menu
Panal
Curva
Galería
Videos
Artículos
Whatsapp
Mail
Chat
Salatalık yetiştiriciliğinde bitki patojeni mantarların yol açtığı hastalıklar.

Salatalık yetiştiriciliğinde bitki patojeni mantarların yol açtığı hastalıklar.

Salatalık yetişticiliğinde destek sistemi uygulamasıyla mantar hastalıklarının yol açtığı üretim kayıplarını engellemek.

Her şeyden önce çok önemli bir ürün salatalık mantar saldırılarına karşı çok hassas bir sebzedir.. yalnızca gıda ve kozmetik sektörlerinde gördüğü yüksek talep nedeniyle değil.

salatalik
Tarım üreticileri salatalık üretimini garanti altına almak için gerekli önlemleri almalı

Aynı zamanda ekonomik yönden tarımda yarattığı istihdamla da tarım endüstrisinde önemli bir yer tutar. Tarım üreticileri salatalık üretimlerinin yüksek kalitede olması için gerekli tüm önlemleri almalıdır. Bunun bir yolu.

bir yandan hastalıklar ve salgınlara karşı önleyici tedbirleri uygulamaya koyarken öte yandan belli başlı bitki patojenlerinin gelişimi için uygun koşulların ortaya çıkmasını önlemede yardımcı olacak bir destek sistemini hayata geçirmektir. Böylelikle bitkilerin hastalıkla temas etme riski azaltılarak üretim kayıplarının önüne geçilebilir.

Üründe mikotik enfeksiyona yol açan etmenler

Bir mantar hastalığının ürünlere yerleşmesinin birçok farklı nedeni olabileceği gibi bu nedenler çoğu zaman yapılan küçük hatalardan kaynaklanır. Mantar hastalıkları şu şekillerde yayılabilir: sulama suyu damlacıkları.

rüzgâr, hastalıklı bitkinin sağlıklı bitkiye doğrudan teması ve işçilerin veya enfekte olmuş aletlerinin bitkiyle teması. Ayrıca mantar hastalıkları uzun süreli yüksek nem oranına sahip ortamlara da ihtiyaç duyar.

Sebze Fidelerinde Kök Çürüklüğü (Çökerten) Hastalığı

Salatalık Mantar Enfeksiyonu: Çeşitli Salatalık Türleri Kök Çürümesine Neden Olur. Hastalığın arkasındaki etmen, Phytophthora spp.

Pythium spp. ve Fusarium spp. gibi toprakta doğal olarak bulabilen olan bir grup mantardır. Enfeksiyon belirtileri, yeni ortaya çıkan fidelerde solma ve kök çürümesi olarak fide evresinin başlarında ortaya çıkar.. Bitkinin bükülmesine ve kurumasına yol açar. Köke yakın bulunanlar gibi toprakla temas eden bir meyve çürümeye başlar. Toprakla temas aynı zamanda bu mantar grubuyla temas anlamına gelmektedir.

Salatalık
Pythium spp, normalde toprakta bulunan bir mantar grubudur.

Zamklı Gövde Çürüklüğü

Didymella bryoniae mantarı bitkinin gövdesine saldırır. Belirtileri, morlukların üzerinde küçük damlacıkların oluştuğunu gördüğümüz kahverengi, sulu morlukları içerir. Hastalığın gelişimiyle birlikte  oluşumlar renk değiştirerek siyaha döner. Şiddetli enfeksiyonlar bitkilerin çökmesine neden olur. Normal şartlar altında enfeksiyon meyveye ulaşmaz ama ulaştığı takdirde yumuşamaya ve çürümeye yol açar.

Mildiyö Hastalığı Salatalık 

Mildiyö hastalığı salatalıklarda sıklıkla karşılaşılan bir mantar hastalığıdır. hastalık Pseudoperonospora cubensis adlı mantardan kaynaklanır. İhtiyaç duyduğu nem oranı nedeniyle salatalıklarda sıklıkla karşılaşılan bir mantar hastalığıdır. Bitkinin patojen saldırısına uğrayan ilk bölümü yapraklarıdır. İlk belirtiler genel olarak açık sarı veya solgun yeşil lekeler veya kabartılardır. Zamanla parlak sarı bir renge dönerler, yaprak yüzeyindeki değişiklikleri görürüz. Yaprağın alt yüzeyindeki etkilenen alanlar beyaza döner. Enfeksiyonun ağırlaştığı durumlarda lekeler yayılarak doku nekrozuna ve yaprakların gövdeden ayrılmasıyla birlikte meyveleri güneş ışığına doğrudan maruz bırakan yaprak dökümüne neden olur. Mantarın gelişmesi için uygun koşullar sağlandığında, sporangium (mantarın spor üreten kısmı) oluşur ve yaprakların alt yüzeyine tüylü bir görünüm verir..

Kabakgillerde Basıra veya Külleme Hastalığı Salatalık 

Basıra, salatalıklarda yaygın bir mantar hastalığı olmasa da bulaştığında bitkide yaprak dökümüne neden olabilir. hastalığın kaynağı Erysiphe cichoracearum ve Podosphaera fuliginea mantarlarıdır. Salatalık bitkisi normal koşullar altında patojenlere karşı dayanaklı olmasına rağmen koşullar mantarların yaşamı için uygun hale geldiği ve salatalıkların sağlığının hâlihazırda yerinde olmadığı durumlarda bulaşabilirler. Basıra salatalığın yapraklarını.

 gövdesini ve bazı durumlarda meyvesini etkiler. Yapraklarda oluşan lezyonlar beyaz toz görünümdedir (külleme ismini buradan alır). Enfeksiyonun yeterince ilerlediği durumlarda yapraklar buruşma ve nihayetinde dökülme meydana gelir. Gövde üzerinde hastalığın ilerleyen evrelerinde görülen lezyonlar sarı bir renk alır ve zaman için kurur.

Salatalık
Alternaria cucumerina mantarı doğrudan temas yoluyla veya açık yaralardan girer.

Alternaria Yaprak Lekesi

Mantar bitkiye yerleştikten sonra yapraklarda, gövdelerde, çiçeklerde ve meyvelerde lezyonlar şeklinde kendini gösterir. Ortaya çıkan ilk belirtiler genellikle yapraklarda görülebilecek eş merkezli, koyu renkli ve nekrotik lekelerdir. Hastalığın ilerleyen aşamalarında lekeler sarıya döner.

Kurşuni Küf Hastalığı

Botrytis mantarı mümkün olan en kısa zamanda bitkilerden uzaklaştırılmadır. zira çok hızlı bir şekilde yayılır. mantarın enfekte ettiği hastalıklı bir bitkiye dokunduktan sonra sağlıklı bitkilere dokunmamak büyük önem taşır. Botrytis cinerea bu hastalığın etmenidir. Genel olarak yukarıda bahsettiğimiz patojenlere benzer biçimde bulaşır, ancak önceki ekimlerden kalma ürün artıklarını ve yapıları kaldırmak büyük önem taşır. Hastalık genç bitkilere bulaştığında solmaya neden olurken yaşlı bitkilerde yaprak ve taçyapraklarında kahverengimsi lekeler oluşmaya başlar. Mantar meyveye ulaşmayı başardığınde meyve yumuşar ve yüzeyinde gri renkli miselyum gözlemlenebilir.

Beyaz Çürüklük Salatalık 

Mantar rengi ve çürümesi ile kolayca tanınır. Sclerotinia sclerotiorum bu hastalığın etmenidir. Kurşuni küf hastalığı gibi mantar da fidelerde çürümeye yol açar. Bitkide yumuşak çürüklük lekeleri görebilirsiniz. Bunlar ilk başta sulu kıvamda olmakla birlikte zamanla kurur ve bir süre sonra siyah renge dönen beyaz bir miselyumla dolar. hastalığa kökünden yakalanan bitkiler nihayetinde çöker.

Külleme Hastalığı

Leveillula taurica, küllemeye neden olan mantar, salatalıklarda bulunur. Semptomlar, yaprakların üst yüzeyinde sarı lekeler içerir, sonunda nekroza yol açar, lezyonlar beyaz keçe görünümündedir.. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte ağır derecede enfekte olan yapraklar dökülerek meyveleri güneş ışığının etkisine açık hale getirir.

HORTOMALLAS® file ağ ile salatalıklarda mikotik enfeksiyonun önüne geçmek

Salatalık, mekanik yoldan yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı çok duyarlı bir bitkidir.

 Bazı hastalıklar taşıyıcı görevi gören böcekler tarafından bulaşır, direklerin dikilmesi sürecinde işçilerin bitkilerle temasından kaynaklanan birçok viral, bakteriyel ve fungal enfeksiyon vardır.

HORTOMALLAS® salatalıkları terbiye ederken el kullanımını büyük oranda azaltır. Bir file sistemi olan HORTOMALLAS® sebze destek ağı  işlevi görerek ürünlerinize dikey bir kafes sunar.

destek sayesinde bitkiler toprağın üzerinden yukarıyla doğru gelişerek topraktaki muhtemel nem birikimiyle temas etmez.

sistem aynı zamanda güneş ışığına maruz kalan yaprak alanını arttırarak bitkinin fotosentez aktivitesini daha yoğun bir hale getirir. Ek olarak.

bitkilere daha iyi bir havalandırma sağlayarak nem birikimini önler.

Böylece işgücü gereksinimi azalır, bir hastalık kaynağı nötralize edilir.

yorum Yap

Salatalık yetişticiliğinde destek sistemi uygulamasıyla mantar hastalıklarının yol açtığı üretim kayıplarını engellemek.

Her şeyden önce çok önemli bir ürün salatalık mantar saldırılarına karşı çok hassas bir sebzedir.. yalnızca gıda ve kozmetik sektörlerinde gördüğü yüksek talep nedeniyle değil.

salatalik
Tarım üreticileri salatalık üretimini garanti altına almak için gerekli önlemleri almalı

Aynı zamanda ekonomik yönden tarımda yarattığı istihdamla da tarım endüstrisinde önemli bir yer tutar. Tarım üreticileri salatalık üretimlerinin yüksek kalitede olması için gerekli tüm önlemleri almalıdır. Bunun bir yolu.

bir yandan hastalıklar ve salgınlara karşı önleyici tedbirleri uygulamaya koyarken öte yandan belli başlı bitki patojenlerinin gelişimi için uygun koşulların ortaya çıkmasını önlemede yardımcı olacak bir destek sistemini hayata geçirmektir. Böylelikle bitkilerin hastalıkla temas etme riski azaltılarak üretim kayıplarının önüne geçilebilir.

Üründe mikotik enfeksiyona yol açan etmenler

Bir mantar hastalığının ürünlere yerleşmesinin birçok farklı nedeni olabileceği gibi bu nedenler çoğu zaman yapılan küçük hatalardan kaynaklanır. Mantar hastalıkları şu şekillerde yayılabilir: sulama suyu damlacıkları.

rüzgâr, hastalıklı bitkinin sağlıklı bitkiye doğrudan teması ve işçilerin veya enfekte olmuş aletlerinin bitkiyle teması. Ayrıca mantar hastalıkları uzun süreli yüksek nem oranına sahip ortamlara da ihtiyaç duyar.

Sebze Fidelerinde Kök Çürüklüğü (Çökerten) Hastalığı

Salatalık Mantar Enfeksiyonu: Çeşitli Salatalık Türleri Kök Çürümesine Neden Olur. Hastalığın arkasındaki etmen, Phytophthora spp.

Pythium spp. ve Fusarium spp. gibi toprakta doğal olarak bulabilen olan bir grup mantardır. Enfeksiyon belirtileri, yeni ortaya çıkan fidelerde solma ve kök çürümesi olarak fide evresinin başlarında ortaya çıkar.. Bitkinin bükülmesine ve kurumasına yol açar. Köke yakın bulunanlar gibi toprakla temas eden bir meyve çürümeye başlar. Toprakla temas aynı zamanda bu mantar grubuyla temas anlamına gelmektedir.

Salatalık
Pythium spp, normalde toprakta bulunan bir mantar grubudur.

Zamklı Gövde Çürüklüğü

Didymella bryoniae mantarı bitkinin gövdesine saldırır. Belirtileri, morlukların üzerinde küçük damlacıkların oluştuğunu gördüğümüz kahverengi, sulu morlukları içerir. Hastalığın gelişimiyle birlikte  oluşumlar renk değiştirerek siyaha döner. Şiddetli enfeksiyonlar bitkilerin çökmesine neden olur. Normal şartlar altında enfeksiyon meyveye ulaşmaz ama ulaştığı takdirde yumuşamaya ve çürümeye yol açar.

Mildiyö Hastalığı Salatalık 

Mildiyö hastalığı salatalıklarda sıklıkla karşılaşılan bir mantar hastalığıdır. hastalık Pseudoperonospora cubensis adlı mantardan kaynaklanır. İhtiyaç duyduğu nem oranı nedeniyle salatalıklarda sıklıkla karşılaşılan bir mantar hastalığıdır. Bitkinin patojen saldırısına uğrayan ilk bölümü yapraklarıdır. İlk belirtiler genel olarak açık sarı veya solgun yeşil lekeler veya kabartılardır. Zamanla parlak sarı bir renge dönerler, yaprak yüzeyindeki değişiklikleri görürüz. Yaprağın alt yüzeyindeki etkilenen alanlar beyaza döner. Enfeksiyonun ağırlaştığı durumlarda lekeler yayılarak doku nekrozuna ve yaprakların gövdeden ayrılmasıyla birlikte meyveleri güneş ışığına doğrudan maruz bırakan yaprak dökümüne neden olur. Mantarın gelişmesi için uygun koşullar sağlandığında, sporangium (mantarın spor üreten kısmı) oluşur ve yaprakların alt yüzeyine tüylü bir görünüm verir..

Kabakgillerde Basıra veya Külleme Hastalığı Salatalık 

Basıra, salatalıklarda yaygın bir mantar hastalığı olmasa da bulaştığında bitkide yaprak dökümüne neden olabilir. hastalığın kaynağı Erysiphe cichoracearum ve Podosphaera fuliginea mantarlarıdır. Salatalık bitkisi normal koşullar altında patojenlere karşı dayanaklı olmasına rağmen koşullar mantarların yaşamı için uygun hale geldiği ve salatalıkların sağlığının hâlihazırda yerinde olmadığı durumlarda bulaşabilirler. Basıra salatalığın yapraklarını.

 gövdesini ve bazı durumlarda meyvesini etkiler. Yapraklarda oluşan lezyonlar beyaz toz görünümdedir (külleme ismini buradan alır). Enfeksiyonun yeterince ilerlediği durumlarda yapraklar buruşma ve nihayetinde dökülme meydana gelir. Gövde üzerinde hastalığın ilerleyen evrelerinde görülen lezyonlar sarı bir renk alır ve zaman için kurur.

Salatalık
Alternaria cucumerina mantarı doğrudan temas yoluyla veya açık yaralardan girer.

Alternaria Yaprak Lekesi

Mantar bitkiye yerleştikten sonra yapraklarda, gövdelerde, çiçeklerde ve meyvelerde lezyonlar şeklinde kendini gösterir. Ortaya çıkan ilk belirtiler genellikle yapraklarda görülebilecek eş merkezli, koyu renkli ve nekrotik lekelerdir. Hastalığın ilerleyen aşamalarında lekeler sarıya döner.

Kurşuni Küf Hastalığı

Botrytis mantarı mümkün olan en kısa zamanda bitkilerden uzaklaştırılmadır. zira çok hızlı bir şekilde yayılır. mantarın enfekte ettiği hastalıklı bir bitkiye dokunduktan sonra sağlıklı bitkilere dokunmamak büyük önem taşır. Botrytis cinerea bu hastalığın etmenidir. Genel olarak yukarıda bahsettiğimiz patojenlere benzer biçimde bulaşır, ancak önceki ekimlerden kalma ürün artıklarını ve yapıları kaldırmak büyük önem taşır. Hastalık genç bitkilere bulaştığında solmaya neden olurken yaşlı bitkilerde yaprak ve taçyapraklarında kahverengimsi lekeler oluşmaya başlar. Mantar meyveye ulaşmayı başardığınde meyve yumuşar ve yüzeyinde gri renkli miselyum gözlemlenebilir.

Beyaz Çürüklük Salatalık 

Mantar rengi ve çürümesi ile kolayca tanınır. Sclerotinia sclerotiorum bu hastalığın etmenidir. Kurşuni küf hastalığı gibi mantar da fidelerde çürümeye yol açar. Bitkide yumuşak çürüklük lekeleri görebilirsiniz. Bunlar ilk başta sulu kıvamda olmakla birlikte zamanla kurur ve bir süre sonra siyah renge dönen beyaz bir miselyumla dolar. hastalığa kökünden yakalanan bitkiler nihayetinde çöker.

Külleme Hastalığı

Leveillula taurica, küllemeye neden olan mantar, salatalıklarda bulunur. Semptomlar, yaprakların üst yüzeyinde sarı lekeler içerir, sonunda nekroza yol açar, lezyonlar beyaz keçe görünümündedir.. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte ağır derecede enfekte olan yapraklar dökülerek meyveleri güneş ışığının etkisine açık hale getirir.

HORTOMALLAS® file ağ ile salatalıklarda mikotik enfeksiyonun önüne geçmek

Salatalık, mekanik yoldan yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı çok duyarlı bir bitkidir.

 Bazı hastalıklar taşıyıcı görevi gören böcekler tarafından bulaşır, direklerin dikilmesi sürecinde işçilerin bitkilerle temasından kaynaklanan birçok viral, bakteriyel ve fungal enfeksiyon vardır.

HORTOMALLAS® salatalıkları terbiye ederken el kullanımını büyük oranda azaltır. Bir file sistemi olan HORTOMALLAS® sebze destek ağı  işlevi görerek ürünlerinize dikey bir kafes sunar.

destek sayesinde bitkiler toprağın üzerinden yukarıyla doğru gelişerek topraktaki muhtemel nem birikimiyle temas etmez.

sistem aynı zamanda güneş ışığına maruz kalan yaprak alanını arttırarak bitkinin fotosentez aktivitesini daha yoğun bir hale getirir. Ek olarak.

bitkilere daha iyi bir havalandırma sağlayarak nem birikimini önler.

Böylece işgücü gereksinimi azalır, bir hastalık kaynağı nötralize edilir.

yorum Yap

cuadro verdeİlgi Konusunda Ara

IrArriba