menu
Buscar:
Panal
Abeja
Galería
Videos
Artículos
Whatsapp
Mail
Chat
İklim değişiminin tarım üzerindeki etkileri: ekin hasarına karşı önleyici bir yöntem olarak kafes file kullanımı.

İklim değişiminin tarım üzerindeki etkileri: ekin hasarına karşı önleyici bir yöntem olarak kafes file kullanımı.

İklim değişimine bağlı yoğun yağışlar, neme bağlı patojenler nedeniyle ekin başarısızlığını artırmaktadır.

Günümüzde iklim değişikliğine bağlı olarak sebze yetiştirirken kafes file (bridge) kullanımı esastır. Kısa sürede dünya çapında meydana gelen ve muhtemelen geri dönüşü olmayan iklim değişimleri, değişen ekosistemler (bridge), gezegenimizde yaşayan türler için çevrenin dengesinin bozulması, afetler, seller, fırtınalar, çölleşme, buzulların erimesi ve diğer etkiler ile besin zincirindeki değişiklikler ile karşı karşıyayız.

climate change and strong wind
Toprak kaymaları yakınlarındaki ekinleri etkileyerek büyük miktarda ekonomik zarara neden olur.
climate change
Kafes file hıyar meyvelerinin nemli toprak ile temas etmesini engelleyerek nemli toprakta üreyen mantar veya bakterilerin neden olduğu hastalıkların yayılmasını önler.

climate change and diseases
Güçlü rüzgarlar iklim değişikliğinin bir sonucudur, iyi bir destek sistemi olmayan ekinleri etkiler.

Bu hususta ele alabileceğimiz farklı konular bulunmaktadır, ancak bunlardan biri hepimizi ilgilendirmektedir ve bu da iklim değişikliğinin ekinlerimiz üzerindeki etkileridir. Gıdalarda büyük üretim kayıpları ile karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz (özellikle sebzeler, tahıllar, bahçe ürünleri) ve artık yüksek nüfusun yarattığı büyük talebi karşılamak için eyaletler, ülkeler ve kıtalar arasında ürünleri ithal etmemiz ya da “ödünç almamız” gerekiyor.

Bunun açık bir örneği, tropikal bir bitki olarak yüksek sıcaklık ve yüksek bağıl neme ihtiyaç duyan, gıda ve endüstride kullanılan ve son derece uyumlu bir sebze olan hıyar ya da bilimsel adıyla cucumis sativus L.’dir. Bununla birlikte, hıyar ılıman ve sıcak havaya adapte olur ve 1200 metre rakıma kadar sahil bölgelerinde yetiştirilmektedir. 40oC üzerinde ve 14oC altında bitki gelişimi durur; bu çok sıcak ya da çok soğuk dönemin uzaması halinde dişi çiçekler düşecek ve hiç meyve elde edilemeyecektir. Bununla birlikte, sıcaklık 1oC’nin altına düştüğü zaman hıyar bitkisi ölür, solmaya başlar ve bu durumdan geri döndürülmesi çok zordur.

trellis net and climate change
Kafes file ile desteklendikleri zaman hıyar bitkileri daha iyi büyür.

Havanın bağıl nemine gelince bu bitki oldukça talepkardır; hasta ve toplama zamanında ise yüksek bağıl nem ortamında ürüyen mantar hastalıklarına karşı duyarlıdır: hastalığın görülme oranının düşük olması için yağış ve nemin düşük olması tercih edilir. Nemli bölgelerde meyve miktarı kurak bölgelere göre daha azdır. Hıyar oldukça talepkardır; genel tavsiye, günışığına daha fazla maruz kalınmasının çiçek döllenmesini teşvik etmesi nedeniyle ekinlerin güneşli bölgelere ekilmesi doğrultusundadır.

Göz önünde bulundurulması gereken diğer faktör ise mekanik stres ya da rüzgara bağlı hasar ve kayıplardır. 30km/saatten daha hızlı esen ve saatler süren rüzgar bitkinin su kaybını hızlandırır, bağıl nemi düşürür, su ihtiyacını artırır ve çiçek üreme organlarında nemin azalması nedeniyle döllenmeyi düşürür. Rüzgar mekanik stres nedeniyle kesinlikle büyümenin durmasına sebep olacaktır, üretimi azaltır ve özellikle dallar ve yapraklara zarar vererek bitkinin yaşlanmasını hızlandırır. Bu senaryo tarım sektörünü etkileyen üretim ve ekonomik yatırım kayıplarına eklenecektir.

climate change and diseases
Kopmaya neden olan destek sisteminin neden olduğu hastalıklar kafes file kullanılarak önlenebilir.

climate change and HOTOMALLAS
Ekinlerinizi kafes file kullanarak desteklemek, ekinlerinizi ortalama rüzgarlara karşı daha dirençli hale getirerek daha iyi destekler.

Eğer bir ekin ve kaliteli ürün ile iyi üretim değerleri sağlamak istiyorsak, kabakgillerden sebzelerin kalitesini artırmak için HORTOMALLAS® kafes file (bridge) ile bitki destekleme (bridge) uygulamasını benimsememiz gerekmesinin nedeni de iklim değişikliğidir. Bu destek sebzelere destek verir ve su gibi besin maddelerinin kaybını engelleyerek onları güçlü rüzgarlardan korur, ürün toplanırken daha kolay hareket edilebildiği için hasada kadar bitki sağlığı koşullarını iyileştirerek gelişimini sağlar, günışığı maruziyetini artırırken çiçek döllenmesini de artırır ve bitki nemini düşürerek daha iyi büyüme, üretim ve yaprak gelişimi sağlar ve brix dereceleri gibi sistemik koşulları %100 güçlendirir.

İklim değişimine bağlı yoğun yağışlar, neme bağlı patojenler nedeniyle ekin başarısızlığını artırmaktadır.

Günümüzde iklim değişikliğine bağlı olarak sebze yetiştirirken kafes file (bridge) kullanımı esastır. Kısa sürede dünya çapında meydana gelen ve muhtemelen geri dönüşü olmayan iklim değişimleri, değişen ekosistemler (bridge), gezegenimizde yaşayan türler için çevrenin dengesinin bozulması, afetler, seller, fırtınalar, çölleşme, buzulların erimesi ve diğer etkiler ile besin zincirindeki değişiklikler ile karşı karşıyayız.

climate change and strong wind
Toprak kaymaları yakınlarındaki ekinleri etkileyerek büyük miktarda ekonomik zarara neden olur.
climate change
Kafes file hıyar meyvelerinin nemli toprak ile temas etmesini engelleyerek nemli toprakta üreyen mantar veya bakterilerin neden olduğu hastalıkların yayılmasını önler.

climate change and diseases
Güçlü rüzgarlar iklim değişikliğinin bir sonucudur, iyi bir destek sistemi olmayan ekinleri etkiler.

Bu hususta ele alabileceğimiz farklı konular bulunmaktadır, ancak bunlardan biri hepimizi ilgilendirmektedir ve bu da iklim değişikliğinin ekinlerimiz üzerindeki etkileridir. Gıdalarda büyük üretim kayıpları ile karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz (özellikle sebzeler, tahıllar, bahçe ürünleri) ve artık yüksek nüfusun yarattığı büyük talebi karşılamak için eyaletler, ülkeler ve kıtalar arasında ürünleri ithal etmemiz ya da “ödünç almamız” gerekiyor.

Bunun açık bir örneği, tropikal bir bitki olarak yüksek sıcaklık ve yüksek bağıl neme ihtiyaç duyan, gıda ve endüstride kullanılan ve son derece uyumlu bir sebze olan hıyar ya da bilimsel adıyla cucumis sativus L.’dir. Bununla birlikte, hıyar ılıman ve sıcak havaya adapte olur ve 1200 metre rakıma kadar sahil bölgelerinde yetiştirilmektedir. 40oC üzerinde ve 14oC altında bitki gelişimi durur; bu çok sıcak ya da çok soğuk dönemin uzaması halinde dişi çiçekler düşecek ve hiç meyve elde edilemeyecektir. Bununla birlikte, sıcaklık 1oC’nin altına düştüğü zaman hıyar bitkisi ölür, solmaya başlar ve bu durumdan geri döndürülmesi çok zordur.

trellis net and climate change
Kafes file ile desteklendikleri zaman hıyar bitkileri daha iyi büyür.

Havanın bağıl nemine gelince bu bitki oldukça talepkardır; hasta ve toplama zamanında ise yüksek bağıl nem ortamında ürüyen mantar hastalıklarına karşı duyarlıdır: hastalığın görülme oranının düşük olması için yağış ve nemin düşük olması tercih edilir. Nemli bölgelerde meyve miktarı kurak bölgelere göre daha azdır. Hıyar oldukça talepkardır; genel tavsiye, günışığına daha fazla maruz kalınmasının çiçek döllenmesini teşvik etmesi nedeniyle ekinlerin güneşli bölgelere ekilmesi doğrultusundadır.

Göz önünde bulundurulması gereken diğer faktör ise mekanik stres ya da rüzgara bağlı hasar ve kayıplardır. 30km/saatten daha hızlı esen ve saatler süren rüzgar bitkinin su kaybını hızlandırır, bağıl nemi düşürür, su ihtiyacını artırır ve çiçek üreme organlarında nemin azalması nedeniyle döllenmeyi düşürür. Rüzgar mekanik stres nedeniyle kesinlikle büyümenin durmasına sebep olacaktır, üretimi azaltır ve özellikle dallar ve yapraklara zarar vererek bitkinin yaşlanmasını hızlandırır. Bu senaryo tarım sektörünü etkileyen üretim ve ekonomik yatırım kayıplarına eklenecektir.

climate change and diseases
Kopmaya neden olan destek sisteminin neden olduğu hastalıklar kafes file kullanılarak önlenebilir.

climate change and HOTOMALLAS
Ekinlerinizi kafes file kullanarak desteklemek, ekinlerinizi ortalama rüzgarlara karşı daha dirençli hale getirerek daha iyi destekler.

Eğer bir ekin ve kaliteli ürün ile iyi üretim değerleri sağlamak istiyorsak, kabakgillerden sebzelerin kalitesini artırmak için HORTOMALLAS® kafes file (bridge) ile bitki destekleme (bridge) uygulamasını benimsememiz gerekmesinin nedeni de iklim değişikliğidir. Bu destek sebzelere destek verir ve su gibi besin maddelerinin kaybını engelleyerek onları güçlü rüzgarlardan korur, ürün toplanırken daha kolay hareket edilebildiği için hasada kadar bitki sağlığı koşullarını iyileştirerek gelişimini sağlar, günışığı maruziyetini artırırken çiçek döllenmesini de artırır ve bitki nemini düşürerek daha iyi büyüme, üretim ve yaprak gelişimi sağlar ve brix dereceleri gibi sistemik koşulları %100 güçlendirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cuadro verdeİlgi Konusunda Ara