menu
Buscar:
Panal
Abeja
Curva
Galería
Videos
Artículos
Whatsapp
Mail
Chat
HORTOMALLAS kullanarak tohumların genetik kalitesi.

HORTOMALLAS kullanarak tohumların genetik kalitesi.

HORTOMALLAS® tarafından üretilmiş kafes fileler kullanarak genetik özelliklerden en iyi şekilde faydalanmak.

HORTOMALLAS® kullanarak tohumlarınızın genetik kalitesinden faydalanın, çünkü bu kafes file ekin veriminiz üzerinde olumlu ve faydalı etkiler yaratacaktır; patojenlerin önlenmesinden bitki gelişimine kadar birçok açıdan bu file özellikle sebzelerin türlerini genetik olarak geliştirmek için kullanılmak üzere yetiştirilen tohumlarda daha iyi meyve üretimini mümkün kılmaktadır.

pepper seeds
Jalapeño biberi yetiştirmek güvenilir ve güçlü bir destek gerektirir, ekinlerde kullanılmak üzere tasarlanan kafes file tek parça olarak üretilmiştir ve gerekli gücü sunmaktadır.

HORTOMALLAS® bitkinin gelecekteki performansı ve rekabetçi gelişimi için daha iyi olanaklar sunmaktadır. Tohumlar, bitkilerin üreme birimleridir ve ait oldukları türün çoğalması işlevine sahiptirler, zaman ve alana yayılmanın en etkili yollarından biri olarak tohumlar bitkilerin hareketli birimleri olarak sürekli değişen çevre koşullarına nesilden nesle adaptasyonunun sağlanması için sürekli bir mekanizmayı meydana getirmektedir. Tohumlar, pasif bir şekilde de olsa, bitkilerin yetişmek için yeni yerler ve mikro çevreler bulmalarını sağlayan araçlardır. Her türlü ekinin başarısı için tohum kalitesini göz önünde bulundurmak esastır, çünkü tohumlar üretimin başlangıç noktasıdır ve maksimum meyve üretim performansına ulaşacak güçlü bitkiler haline gelmeleri için ekim koşullarına gereğince yanıt vermeleri son derece önemlidir.

bell pepper seeds
Dolmalık biber tohumları son derece pahalıdır ve tohum yatırımını en iyi şekilde kullanmak için kişi sebze ekinlerini kafes ile desteklemelidir.

Sürdürülebilirlik bakış açısından bakıldığında, günümüzde tohum hibritlemesi ve genetik mühendisliğin ürünleri olan kaliteli tohumlar kullanmaksızın iyi hasat sonuçları elde etmek imkansızdır, çünkü babadan kalma bir tohum ekini genellikle belirli bir toprak ve hava koşulları için tasarlanmış hibritlere kıyasla daha düşük verim sunacaktır. Şüphesiz ki iyi kaliteye sahip bir tohum tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesine imkan tanıyan stratejik bir avantajdır ve kalite ve karlılık düzeyinde üretim veriminin artırılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu da, ekinlerin karlılığını çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde artırmak amacıyla çimlendirmenin teşvik edilmesi ve uzatılmasına ve tohumların ve sahip oldukları genetik özelliklerin muhafaza edilmesine odaklanan bilimsel ve teknik çalışmalara bu kadar ilgi olmasının nedenidir.

pepper plants with trellis net
Kırmızı biber, biber ve domates için ekinlerin çift sıra halinde konumlandırılmasında kafes file tavsiye edilir.

double walled in pepper plants
Çeşitli kırmızı biber tohumları yüksek üretim oranlarına göre seçilir, bu nedenle de iyi bir destek sistemi gereklidir.

İkinci Dünya Savaşının sonlanmasından bu yana tarımsal üretim artmış ve talebin karşılanabilmesi için kalitesi ve miktarı artan tohumlar kullanılmıştır, endüstriyel tohum üreticilerine dahi başvuran tarımcılar uluslararası üretim pazarında kalite potansiyeline ulaşmayı amaçlamaktadır. Tohumların başarılı gelişiminin, bunların yapısı, bütünlüğü, işlevi gibi çok sayıda faktöre bağlı olduğunu bilmeli ve anlamalıyız, böylece tohumların çevre ve gelecek açısından verimlilik ve rekabet olanaklarını daha iyi anlayabiliriz. Ekilen sebzenin tipine bağlı olarak ve her bir toprak türüne uygun farklı yetiştirme yöntemleri mevcuttur ve bunlar genetik kirlilik tehlikesini gidermektedir. Verimi daha da artırabilmek için patojenik faktörlerin azaltılması önemlidir, bu nedenle hem kabakgiller hem de patlıcangillerde ekli sıraların her iki yanında HORTOMALLAS® gibi bir bitki destek filesi tavsiye edilmektedir, çünkü bu destek filesi budama ve meyve toplanmasını kolaylaştırır; kafes desteği için file kullanılması, ekini zayıflatırken hastalık görülme oranını da artıran istenmeyen yabani otların giderilmesini de kolaylaştırır. Ekinlerin kafes file kullanılarak dikleştirilmesi tarımsal uygulamaların bitki sağlığı koşullarını iyileştirmektedir. Mevcut tohum tercihleri, temel tohumlar (mevcut düzenlemelerle belirlenmiş kalite standartlarına göre saflık, yüksek filizlenme yüzdesi, bitki gücü ve patojen direnci) ile patentli ya da kayıt altına alınmış (temel tohumlardan gelir ve genetik özdeşliklerini çeşit saflığı bakımından korumalıdır ve denetim ve sertifikalandırma sırasında kalite gerekliliklerini karşılamalıdır) veya sertifikalı tohumları (çeşidin üreme kapasitesine bağlı olarak temel ya da patentli tohumlardan gelir; sertifikalı bir tohum genetik özdeşliğini, çeşit saflığını korumalı ve üreticiye satılan ve dağıtılan tohum olduğu için kalite gerekliliklerini karşılamalıdır) birbirinden ayırmaktadır.

chili seeds with trellis net
Kaliteli tohumlara yapılan yatırım, transplantasyon yapılan fidanlık bitkilerine iyi bir destek sistemi sağlanarak korunmalıdır

seeds
Kafes file kullanımı işgücü gereksinimini azaltır ve işçilerin bitkilerle temasının azalması mekanik yollarla bulaşan hastalıkların önlenmesini sağlar.

Her bir üretici, iyi bir üretim ve yerel piyasa talebine göre rekabetçi ürün ve kaliteden emin olmak için kendine özgü gereksinimlere bağlı olarak tohum tercihini yapar. Her bir yetiştirme sezonu sonrasında gerekli ekin rotasyonu yapılmalı, aynı tarlaya aynı türlerin çok sık ekilmesinden kaçınılmalıdır. Üretici, domates, patlıcan, hıyar, kavun, kırmızı biner, karpuz ve diğerleri için HORTOMALLAS® kullanarak, bir sonraki sezon ya da döngü için tohumlarını garanti altına alırken kalite güvencesi de sağlamaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere bu ekinler geleneksel olarak rafya kullanılarak ya da doğrudan zemin seviyesinde yetiştirilmektedir; plastik kafes kullanılarak bitkinin dikey büyümesi ve toprakla temas etmemesi sağlanacaktır, ki bu temas, toprak ile temasın nemin yapraklar veya meyveler üzerinde yoğuşmasına neden olarak mantar çürümesi sürecini başlattığı mantar hastalıklarında olduğu gibi patojen bulaşmasının bir vektörü olabilmektedir. Buna karşılık HORTOMALLAS® file günışığı maruziyetine ve havalandırmaya imkan tanır ve nemi azaltarak mantar enfeksiyonunun köklere, dallara, yapraklara ve meyvelere saldırılarını azaltır. Kafeslerin sıklıkla kullanılmasıyla üretici tarım kimyasallarına bağımlılığını azaltabilir, sebzeler üzerindeki biyolojik kontrolü artırabilir, üretimin büyük oranda organik olmasını teşvik edebilir. Bu ve bunun gibi durumların ekin döngüsü içerisinde görülme oranını azaltan üretici, daha iyi genetik kaliteye sahip, kontrollü, üretici tarafından geliştirilmiş, daha ucuz, gelecekte daha fazla verim verecek ve insan tüketimi için sağlıklı ürünler elde edecektir.

HORTOMALLAS® tarafından üretilmiş kafes fileler kullanarak genetik özelliklerden en iyi şekilde faydalanmak.

HORTOMALLAS® kullanarak tohumlarınızın genetik kalitesinden faydalanın, çünkü bu kafes file ekin veriminiz üzerinde olumlu ve faydalı etkiler yaratacaktır; patojenlerin önlenmesinden bitki gelişimine kadar birçok açıdan bu file özellikle sebzelerin türlerini genetik olarak geliştirmek için kullanılmak üzere yetiştirilen tohumlarda daha iyi meyve üretimini mümkün kılmaktadır.

pepper seeds
Jalapeño biberi yetiştirmek güvenilir ve güçlü bir destek gerektirir, ekinlerde kullanılmak üzere tasarlanan kafes file tek parça olarak üretilmiştir ve gerekli gücü sunmaktadır.

HORTOMALLAS® bitkinin gelecekteki performansı ve rekabetçi gelişimi için daha iyi olanaklar sunmaktadır. Tohumlar, bitkilerin üreme birimleridir ve ait oldukları türün çoğalması işlevine sahiptirler, zaman ve alana yayılmanın en etkili yollarından biri olarak tohumlar bitkilerin hareketli birimleri olarak sürekli değişen çevre koşullarına nesilden nesle adaptasyonunun sağlanması için sürekli bir mekanizmayı meydana getirmektedir. Tohumlar, pasif bir şekilde de olsa, bitkilerin yetişmek için yeni yerler ve mikro çevreler bulmalarını sağlayan araçlardır. Her türlü ekinin başarısı için tohum kalitesini göz önünde bulundurmak esastır, çünkü tohumlar üretimin başlangıç noktasıdır ve maksimum meyve üretim performansına ulaşacak güçlü bitkiler haline gelmeleri için ekim koşullarına gereğince yanıt vermeleri son derece önemlidir.

bell pepper seeds
Dolmalık biber tohumları son derece pahalıdır ve tohum yatırımını en iyi şekilde kullanmak için kişi sebze ekinlerini kafes ile desteklemelidir.

Sürdürülebilirlik bakış açısından bakıldığında, günümüzde tohum hibritlemesi ve genetik mühendisliğin ürünleri olan kaliteli tohumlar kullanmaksızın iyi hasat sonuçları elde etmek imkansızdır, çünkü babadan kalma bir tohum ekini genellikle belirli bir toprak ve hava koşulları için tasarlanmış hibritlere kıyasla daha düşük verim sunacaktır. Şüphesiz ki iyi kaliteye sahip bir tohum tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesine imkan tanıyan stratejik bir avantajdır ve kalite ve karlılık düzeyinde üretim veriminin artırılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu da, ekinlerin karlılığını çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde artırmak amacıyla çimlendirmenin teşvik edilmesi ve uzatılmasına ve tohumların ve sahip oldukları genetik özelliklerin muhafaza edilmesine odaklanan bilimsel ve teknik çalışmalara bu kadar ilgi olmasının nedenidir.

pepper plants with trellis net
Kırmızı biber, biber ve domates için ekinlerin çift sıra halinde konumlandırılmasında kafes file tavsiye edilir.

double walled in pepper plants
Çeşitli kırmızı biber tohumları yüksek üretim oranlarına göre seçilir, bu nedenle de iyi bir destek sistemi gereklidir.

İkinci Dünya Savaşının sonlanmasından bu yana tarımsal üretim artmış ve talebin karşılanabilmesi için kalitesi ve miktarı artan tohumlar kullanılmıştır, endüstriyel tohum üreticilerine dahi başvuran tarımcılar uluslararası üretim pazarında kalite potansiyeline ulaşmayı amaçlamaktadır. Tohumların başarılı gelişiminin, bunların yapısı, bütünlüğü, işlevi gibi çok sayıda faktöre bağlı olduğunu bilmeli ve anlamalıyız, böylece tohumların çevre ve gelecek açısından verimlilik ve rekabet olanaklarını daha iyi anlayabiliriz. Ekilen sebzenin tipine bağlı olarak ve her bir toprak türüne uygun farklı yetiştirme yöntemleri mevcuttur ve bunlar genetik kirlilik tehlikesini gidermektedir. Verimi daha da artırabilmek için patojenik faktörlerin azaltılması önemlidir, bu nedenle hem kabakgiller hem de patlıcangillerde ekli sıraların her iki yanında HORTOMALLAS® gibi bir bitki destek filesi tavsiye edilmektedir, çünkü bu destek filesi budama ve meyve toplanmasını kolaylaştırır; kafes desteği için file kullanılması, ekini zayıflatırken hastalık görülme oranını da artıran istenmeyen yabani otların giderilmesini de kolaylaştırır. Ekinlerin kafes file kullanılarak dikleştirilmesi tarımsal uygulamaların bitki sağlığı koşullarını iyileştirmektedir. Mevcut tohum tercihleri, temel tohumlar (mevcut düzenlemelerle belirlenmiş kalite standartlarına göre saflık, yüksek filizlenme yüzdesi, bitki gücü ve patojen direnci) ile patentli ya da kayıt altına alınmış (temel tohumlardan gelir ve genetik özdeşliklerini çeşit saflığı bakımından korumalıdır ve denetim ve sertifikalandırma sırasında kalite gerekliliklerini karşılamalıdır) veya sertifikalı tohumları (çeşidin üreme kapasitesine bağlı olarak temel ya da patentli tohumlardan gelir; sertifikalı bir tohum genetik özdeşliğini, çeşit saflığını korumalı ve üreticiye satılan ve dağıtılan tohum olduğu için kalite gerekliliklerini karşılamalıdır) birbirinden ayırmaktadır.

chili seeds with trellis net
Kaliteli tohumlara yapılan yatırım, transplantasyon yapılan fidanlık bitkilerine iyi bir destek sistemi sağlanarak korunmalıdır

seeds
Kafes file kullanımı işgücü gereksinimini azaltır ve işçilerin bitkilerle temasının azalması mekanik yollarla bulaşan hastalıkların önlenmesini sağlar.

Her bir üretici, iyi bir üretim ve yerel piyasa talebine göre rekabetçi ürün ve kaliteden emin olmak için kendine özgü gereksinimlere bağlı olarak tohum tercihini yapar. Her bir yetiştirme sezonu sonrasında gerekli ekin rotasyonu yapılmalı, aynı tarlaya aynı türlerin çok sık ekilmesinden kaçınılmalıdır. Üretici, domates, patlıcan, hıyar, kavun, kırmızı biner, karpuz ve diğerleri için HORTOMALLAS® kullanarak, bir sonraki sezon ya da döngü için tohumlarını garanti altına alırken kalite güvencesi de sağlamaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere bu ekinler geleneksel olarak rafya kullanılarak ya da doğrudan zemin seviyesinde yetiştirilmektedir; plastik kafes kullanılarak bitkinin dikey büyümesi ve toprakla temas etmemesi sağlanacaktır, ki bu temas, toprak ile temasın nemin yapraklar veya meyveler üzerinde yoğuşmasına neden olarak mantar çürümesi sürecini başlattığı mantar hastalıklarında olduğu gibi patojen bulaşmasının bir vektörü olabilmektedir. Buna karşılık HORTOMALLAS® file günışığı maruziyetine ve havalandırmaya imkan tanır ve nemi azaltarak mantar enfeksiyonunun köklere, dallara, yapraklara ve meyvelere saldırılarını azaltır. Kafeslerin sıklıkla kullanılmasıyla üretici tarım kimyasallarına bağımlılığını azaltabilir, sebzeler üzerindeki biyolojik kontrolü artırabilir, üretimin büyük oranda organik olmasını teşvik edebilir. Bu ve bunun gibi durumların ekin döngüsü içerisinde görülme oranını azaltan üretici, daha iyi genetik kaliteye sahip, kontrollü, üretici tarafından geliştirilmiş, daha ucuz, gelecekte daha fazla verim verecek ve insan tüketimi için sağlıklı ürünler elde edecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cuadro verdeİlgi Konusunda Ara