menu
Buscar:
Panal
Abeja
Curva
Galería
Videos
Artículos
Whatsapp
Mail
Chat
Rüzgar hasarı ve mekanik ekin stresi nasıl önlenir?

Rüzgar hasarı ve mekanik ekin stresi nasıl önlenir?

Mekanik stres rüzgarın etkisiyle ekinleri etkiler

Kabakgiller ve patlıcangiller gibi ekinlerin doğru kafes desteği ile desteklenmesiyle mekanik stres azaltılarak rüzgar hasarı önlenebilir.

damage for wind
İyi bir destek sistemi olmayan bitkiler güçlü rüzgarlar ile büyük hasara uğrar

Ama rüzga nedir? Rüzgar, fırtına, bora, siklon ve tornado gibi afetlere sebep olabilen ve atmosferde doğal sebeplerle meydana gelen hava akımıdır. Bitkiler üzerinde etkileri olabilen bu hava olayları yaprağın dış katmanı üzerindeki su buharı basıncını düşürerek yaprak sıcaklığını azaltabilir ve bitkilerin fotosentez faaliyetlerini etkileyebilir. Mekanik stres etkisi, güçlü rüzgarın neden olduğu hareket nedeniyle bitkilerin desteğini kaybetmesine sebep verirken aynı zamanda transpirasyon, fotosentez, polen taşınımı ve türün çoğalması gibi fizyolojik unsurlar üzerinde de etkisi olabilir. İşte bu nedenlerle saban izi boyunca bitkinin her iki yanından tek katman ya da duvar olarak uygulanan çift duvarlı file bitki destek sistemi kullanılarak önlem alınması tavsiye edilmektedir. Bitki çift file arasında sabitlendikten sonra, bitki dokusu üzerindeki mekanik stresin doğrudan rüzgara maruz kalan bir bitki kadar ciddi bir düzeyde olmayacağı için rüzgarlar ekinler için artık o kadar zararlı olmayacaktır. Günümüzde karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliği ve ekosistemleri etkileyen hava olaylarına bağlı olarak tarım faaliyetlerinde ekinlerimizi korunmuş alanlarda muhafaza etmemiz gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere, rüzgara maruz kalan ekinlerin türü ve hassasiyetine bağlı olarak birçok şekilde mekanik stresten etkilenmesi nedeniyle rüzgar etkisi rüzgarın şiddeti ve süresi ile ilişkilidir.

mechanic stress for wind
Rüzgar etkisi ve mekanik stres bitkilerde hücresel hasara neden olur

Rüzgar etkisi ilk olarak yüzeye bırakılmış ya da yeterince derine gömülmemiş tohumlar üzerinde başlar; bitkiye zarar verecek ya da vermeyecek şekilde büyümede ve bitki gelişiminde gecikmelere neden olur ve dal kırılması, çiçek, yaprak ve hatta meyvelerin zamanından önce düşmesi gibi sadece bitkiyi değil aynı zamanda ekin verimini de tehlikeye atacak şekilde mekanik strese neden olur. Rüzgar bitkileri sadece mekanik olarak etkilemekle kalmaz aynı zamanda ekin seçimine bağlı olarak toprak maruziyetiyle ilişkili mevcut su rezervlerini de etkiler ve belirle.

damage on tomato
Domates (lycopersicum esculentum) yetiştiriciliğini etkileyen şiddetli rüzgarlar

Verilen fotoğraflardan da gördüğümüz üzere rüzgarın yapraklar üzerindeki olumsuz etkisi bitkinin yaprak yüzeyine doğrudan zarar vermekte ve epidermik dokunun kırılması ve yırtılmasına bağlı olarak kahverengimsi yaralar ve çöküntüler olarak görülen kalıcı hasara neden olmaktadır. Genç yapraklar bu hasarlara karşı hassas olacaktır ve güçlü rüzgar bitki gelişiminin doğal hızını yavaşlatmaktadır. Mikroskop ile yapılan bir araştırmada (Thompson,1974,Mac Kerron, 1976; Wilson 1980) rüzgarın yaprak üzerindeki mekanik stres etkisi bir bitki geliştirme laboratuvarında incelenmiştir ve epidermik hücrelerin yırtılması yaprakların düzleşmiş bir görünüm kazanmasına neden olduğu belirlenmiştir ve epikutikular hücre yapılarının yırtılması yaprak ölümü ve bunu takip eden kuruma ve bitki ölümünün başlıca nedenlerinden biridir. Bu olaylar zinciri bitkiye besin maddelerinin taşınımını engellemektedir, bu da bitkinin fotosentez ile rezervler edinmeye çalışmak yerine bu ihtiyacını kökünden karşılamaya çalışarak hayatta kalmak için direnç göstererek daha fazla enerji harcamasına neden olur. Bitki besin maddesi rezervlerinden enerji kullandığı ve enerji tüketimi, enerji üretiminden daha fazla olduğu zaman bitki şoka girecek ve bitkisel hücresel ölüm gerçekleşecektir. Bu hasarın geri dönüşü yoktur ve yeniden ekim gerektirmesi ile çiftçiye büyük kayıplar yaşatır.

Bitkisel mekanik stres

damage for wind
Rüzgar etkisi ve mekanik stres bitkilerde hücresel hasara neden olur

Göz ardı edilmemesi gereken bir diğer etki ise şiddetli rüzgar dalgalarının neden olduğu meyveler üzerindeki etkidir ve dallar, gövdeler ve hatta olgun yapraklarda görülen yaralara bağlı olarak çürük meyvelerin ticari değeri daha düşüktür; meyve yaraları, yumuşak meyvelerde dahi düşük boyutlardaki rüzgar sürtünmesine karşı geliştirilen iyileşme dokuları ile yenilenebilir; bu iyileşme dokuları meyvenin epidermisi üzerinde mantarımsı doku tarafından oluşturulur; bu iyileşme dokusu, çürük meyvenin sürtünme yaralanmalarına ve fırsatçı patojenler ve sporların saldırılarına karşı daha hassas olması nedeniyle meyvenin daha fazla hasar görmesini önler. Bu patojenler, kontrol altına alınmadıkları takdirde rüzgar etkisiyle kilometrelerce yayılabilir ve çeşitli hastalıklar bulaştırabilirler.

eggplant damage for mechanical strees
Şiddetli rüzgar dalgaları, doğal bir budama gibi patlıcan meyvesine zarar vererek ticari değerinin kaybolmasına neden olur.

Rüzgarın neden olduğu mekanik strese karşı çare olarak kafes file.

Bitkinin çevreden korunması için gelişimi sırasında bir kafes üzerine yaslanması mekanik ekin stresine karşı uygulanan önleyici yöntemdir. Kırmızı biber, kabak, kavun, hıyar, domates, patlıcan ve diğerlerinin (kabakgiller ve patlıcangiller) bitki desteği için HORTOMALLAS® file kullanılabilir. Bitkilerin yaslanabilecekleri ve doğru büyümelerini sağlayacak, meyvelerin ve yaprakların hasar görmesini, çürümesini ve stres altında kalmasını önleyecek bir file desteğine sahip olması halinde destek uygulaması aynı zamanda ekinlerin günışığına yeterince maruz kalmasını ve daha iyi havalandırılmasını kolaylaştıracaktır çünkü gövde desteği bitkinin hayatta kalmasını ve ekinin başarılı olmasını garanti eder.

Bitkilerin rüzgara karşı desteklenmesi.

tutoring system against mechanical stress
İyi bir destekleme uygulaması bitkileri rüzgarın verdiği hasardan korur.

Bitkilerin desteklenmesi sadece bitkiye destek olmakla kalmaz aynı zamanda homojen meyve olgunlaşmasını garanti eder ve patojenik sorunlar ve hastalıkların azalmasına yardımcı olarak bitki bakımını kolaylaştırır. Aynı zamanda, bitkinin fileye yaslanabilecek ve zemine düşmeyecek olması edeniyle pasif bir şekilde bitkiyi rüzgarlardan korur. Rüzgar etkisiyle meydana gelen hasarın aynısının kırpma ve elle yönlendirme aşamalarında işçiler tarafından da meydana getirilebileceği unutulmamalıdır. İşte bu nedenle HORTOMALLAS®, bitkilerin kendilerini file üzerine doğru yaslama eğilimi göstermesi ve pasif desteğin sağlanması için çift kafes file sistemi arasında serbest bir şekilde büyümesini tavsiye etmektedir.

 

Mekanik stres rüzgarın etkisiyle ekinleri etkiler

Kabakgiller ve patlıcangiller gibi ekinlerin doğru kafes desteği ile desteklenmesiyle mekanik stres azaltılarak rüzgar hasarı önlenebilir.

damage for wind
İyi bir destek sistemi olmayan bitkiler güçlü rüzgarlar ile büyük hasara uğrar

Ama rüzga nedir? Rüzgar, fırtına, bora, siklon ve tornado gibi afetlere sebep olabilen ve atmosferde doğal sebeplerle meydana gelen hava akımıdır. Bitkiler üzerinde etkileri olabilen bu hava olayları yaprağın dış katmanı üzerindeki su buharı basıncını düşürerek yaprak sıcaklığını azaltabilir ve bitkilerin fotosentez faaliyetlerini etkileyebilir. Mekanik stres etkisi, güçlü rüzgarın neden olduğu hareket nedeniyle bitkilerin desteğini kaybetmesine sebep verirken aynı zamanda transpirasyon, fotosentez, polen taşınımı ve türün çoğalması gibi fizyolojik unsurlar üzerinde de etkisi olabilir. İşte bu nedenlerle saban izi boyunca bitkinin her iki yanından tek katman ya da duvar olarak uygulanan çift duvarlı file bitki destek sistemi kullanılarak önlem alınması tavsiye edilmektedir. Bitki çift file arasında sabitlendikten sonra, bitki dokusu üzerindeki mekanik stresin doğrudan rüzgara maruz kalan bir bitki kadar ciddi bir düzeyde olmayacağı için rüzgarlar ekinler için artık o kadar zararlı olmayacaktır. Günümüzde karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliği ve ekosistemleri etkileyen hava olaylarına bağlı olarak tarım faaliyetlerinde ekinlerimizi korunmuş alanlarda muhafaza etmemiz gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere, rüzgara maruz kalan ekinlerin türü ve hassasiyetine bağlı olarak birçok şekilde mekanik stresten etkilenmesi nedeniyle rüzgar etkisi rüzgarın şiddeti ve süresi ile ilişkilidir.

mechanic stress for wind
Rüzgar etkisi ve mekanik stres bitkilerde hücresel hasara neden olur

Rüzgar etkisi ilk olarak yüzeye bırakılmış ya da yeterince derine gömülmemiş tohumlar üzerinde başlar; bitkiye zarar verecek ya da vermeyecek şekilde büyümede ve bitki gelişiminde gecikmelere neden olur ve dal kırılması, çiçek, yaprak ve hatta meyvelerin zamanından önce düşmesi gibi sadece bitkiyi değil aynı zamanda ekin verimini de tehlikeye atacak şekilde mekanik strese neden olur. Rüzgar bitkileri sadece mekanik olarak etkilemekle kalmaz aynı zamanda ekin seçimine bağlı olarak toprak maruziyetiyle ilişkili mevcut su rezervlerini de etkiler ve belirle.

damage on tomato
Domates (lycopersicum esculentum) yetiştiriciliğini etkileyen şiddetli rüzgarlar

Verilen fotoğraflardan da gördüğümüz üzere rüzgarın yapraklar üzerindeki olumsuz etkisi bitkinin yaprak yüzeyine doğrudan zarar vermekte ve epidermik dokunun kırılması ve yırtılmasına bağlı olarak kahverengimsi yaralar ve çöküntüler olarak görülen kalıcı hasara neden olmaktadır. Genç yapraklar bu hasarlara karşı hassas olacaktır ve güçlü rüzgar bitki gelişiminin doğal hızını yavaşlatmaktadır. Mikroskop ile yapılan bir araştırmada (Thompson,1974,Mac Kerron, 1976; Wilson 1980) rüzgarın yaprak üzerindeki mekanik stres etkisi bir bitki geliştirme laboratuvarında incelenmiştir ve epidermik hücrelerin yırtılması yaprakların düzleşmiş bir görünüm kazanmasına neden olduğu belirlenmiştir ve epikutikular hücre yapılarının yırtılması yaprak ölümü ve bunu takip eden kuruma ve bitki ölümünün başlıca nedenlerinden biridir. Bu olaylar zinciri bitkiye besin maddelerinin taşınımını engellemektedir, bu da bitkinin fotosentez ile rezervler edinmeye çalışmak yerine bu ihtiyacını kökünden karşılamaya çalışarak hayatta kalmak için direnç göstererek daha fazla enerji harcamasına neden olur. Bitki besin maddesi rezervlerinden enerji kullandığı ve enerji tüketimi, enerji üretiminden daha fazla olduğu zaman bitki şoka girecek ve bitkisel hücresel ölüm gerçekleşecektir. Bu hasarın geri dönüşü yoktur ve yeniden ekim gerektirmesi ile çiftçiye büyük kayıplar yaşatır.

Bitkisel mekanik stres

damage for wind
Rüzgar etkisi ve mekanik stres bitkilerde hücresel hasara neden olur

Göz ardı edilmemesi gereken bir diğer etki ise şiddetli rüzgar dalgalarının neden olduğu meyveler üzerindeki etkidir ve dallar, gövdeler ve hatta olgun yapraklarda görülen yaralara bağlı olarak çürük meyvelerin ticari değeri daha düşüktür; meyve yaraları, yumuşak meyvelerde dahi düşük boyutlardaki rüzgar sürtünmesine karşı geliştirilen iyileşme dokuları ile yenilenebilir; bu iyileşme dokuları meyvenin epidermisi üzerinde mantarımsı doku tarafından oluşturulur; bu iyileşme dokusu, çürük meyvenin sürtünme yaralanmalarına ve fırsatçı patojenler ve sporların saldırılarına karşı daha hassas olması nedeniyle meyvenin daha fazla hasar görmesini önler. Bu patojenler, kontrol altına alınmadıkları takdirde rüzgar etkisiyle kilometrelerce yayılabilir ve çeşitli hastalıklar bulaştırabilirler.

eggplant damage for mechanical strees
Şiddetli rüzgar dalgaları, doğal bir budama gibi patlıcan meyvesine zarar vererek ticari değerinin kaybolmasına neden olur.

Rüzgarın neden olduğu mekanik strese karşı çare olarak kafes file.

Bitkinin çevreden korunması için gelişimi sırasında bir kafes üzerine yaslanması mekanik ekin stresine karşı uygulanan önleyici yöntemdir. Kırmızı biber, kabak, kavun, hıyar, domates, patlıcan ve diğerlerinin (kabakgiller ve patlıcangiller) bitki desteği için HORTOMALLAS® file kullanılabilir. Bitkilerin yaslanabilecekleri ve doğru büyümelerini sağlayacak, meyvelerin ve yaprakların hasar görmesini, çürümesini ve stres altında kalmasını önleyecek bir file desteğine sahip olması halinde destek uygulaması aynı zamanda ekinlerin günışığına yeterince maruz kalmasını ve daha iyi havalandırılmasını kolaylaştıracaktır çünkü gövde desteği bitkinin hayatta kalmasını ve ekinin başarılı olmasını garanti eder.

Bitkilerin rüzgara karşı desteklenmesi.

tutoring system against mechanical stress
İyi bir destekleme uygulaması bitkileri rüzgarın verdiği hasardan korur.

Bitkilerin desteklenmesi sadece bitkiye destek olmakla kalmaz aynı zamanda homojen meyve olgunlaşmasını garanti eder ve patojenik sorunlar ve hastalıkların azalmasına yardımcı olarak bitki bakımını kolaylaştırır. Aynı zamanda, bitkinin fileye yaslanabilecek ve zemine düşmeyecek olması edeniyle pasif bir şekilde bitkiyi rüzgarlardan korur. Rüzgar etkisiyle meydana gelen hasarın aynısının kırpma ve elle yönlendirme aşamalarında işçiler tarafından da meydana getirilebileceği unutulmamalıdır. İşte bu nedenle HORTOMALLAS®, bitkilerin kendilerini file üzerine doğru yaslama eğilimi göstermesi ve pasif desteğin sağlanması için çift kafes file sistemi arasında serbest bir şekilde büyümesini tavsiye etmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cuadro verdeİlgi Konusunda Ara