaha döner. Ağır enfeksiyon durumları bitkilerin çökmesine neden olabilir. Normal şartlar altında enfeksiyon meyveye ulaşmaz ama ulaştığı takdirde yumuşamaya ve çürümeye yol açar.

Mildiyö Hastalığı

Mildiyö hastalığı salatalıklarda sıklıkla karşılaşılan bir mantar hastalığıdır. Bu hastalık Pseudoperonospora cubensis adlı mantardan kaynaklanır. İhtiyaç duyduğu nem oranı nedeniyle salatalıklarda sıklıkla karşılaşılan bir mantar hastalığıdır. Bitkinin patojen saldırısına uğrayan ilk bölümü yapraklarıdır. İlk belirtiler genel olarak açık sarı veya solgun yeşil lekeler veya kabartılardır. Bunlar zamanla parlak sarı bir renk alır ve bu değişiklikler yaprak yüzeyinde gözlemlenebilir. Yaprağın alt yüzeyindeki etkilenmiş alanların rengi genel olarak beyaza döner. Enfeksiyonun ağırlaştığı durumlarda lekeler yayılarak doku nekrozuna ve yaprakların gövdeden ayrılmasıyla birlikte meyveleri güneş ışığına doğrudan maruz bırakan yaprak dökümüne neden olur. Mantarın gelişimi için uygun koşullar var olmaya devam ettiği müddetçe sporangium (mantarın spor üreten bölümü) oluşarak yaprakların alt yüzeyine tüylü bir görünüm verebilir.

Kabakgillerde Basıra veya Külleme Hastalığı

Basıra, salatalıklarda yaygın bir mantar hastalığı olmasa da bulaştığında bitkide yaprak dökümüne neden olabilir. Bu hastalığın kaynağı Erysiphe cichoracearum ve Podosphaera fuliginea mantarlarıdır. Salatalık bitkisi normal koşullar altında bu patojenlere karşı dayanaklı olmasına rağmen koşullar mantarların yaşamı için uygun hale geldiği ve salatalıkların sağlığının hâlihazırda yerinde olmadığı durumlarda bulaşabilirler. Basıra salatalığın yapraklarını, yaprak saplarını, gövdesini ve bazı durumlarda meyvesini etkiler. Yapraklarda oluşan lezyonlar beyaz toz görünümdedir (külleme ismini buradan alır). Enfeksiyonun yeterince ilerlediği durumlarda yapraklar buruşma ve nihayetinde dökülme meydana gelir. Gövde üzerinde hastalığın ilerleyen evrelerinde görülen lezyonlar sarı bir renk alır ve zaman için kurur.

Alternaria Yaprak Lekesi

Alternaria cucumerina mantarı salatalık bitkisine doğrudan temas veya açık yaralar yoluyla yerleşebilir. Mantar bitkiye yerleştikten sonra yapraklarda, gövdede, çiçeklerde ve meyvede lezyonlar halinde kendini gösterebilir. Ortaya çıkan ilk belirtiler genellikle yapraklarda görülebilecek eş merkezli, koyu renkli ve nekrotik lekelerdir. Hastalığın ilerleyen aşamalarında bu lekeler sarıya döner.

Kurşuni Küf Hastalığı

Botrytis mantarı mümkün olan en kısa zamanda bitkilerden uzaklaştırılmadır, zira çok hızlı bir şekilde yayılır. Bu mantarın enfekte ettiği hastalıklı bir bitkiye dokunduktan sonra sağlıklı bitkilere dokunmamak büyük önem taşır. Botrytis cinerea bu hastalığın etmenidir. Genel olarak yukarıda bahsettiğimiz patojenlere benzer biçimde bulaşır, ancak önceki ekimlerden kalma ürün artıklarını ve yapıları kaldırmak büyük önem taşır. Hastalık genç bitkilere bulaştığında solmaya neden olurken yaşlı bitkilerde yaprak ve taçyapraklarında kahverengimsi lekeler oluşmaya başlar. Mantar meyveye ulaşmayı başardığınde meyve yumuşar ve yüzeyinde gri renkli miselyum gözlemlenebilir.

Beyaz Çürüklük

Bu mantar rengi ve fidelerde yol açtığı çürümüyle kolaylıkla tanınabilir. Sclerotinia sclerotiorum bu hastalığın etmenidir. Kurşuni küf hastalığı gibi bu mantar da fidelerde çürümeye yol açar. Bitkide yumuşak çürük bölümler görülebilir. Bunlar ilk başta sulu kıvamda olmakla birlikte zamanla kurur ve bir süre sonra siyah renge dönen beyaz bir miselyumla dolar. Bu hastalığa kökünden yakalanan bitkiler nihayetinde çöker.

Külleme Hastalığı

Leveillula taurica külleme hastalığına yol açan mantardır. Bu mantar salatalıklarda seyrek olarak rastlanabilir. Gözle görülebilir semptomları arasında yaprakların üst yüzeyinde zaman içinde nekroza yol açan sarı renkli lekeler sayılabilir. Bu lezyonlar beyaz keçe görünümdedir. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte ağır derecede enfekte olan yapraklar dökülerek meyveleri güneş ışığının etkisine açık hale getirir.

HORTOMALLAS® file ağ ile salatalıklarda mikotik enfeksiyonun önüne geçmek

Salatalık, mekanik yoldan yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı çok duyarlı bir bitkidir. Bu hastalıkların bir kısmı taşıyıcı görevi gören böcekler üzerinden yayılsa da, sırık dikme işlemi sırasında işçilerin bitkilerle temasından kaynaklanan çok sayıda viralbakteriyel ve mikotik enfeksiyon vardır. HORTOMALLAS® salatalıkları terbiye ederken el kullanımını büyük oranda azaltır. Bir file sistemi olan HORTOMALLAS® sebze destek ağı  işlevi görerek ürünlerinize dikey bir kafes sunar. Bu destek sayesinde bitkiler toprağın üzerinden yukarıyla doğru gelişerek topraktaki muhtemel nem birikimiyle temas etmez. Bu sistem aynı zamanda güneş ışığına maruz kalan yaprak alanını arttırarak bitkinin fotosentez aktivitesini daha yoğun bir hale getirir. Ek olarak, bitkilere daha iyi bir havalandırma sağlayarak nem birikimini önler. Böylelikle işçilik gereksinimi azaltırken bir yandan da olası bir hastalığı kaynağı etkisiz hale getirilir.

Salatalıklarda mantar hastalıklarını önleme ve kontrol altına alma yöntemleri

Tarım uygulamalarına zamanında başlayın. Toprak ve kurulumun her bir parçası dâhil olmak üzere dikimin yapılacağı alanı dezenfektasyondan geçirin. Hastalık taşımayan tohumlar edinmeye özen gösterin. Bitkilerinize bir destek sistemi sağlayın. Tarımsal faaliyetleri gerekli sağlık tedbirlerini takip ederek hayata geçirin: kullanılan alet ve gereçlerin dezenfektasyonu, işçilerin tarlada çalışmadan önce ve sonra dezenfektasyonu. Önleyici tedbirler alın. Ürünlerinizi sürekli olarak gözlemleyerek hastalık bulaştırabilecek etmenleri belirleyin. Hastalıklı bitkileri uzaklaştırın. Ürünlerinizin uzun süre yüksek nem oranına maruz bırakmayın. Yeterli bir drenaj sistemi kurun. Ürün rotasyonu uygulayın.

Mantar hastalıklarıyla mücadelede kullanılabilecek ürünler:

Tiyofanat Metil, Carbendazim, Propamokarb, Prokloraz, Tebuconasol / Triadimenol, Azoksistrobin, Propineb ve Provalicab, Klorotalonil, Bakır hidroksit ve Benomil. Doğru mantar tedavisi ürünü etkileyen mantara bağlı olarak değişiklik gösterir.

Diana Jiménes, BiologistReferencesAlonzo-Torres M. 2007. Producción de Hortalizas todo el año. Mozambique. Recuperado el 11 de noviembre de 2015

Zamudio González, B. Felix Reyes, A. 2014. Producción de pepino bajo invernadero en Valles Altos del Estado de México. Recuperado el 11 de noviembre de 2015 de http://siproduce.sifupro.org.mx/seguimiento/archivero/15/2013/anuales/anu_2033-25-2014-05-1.pdf

Productores de Hortalizas. 2005. Plagas y enfermedades de cucurbitáceas. Guía de identificación y manejo. Recuperado el 11 de noviembre de 2015 de http://vegetablemdonline.ppath.cornell.edu/NewsArticles/CucurbitsSpanish.pdf

Arias S. 2007. Proyecto de diversificación económica rural. Manual de producción. Producción de pepino. Recuperado el 11 de noviembre de 2015 de http://www.innovacion.gob.sv/inventa/attachments/article/3574/Manual%20para%20Producci%C3%B3n%20de%20Pepino.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cuadro verdeİlgi Konusunda Ara