menu
Buscar:
Panal
Abeja
Curva
Galería
Videos
Artículos
Whatsapp
Mail
Chat
Hıyar kurşuni küf hastalığına karşı bahçe kafes sistemi

Hıyar kurşuni küf hastalığına karşı bahçe kafes sistemi

Hıyar Kurşuni Küf Hastalığı: Sebzeleri kafes file sistemi ile korumak

Kabakgiller dünya çapında sıcak iklimlerin tarım ekonomileri için özel bir öneme sahiptir ve kabakgillerin günümüz bahçecilik gelirlerinin büyük bir bölümünü meydana getirmesi nedeniyle kurşuni küf hastalığı yetiştiriciler ve dikkate alınmaması halinde de genel anlamda sektör açısından büyük ölçekli zararlara neden olabilir, bu nedenle de kafes file (bridge) kullanımı önemlidir. Domates, kavun (bridge), karpuz en önemlileri arasındadır. ABD’ye hıyar ihracatı yaptığı bilinen bir ihracatçıyı ele alalım: FAO 2008 Meksika’nın 400 milyon MXN üzerinde bir gelir ve Sinaloa ve Sonora başlıca üretici eyaletler olmak üzere sırasıyla 1185,5, 633,5 hektar ekili alan ve ve 244,8 hektar sera üzerinde 103,6 ve 194.5, 124.9 ton/ha verim ile başlıca hıyar ihracatçısı (669.000 ton) olduğunu rapor etmiştir ( SIAP,2012).

cucumber botrytis
Hıyar ekinleri Meksika piyasası için son derece önemlidir.

HORTOMALLAS® kafes ve destek filesi (bridge) kullanmak havalandırma ve günışığına maruziyeti artırırken toprakla teması önler ve hasat miktarı ve değerini artırır. Hıyar yetiştiriciliği Meksika piyasası için son derece önemlidir. Bu topraklar hıyar yetiştiriciliği için ideal koşullara sahiptir: Toprak: hıyar her tür toprakta yetiştirilebilir ama kumlu-killi veya suyu giderilmiş frank toprakta daha iyi yetişir. Toprak ideal değilse, tüm ekinler için büyük bir sorun olan aşırı sudan kaçınmak için gerekli koşullara sahip olunması gerekir. Hıyar bitkisi tuzluluğa tolerans göstermemektedir, bu nedenle pH 5,5 ile 6,8 arasında olmalıdır. Sıcaklık: hıyar yetiştiriciliği için ideal sıcaklık 20 ile 30oC arasıdır. Yükseklik (deniz seviyesi üzerinde): deniz seviyesi üzerinde 400 ile 1200 metre arasında. Yağış: aşırı suya tolerans göstermemektedir, bu nedenle yılda 500 ile 1200mm arasında yağış alan bölgelerde yetiştirilir. Bağıl nem: bu bitki yüksek nem gereklilikleri olan bir bitkidir, optimal bağıl nem gün içerisinde %60-70 ve gece saatlerinde de %70-90 arasında olmalıdır; bununla birlikte gün içinde aşırı nem terlemeyi azaltarak fotosentezi etkileyebileceği için üretimi düşürebilir. Çevresel nem %90’dan daha yüksek ve atmosfer su buharına doymuş iken mantar hastalıkları veya hıyar kurşuni küf hastalığı meydana gelebildiği gibi sabah ıslak “uyanan” ve yaprakları üzerinde yoğuşma olan bir bitki, enerjisini yaprak yüzeyindeki suyu buharlaştırmak için harcayacağı için daha geç çalışmaya başlar. Günışığı: bu ekin büyür, çiçek açar ve daha fazla güneş radyasyonu ile daha fazla ürün verebilecek olsa da kısa günlerde dahi (12 saatten kısa) normal bir şekilde meyve verir. Rüzgar: bu sağlıklı hıyar yetiştirmenin önemli bir faktörüdür. 30km’ye varan hızlarda ve saatlerce süren rüzgar, havanın bağıl nemini düşürerek bitkinin su kaybı hızını artırır ve bitkinin su ihtiyacını da arttırmaktadır. Bu da döllenmeyi düşürür. Rüzgar, bitki dokuları üzerinde oluşan mekanik stres nedeniyle hıyarın gelişimini ve üretimini düşürmektedir, aynı zamanda bitkinin hızla yaşlanmasına ve yaprakları, çiçekleri ve meyvelerinin hasar görmesine neden olur. Bu da hıyarın korunaklı arazilerde ya da rüzgar kıran kullanılarak yetiştirilmesinin nedenidir.

trellis net agaisnt botrytis
Bir kişinin, bir kafes üzerinde büyüyen hıyar bitkisinin gölgesinde dinlendiğini tasvir eden antik Roma mozaiği.

Destekleme: Romalılar gibi bazı antik medeniyetlerin sebze üretimi için bitki destekleme (bridge) gibi iyi teknikler bildiklerine dair kayıtlar bulunmaktadır ve bu fileli destek yapıları ile mümkün olmuştur. Bu faaliyet günümüz için de son derece tavsiye edilir bir faaliyettir ve bitkilerin daha sonradan hasar görmemesi ve faaliyetlerin denetimiyle vakit kaybedilmemesi için ekimden önce tamamlanmalıdır. Bitkinin destek almadan büyüyeceği topraktan 40cm normal yükseklikte kurulur.

HORTOMALLAS® prevent botrytis
Domateste olduğu gibi kırmızı biberde de her iki yandan kafes file kullanılarak bitkinin araya alınması ve bitkinin yukarı doğru büyümesinin devam etmesi için iki hattın rafya ya da bağlayıcılarla bağlanması tavsiye edilir.

Hıyar bitkisinin desteklenmesi, bitkinin daha iyi havalandırma ve daha etkili günışığı emilimi için dik tutulması amacıyla yaygın olarak kullanılan temel tarım uygulamalarından biridir. Tüm bunlar ekin, meyve üretimi, haşere kontrolü ve hastalıkların azaltılmasında, özellikle de kurşuni küf hastalığı gibi neme ilişkin hastalıklara karşı olumlu etkiler yaratmaktadır. Bitki destek filesi (bridge) üzerindeki hıyar, rafya örgüsü ile desteklemeye (bridge) göre korumalı bir büyüme ortamı içerisindedir ve bu son derece tavsiye edilmektedir. Günışığına maruziyeti artırmak için daha iyi yaprak dağılımı ve daha iyi havalandırma sağlar (salgın ve hastalıkları azaltır), hasadı kolaylaştırır ve her ne kadar korumalı ortamlarda farklı kafes türleri bu ekin ile kullanılabilse de (Casaca, 2005) polipropilen (bridge) ipli (rafya) (Gomez-Guillamon vd. 1997; FAO 2002; Grijalva vd. 2011) plastik destek domates, hıyar, kırmızı biber (bridge) , kavun, karpuz ve kabağın dikey desteklenmesini kolaylaştırmak için kullanılabilir ve montajının kolay olmasının yanı sıra yeniden kullanılabilir özelliktedir; genel olarak daha yüksek verim için daha yüksek kaliteli meyveler veren yüksek popülasyon yoğunluğunu (Casilimas vd., 2012) mümkün kılar Fileler kullanarak destekleme yapılırken bu fileler yukarıdan teller ile desteklenirken alttan başka bir tel de destek filesinin bağlanması için kullanılarak sıraların altına doğru dik iner (Gomez-guilllamon vd. 1997 FAO , 2002, Aguado vd., 2008).

prevent botrytis with trellis net
HORTOMALLAS® kafes file destek ve yönlendirme sistemi olarak kullanılarak hıyar yetiştirmek; bu fotoğrafta, rafyada sisteminde olduğu gibi ahşap desteklerin çubuklar arasında çeşitli mesafelere sahip olduğunu görebilirsiniz.

Destek ve yönlendirici olarak HORTOMALLAS® kafes file ile hıyar ekini; bu fotoğrafta rafya sistemi ile birlikte kullanılan çubuk destekler arasında çeşitli mesafeler olduğunu görebilirsiniz. Günümüzde yoğun tarımsal ekinlerde daha iyi büyüme ve bitki gelişimi için kırpma uygulamaları yaygın olarak kullanılmaktadır. Seralarda kırpma işlemi, sadece bir ya da birden fazla gövde kalacak şekilde, aşırı büyüme nedeniyle meyve vermeyen ya da düşük kaliteli meyve veren belirli sürgün ve yapraklar giderilerek kullanılmaktadır (Reche, 1995) . Rasyonel ve dengeli kırpma, daha iyi havalandırma ve günışığı alımını kolaylaştırmasıyla daha kaliteli meyveler elde edilmesine imkan tanır.

cucumber
Partenokarpik hıyar. Geliştirilen bu türler polenizasyon olmaksızın meyve verir.

Korunmuş ortam ile karşılaştırıldığında korunmamış ortamların verimi farklıdır. Higón, 2002 hıyarın açık alanda genellikle 20-30 ton/ha verim verirken seralarda bu rakamın 150-300 ton/ha kadar ulaştığını rapor etmiştir. SIAP’ye (2013) göre Meksika’da açık alanda ortalama verim 30.5 ton/ha’a ulaşırken serada %221’lik artışla 98 ton/ha’a kadar ulaşmaktadır. Yucatán’ın taşlı topraklarında kafes file kullanılarak teknik üretim ve sulama ile verim 90 ile 130 ton/ha arasında dalgalanmaktadır ( SAGARPA , 2009). Küçük bir ev bahçesi ya da endüstriyel bir tarım alanı planlamanız fark etmeksizin kafes file her zaman güçlü hıyar bitkileri yetiştirmek için iyi bir fikirdir. Kafes destek kullanımı meyveleri topraktan uzak tutar ve iyi bir hava sirkülasyonu ve olgunlaşmaya sahip olmalarını sağlar. Bu ve diğer tekniklerin kapsamlı olarak kullanıldığı iyi tarım uygulamaları (GAP) sayesinde bilinmektedir. Tıpkı kafes kullanımı gibi. Kafes file kullanımı, HORTOMALLAS® kullanan dostlarımız için söz konusu olduğu gibi hıyar, kabak, domates, kırmızı biber gibi bitkiler için yetiştirme yüzeyini maksimize etmenin kolay ve ucuz bir yoludur.

orchard
Kafes filenin çok sayıda ekin için destek olarak kullanıldığı bir avlu bahçesinin bir örneği.

Kurşuni küf hastalığı, botrytis cinerea mikroorganizmalarının toprakta kış uykusuna yatmasına yardımcı olmasıyla ilkbahar aylarında oldukça yaygın görülen bir sorundur. Bu parazit bitki yaraları veya döllenmemiş çiçekler üzerinde etkili olarak gövde, yapraklar ve çiçekler üzerinde kahverengimsi yaralar üretir. Aynı zamanda meyveleri de etkileyerek beyaz lekelere neden olur. Enfekte olmuş taç yapraklar düşer ve rüzgar ile mantarın yayılmasına yardımcı olur.

botrytis
Botrytis cinereanın neden olduğu kurşuni küf hastalığından etkilenmiş olgunlaşmamış hıyar.

Botryis cinerea bir fitopatojen mantardır, yani ölü bitkisel maddeler ile beslenir ve başta sıcak ve yarı tropik bölgeler olmak üzere dünya çapında 200 civarında ekini etkilemektedir. Bu patojen çok çeşitli semptomlardan sorumludur. Tipik semptomlar arasında yapraklar ve meyvelerde hafif çürüme, düşen gövdeler ve içerisinde sporlar bulunan kurşuni bir kütlenin hızla oluşumu gözlemlenen dokular yer almaktadır. ( Şek. 7)

botrytis
Botrytis hastalığı görülen hıyar yaprakları

Bu ekinin maruz kaldığı başlıca hastalıklar arasında mantar hastalıkları ve bakteriyel hastalıklar yer almaktadır ve bu hastalıklar çevre koşullarının hastalık gelişimi için uygun olması halinde ve genellikle hal değişimleri (vejetatiften çiçeklenmeye) sırasında görülür. Bunlardan en yaygın görülenleri:

 • Mildeu lanoso

 • mildeu polvoso

 • fusarim oxysporum ve fusarium solani

 • pythium spp

 • phytophtora spp

 • Rhizoctonia solani

 • cercospora citrullina ( cercospora)

 • coletotrichum orbiculare( antracnosis)

 • xantonomas

cucumber botrytis
Kurşuni küf hastalığından etkilenen hıyar meyvesi, HORTOMALLAS® kafes file ile daha iyi bir kafes uygulamasıyla bu durum önlenebilirdi.

Hıyar, kabak (bridge) ve çilek üzerinde Botrytis cinerea enfeksiyonu ölü (ya da ölmek üzere olan) çiçeklerden başlar ve meyveleri etkileyecek şekilde yayılan hafif bir çürüme olarak devam eder (Williamson vd. 2007). Çok çeşitli enfeksiyon yöntemlerine sahip olması ve ekin kalıntılarında hayatta kalabilmesi ve uyku durumuna geçebilmesi nedeniyle bu patojen mantarı kontrol etmek kolay değildir. Bu nedenlerle basit kontrol önlemleri kullanımı yeterli değildir ve konak organizma ve patojen arasındaki etkileşim, mantarın geliştiği mikro ortam ve mikrobiyal rakipleri hakkında detaylı bilgi gerektirmektedir ( Williamson vd. 2007)

cucumber diseases
Botrytis hastalığı görülen hıyar bitkisi.

Kafes file kullanımı gibi basit tarım teknikleri, hıyar kurşuni küf hastalığı (ya da aşırı nem ile ilişkili diğer hastalıklar) gibi yanlış bitki yönetimi ve hastalığın mekanik olarak yayılmasına bağlı hastalıkların görülme oranlarında önemli bir etki ve farka sahip olacaktır. Bitki destekleme filesi, kafes file ile desteklemenin katmış olduğu değere ek olarak daha iyi bir hasat ile sonuçlanacaktır. HORTOMALLAS® kullanımı işgücü gereksinimini %70 oranında azaltırken meyve kalitesi ve miktarını %30 oranında artırmaktadır. Bu yüksek orandaki üretim, bitkinin dik büyümesi ile çiçeklerin döllenmeye daha kolay erişebilmesiyle daha iyi polinasyonun bir sonucudur. Yukarıdaki tasarrufların yanı sıra, işçilerin basmasından kaynaklanan kayıplar yaşanmaz ve bitki daha hızlı, daha iyi günışığı maruziyeti ve artan havalandırma ile büyür, bu da diğer avantajlarının yanı sıra meyveler için artan brix dereceleri sunar.

botrytis prevention
HORTOMALLAS® kafes sistemi ile kırmızı biber serası.

Kurşuni küf hastalığının ve diğer mantar hastalıklarının önlenmesi için tarım kimyasalları ve mantar ilaçlarının (bridge) sıklıkla ve ayırt edilmeksizin kullanılması iyi tarım uygulamalarının bir parçası kabul edilemez ve bizler çevresel hasardan kaçınmak ya da bunu azaltmak, iyi organik ürünleri teşvik etmek ve tüketiciler için fiziksel, kimyasal ve genetik olmak üzere biyolojik kirleticiler içermeyen zararsız ürünler sunmaya çalışmalıyız: İyi tarım uygulamaları için standartlar oluşturan bir değer, ulusal ve uluslararası çiftçilerin sürdürülebilir tarımsal üretim sistemlerine önem vermeleri için bir başlangıç olabilir, özellikle de söz konusu hıyar kurşuni küf hastalığı gibi mantar enfeksiyonları ile savaş olduğu zaman. Ekosistemlerimizin biyolojik, ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği çerçevesinde genel bir husus olarak bunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Şimdiye kadar verimlilik ve teknoloji, inovasyon ve mekanikleşmeye doğru büyük kazanımlar elde edilmiş ama gerçek maliyetler çevreye kesilmiştir. Aynı zamanda, gelişmekte olan ülkelerde yetersiz teknolojiler ile gıda güvenliğinin sağlanması çabası tatmin edici olmayan sonuçlarla doğal kaynakları tüketmektedir. Dünya çapında, tarım ürünlerinin tüketici sağlığı için zararlı olabileceği doğrultusunda gerçek kaygılar söz konusudur. Sürdürülebilir üretim sistemlerine doğru hızlı bir geçişin uygulanması ve kaynaklarımızın gözden geçirilmesi gerekmektedir. HORTOMALLAS® kafes sistemleri biyolojik ve teknolojik bilgiyi bir araya getirecek, üretim maliyetlerini düşürecek, verimliliği ve ekolojik dengeyi artıracak ve tüketicilerin tükettikleri tarım ürünlerine karşı güvenlerini yenileyecektir.

Biyolog David Zuñiga, UdG tarafından kurşuni küf hastalığı üzerinde gerçekleştirilen sentez

REFERANSLAR

Gutiérrez, V. M. O., Lagunas, Á. A. M., Román, E. C., Serna, J. M., & López, M. R. (2014). EL SISTEMA DE TUTORADO Y PODA SOBRE EL RENDIMIENTO DE PEPINO EN AMBIENTE PROTEGIDO. Interciencia,39(10), 712-717Núñez-Rios, Tania; Leyva-Mir, Santos Gerardo; Rodríguez-Pérez, Juan Enrique; Mariscal-Amaro, Luis Antonio. (2013). ETIOLOGÍA Y CONTROL DE LA NECROSIS DE FLORES Y PUDRICIÓN DE FRUTOS DE PEPINO EN MORELOS, MÉXICO. REVISTA CHAPINGO SERIE HORTICULTURA, Mayo-Agosto, 255-266. 2http://www.gardendesk.com/2011/05/building-a-trellis-for-the-cucumbers.html on cucumber botrytis and other fungal diseases 3http://factsanddetails.com/world/cat56/sub369/item2049.html http://www.alvinutrientes.com/blog/cuatro-enfermedades-del-melon-y-la-sandia-en-primavera/ Salvador Arias. 2007. Manual de producción: Producción de pepino. USAID-RED (PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN RURAL). No. P. 31 http://www.fitodiagnostico.com/Elemento/04033271906a42c8845a07e297c38b75 Red de Alerta e Información Fitosanitaria. Consejería de Agricultura y Pesca. Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. Junta de Andalucía.

 

Hıyar Kurşuni Küf Hastalığı: Sebzeleri kafes file sistemi ile korumak

Kabakgiller dünya çapında sıcak iklimlerin tarım ekonomileri için özel bir öneme sahiptir ve kabakgillerin günümüz bahçecilik gelirlerinin büyük bir bölümünü meydana getirmesi nedeniyle kurşuni küf hastalığı yetiştiriciler ve dikkate alınmaması halinde de genel anlamda sektör açısından büyük ölçekli zararlara neden olabilir, bu nedenle de kafes file (bridge) kullanımı önemlidir. Domates, kavun (bridge), karpuz en önemlileri arasındadır. ABD’ye hıyar ihracatı yaptığı bilinen bir ihracatçıyı ele alalım: FAO 2008 Meksika’nın 400 milyon MXN üzerinde bir gelir ve Sinaloa ve Sonora başlıca üretici eyaletler olmak üzere sırasıyla 1185,5, 633,5 hektar ekili alan ve ve 244,8 hektar sera üzerinde 103,6 ve 194.5, 124.9 ton/ha verim ile başlıca hıyar ihracatçısı (669.000 ton) olduğunu rapor etmiştir ( SIAP,2012).

cucumber botrytis
Hıyar ekinleri Meksika piyasası için son derece önemlidir.

HORTOMALLAS® kafes ve destek filesi (bridge) kullanmak havalandırma ve günışığına maruziyeti artırırken toprakla teması önler ve hasat miktarı ve değerini artırır. Hıyar yetiştiriciliği Meksika piyasası için son derece önemlidir. Bu topraklar hıyar yetiştiriciliği için ideal koşullara sahiptir: Toprak: hıyar her tür toprakta yetiştirilebilir ama kumlu-killi veya suyu giderilmiş frank toprakta daha iyi yetişir. Toprak ideal değilse, tüm ekinler için büyük bir sorun olan aşırı sudan kaçınmak için gerekli koşullara sahip olunması gerekir. Hıyar bitkisi tuzluluğa tolerans göstermemektedir, bu nedenle pH 5,5 ile 6,8 arasında olmalıdır. Sıcaklık: hıyar yetiştiriciliği için ideal sıcaklık 20 ile 30oC arasıdır. Yükseklik (deniz seviyesi üzerinde): deniz seviyesi üzerinde 400 ile 1200 metre arasında. Yağış: aşırı suya tolerans göstermemektedir, bu nedenle yılda 500 ile 1200mm arasında yağış alan bölgelerde yetiştirilir. Bağıl nem: bu bitki yüksek nem gereklilikleri olan bir bitkidir, optimal bağıl nem gün içerisinde %60-70 ve gece saatlerinde de %70-90 arasında olmalıdır; bununla birlikte gün içinde aşırı nem terlemeyi azaltarak fotosentezi etkileyebileceği için üretimi düşürebilir. Çevresel nem %90’dan daha yüksek ve atmosfer su buharına doymuş iken mantar hastalıkları veya hıyar kurşuni küf hastalığı meydana gelebildiği gibi sabah ıslak “uyanan” ve yaprakları üzerinde yoğuşma olan bir bitki, enerjisini yaprak yüzeyindeki suyu buharlaştırmak için harcayacağı için daha geç çalışmaya başlar. Günışığı: bu ekin büyür, çiçek açar ve daha fazla güneş radyasyonu ile daha fazla ürün verebilecek olsa da kısa günlerde dahi (12 saatten kısa) normal bir şekilde meyve verir. Rüzgar: bu sağlıklı hıyar yetiştirmenin önemli bir faktörüdür. 30km’ye varan hızlarda ve saatlerce süren rüzgar, havanın bağıl nemini düşürerek bitkinin su kaybı hızını artırır ve bitkinin su ihtiyacını da arttırmaktadır. Bu da döllenmeyi düşürür. Rüzgar, bitki dokuları üzerinde oluşan mekanik stres nedeniyle hıyarın gelişimini ve üretimini düşürmektedir, aynı zamanda bitkinin hızla yaşlanmasına ve yaprakları, çiçekleri ve meyvelerinin hasar görmesine neden olur. Bu da hıyarın korunaklı arazilerde ya da rüzgar kıran kullanılarak yetiştirilmesinin nedenidir.

trellis net agaisnt botrytis
Bir kişinin, bir kafes üzerinde büyüyen hıyar bitkisinin gölgesinde dinlendiğini tasvir eden antik Roma mozaiği.

Destekleme: Romalılar gibi bazı antik medeniyetlerin sebze üretimi için bitki destekleme (bridge) gibi iyi teknikler bildiklerine dair kayıtlar bulunmaktadır ve bu fileli destek yapıları ile mümkün olmuştur. Bu faaliyet günümüz için de son derece tavsiye edilir bir faaliyettir ve bitkilerin daha sonradan hasar görmemesi ve faaliyetlerin denetimiyle vakit kaybedilmemesi için ekimden önce tamamlanmalıdır. Bitkinin destek almadan büyüyeceği topraktan 40cm normal yükseklikte kurulur.

HORTOMALLAS® prevent botrytis
Domateste olduğu gibi kırmızı biberde de her iki yandan kafes file kullanılarak bitkinin araya alınması ve bitkinin yukarı doğru büyümesinin devam etmesi için iki hattın rafya ya da bağlayıcılarla bağlanması tavsiye edilir.

Hıyar bitkisinin desteklenmesi, bitkinin daha iyi havalandırma ve daha etkili günışığı emilimi için dik tutulması amacıyla yaygın olarak kullanılan temel tarım uygulamalarından biridir. Tüm bunlar ekin, meyve üretimi, haşere kontrolü ve hastalıkların azaltılmasında, özellikle de kurşuni küf hastalığı gibi neme ilişkin hastalıklara karşı olumlu etkiler yaratmaktadır. Bitki destek filesi (bridge) üzerindeki hıyar, rafya örgüsü ile desteklemeye (bridge) göre korumalı bir büyüme ortamı içerisindedir ve bu son derece tavsiye edilmektedir. Günışığına maruziyeti artırmak için daha iyi yaprak dağılımı ve daha iyi havalandırma sağlar (salgın ve hastalıkları azaltır), hasadı kolaylaştırır ve her ne kadar korumalı ortamlarda farklı kafes türleri bu ekin ile kullanılabilse de (Casaca, 2005) polipropilen (bridge) ipli (rafya) (Gomez-Guillamon vd. 1997; FAO 2002; Grijalva vd. 2011) plastik destek domates, hıyar, kırmızı biber (bridge) , kavun, karpuz ve kabağın dikey desteklenmesini kolaylaştırmak için kullanılabilir ve montajının kolay olmasının yanı sıra yeniden kullanılabilir özelliktedir; genel olarak daha yüksek verim için daha yüksek kaliteli meyveler veren yüksek popülasyon yoğunluğunu (Casilimas vd., 2012) mümkün kılar Fileler kullanarak destekleme yapılırken bu fileler yukarıdan teller ile desteklenirken alttan başka bir tel de destek filesinin bağlanması için kullanılarak sıraların altına doğru dik iner (Gomez-guilllamon vd. 1997 FAO , 2002, Aguado vd., 2008).

prevent botrytis with trellis net
HORTOMALLAS® kafes file destek ve yönlendirme sistemi olarak kullanılarak hıyar yetiştirmek; bu fotoğrafta, rafyada sisteminde olduğu gibi ahşap desteklerin çubuklar arasında çeşitli mesafelere sahip olduğunu görebilirsiniz.

Destek ve yönlendirici olarak HORTOMALLAS® kafes file ile hıyar ekini; bu fotoğrafta rafya sistemi ile birlikte kullanılan çubuk destekler arasında çeşitli mesafeler olduğunu görebilirsiniz. Günümüzde yoğun tarımsal ekinlerde daha iyi büyüme ve bitki gelişimi için kırpma uygulamaları yaygın olarak kullanılmaktadır. Seralarda kırpma işlemi, sadece bir ya da birden fazla gövde kalacak şekilde, aşırı büyüme nedeniyle meyve vermeyen ya da düşük kaliteli meyve veren belirli sürgün ve yapraklar giderilerek kullanılmaktadır (Reche, 1995) . Rasyonel ve dengeli kırpma, daha iyi havalandırma ve günışığı alımını kolaylaştırmasıyla daha kaliteli meyveler elde edilmesine imkan tanır.

cucumber
Partenokarpik hıyar. Geliştirilen bu türler polenizasyon olmaksızın meyve verir.

Korunmuş ortam ile karşılaştırıldığında korunmamış ortamların verimi farklıdır. Higón, 2002 hıyarın açık alanda genellikle 20-30 ton/ha verim verirken seralarda bu rakamın 150-300 ton/ha kadar ulaştığını rapor etmiştir. SIAP’ye (2013) göre Meksika’da açık alanda ortalama verim 30.5 ton/ha’a ulaşırken serada %221’lik artışla 98 ton/ha’a kadar ulaşmaktadır. Yucatán’ın taşlı topraklarında kafes file kullanılarak teknik üretim ve sulama ile verim 90 ile 130 ton/ha arasında dalgalanmaktadır ( SAGARPA , 2009). Küçük bir ev bahçesi ya da endüstriyel bir tarım alanı planlamanız fark etmeksizin kafes file her zaman güçlü hıyar bitkileri yetiştirmek için iyi bir fikirdir. Kafes destek kullanımı meyveleri topraktan uzak tutar ve iyi bir hava sirkülasyonu ve olgunlaşmaya sahip olmalarını sağlar. Bu ve diğer tekniklerin kapsamlı olarak kullanıldığı iyi tarım uygulamaları (GAP) sayesinde bilinmektedir. Tıpkı kafes kullanımı gibi. Kafes file kullanımı, HORTOMALLAS® kullanan dostlarımız için söz konusu olduğu gibi hıyar, kabak, domates, kırmızı biber gibi bitkiler için yetiştirme yüzeyini maksimize etmenin kolay ve ucuz bir yoludur.

orchard
Kafes filenin çok sayıda ekin için destek olarak kullanıldığı bir avlu bahçesinin bir örneği.

Kurşuni küf hastalığı, botrytis cinerea mikroorganizmalarının toprakta kış uykusuna yatmasına yardımcı olmasıyla ilkbahar aylarında oldukça yaygın görülen bir sorundur. Bu parazit bitki yaraları veya döllenmemiş çiçekler üzerinde etkili olarak gövde, yapraklar ve çiçekler üzerinde kahverengimsi yaralar üretir. Aynı zamanda meyveleri de etkileyerek beyaz lekelere neden olur. Enfekte olmuş taç yapraklar düşer ve rüzgar ile mantarın yayılmasına yardımcı olur.

botrytis
Botrytis cinereanın neden olduğu kurşuni küf hastalığından etkilenmiş olgunlaşmamış hıyar.

Botryis cinerea bir fitopatojen mantardır, yani ölü bitkisel maddeler ile beslenir ve başta sıcak ve yarı tropik bölgeler olmak üzere dünya çapında 200 civarında ekini etkilemektedir. Bu patojen çok çeşitli semptomlardan sorumludur. Tipik semptomlar arasında yapraklar ve meyvelerde hafif çürüme, düşen gövdeler ve içerisinde sporlar bulunan kurşuni bir kütlenin hızla oluşumu gözlemlenen dokular yer almaktadır. ( Şek. 7)

botrytis
Botrytis hastalığı görülen hıyar yaprakları

Bu ekinin maruz kaldığı başlıca hastalıklar arasında mantar hastalıkları ve bakteriyel hastalıklar yer almaktadır ve bu hastalıklar çevre koşullarının hastalık gelişimi için uygun olması halinde ve genellikle hal değişimleri (vejetatiften çiçeklenmeye) sırasında görülür. Bunlardan en yaygın görülenleri:

 • Mildeu lanoso

 • mildeu polvoso

 • fusarim oxysporum ve fusarium solani

 • pythium spp

 • phytophtora spp

 • Rhizoctonia solani

 • cercospora citrullina ( cercospora)

 • coletotrichum orbiculare( antracnosis)

 • xantonomas

cucumber botrytis
Kurşuni küf hastalığından etkilenen hıyar meyvesi, HORTOMALLAS® kafes file ile daha iyi bir kafes uygulamasıyla bu durum önlenebilirdi.

Hıyar, kabak (bridge) ve çilek üzerinde Botrytis cinerea enfeksiyonu ölü (ya da ölmek üzere olan) çiçeklerden başlar ve meyveleri etkileyecek şekilde yayılan hafif bir çürüme olarak devam eder (Williamson vd. 2007). Çok çeşitli enfeksiyon yöntemlerine sahip olması ve ekin kalıntılarında hayatta kalabilmesi ve uyku durumuna geçebilmesi nedeniyle bu patojen mantarı kontrol etmek kolay değildir. Bu nedenlerle basit kontrol önlemleri kullanımı yeterli değildir ve konak organizma ve patojen arasındaki etkileşim, mantarın geliştiği mikro ortam ve mikrobiyal rakipleri hakkında detaylı bilgi gerektirmektedir ( Williamson vd. 2007)

cucumber diseases
Botrytis hastalığı görülen hıyar bitkisi.

Kafes file kullanımı gibi basit tarım teknikleri, hıyar kurşuni küf hastalığı (ya da aşırı nem ile ilişkili diğer hastalıklar) gibi yanlış bitki yönetimi ve hastalığın mekanik olarak yayılmasına bağlı hastalıkların görülme oranlarında önemli bir etki ve farka sahip olacaktır. Bitki destekleme filesi, kafes file ile desteklemenin katmış olduğu değere ek olarak daha iyi bir hasat ile sonuçlanacaktır. HORTOMALLAS® kullanımı işgücü gereksinimini %70 oranında azaltırken meyve kalitesi ve miktarını %30 oranında artırmaktadır. Bu yüksek orandaki üretim, bitkinin dik büyümesi ile çiçeklerin döllenmeye daha kolay erişebilmesiyle daha iyi polinasyonun bir sonucudur. Yukarıdaki tasarrufların yanı sıra, işçilerin basmasından kaynaklanan kayıplar yaşanmaz ve bitki daha hızlı, daha iyi günışığı maruziyeti ve artan havalandırma ile büyür, bu da diğer avantajlarının yanı sıra meyveler için artan brix dereceleri sunar.

botrytis prevention
HORTOMALLAS® kafes sistemi ile kırmızı biber serası.

Kurşuni küf hastalığının ve diğer mantar hastalıklarının önlenmesi için tarım kimyasalları ve mantar ilaçlarının (bridge) sıklıkla ve ayırt edilmeksizin kullanılması iyi tarım uygulamalarının bir parçası kabul edilemez ve bizler çevresel hasardan kaçınmak ya da bunu azaltmak, iyi organik ürünleri teşvik etmek ve tüketiciler için fiziksel, kimyasal ve genetik olmak üzere biyolojik kirleticiler içermeyen zararsız ürünler sunmaya çalışmalıyız: İyi tarım uygulamaları için standartlar oluşturan bir değer, ulusal ve uluslararası çiftçilerin sürdürülebilir tarımsal üretim sistemlerine önem vermeleri için bir başlangıç olabilir, özellikle de söz konusu hıyar kurşuni küf hastalığı gibi mantar enfeksiyonları ile savaş olduğu zaman. Ekosistemlerimizin biyolojik, ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği çerçevesinde genel bir husus olarak bunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Şimdiye kadar verimlilik ve teknoloji, inovasyon ve mekanikleşmeye doğru büyük kazanımlar elde edilmiş ama gerçek maliyetler çevreye kesilmiştir. Aynı zamanda, gelişmekte olan ülkelerde yetersiz teknolojiler ile gıda güvenliğinin sağlanması çabası tatmin edici olmayan sonuçlarla doğal kaynakları tüketmektedir. Dünya çapında, tarım ürünlerinin tüketici sağlığı için zararlı olabileceği doğrultusunda gerçek kaygılar söz konusudur. Sürdürülebilir üretim sistemlerine doğru hızlı bir geçişin uygulanması ve kaynaklarımızın gözden geçirilmesi gerekmektedir. HORTOMALLAS® kafes sistemleri biyolojik ve teknolojik bilgiyi bir araya getirecek, üretim maliyetlerini düşürecek, verimliliği ve ekolojik dengeyi artıracak ve tüketicilerin tükettikleri tarım ürünlerine karşı güvenlerini yenileyecektir.

Biyolog David Zuñiga, UdG tarafından kurşuni küf hastalığı üzerinde gerçekleştirilen sentez

REFERANSLAR

Gutiérrez, V. M. O., Lagunas, Á. A. M., Román, E. C., Serna, J. M., & López, M. R. (2014). EL SISTEMA DE TUTORADO Y PODA SOBRE EL RENDIMIENTO DE PEPINO EN AMBIENTE PROTEGIDO. Interciencia,39(10), 712-717Núñez-Rios, Tania; Leyva-Mir, Santos Gerardo; Rodríguez-Pérez, Juan Enrique; Mariscal-Amaro, Luis Antonio. (2013). ETIOLOGÍA Y CONTROL DE LA NECROSIS DE FLORES Y PUDRICIÓN DE FRUTOS DE PEPINO EN MORELOS, MÉXICO. REVISTA CHAPINGO SERIE HORTICULTURA, Mayo-Agosto, 255-266. 2http://www.gardendesk.com/2011/05/building-a-trellis-for-the-cucumbers.html on cucumber botrytis and other fungal diseases 3http://factsanddetails.com/world/cat56/sub369/item2049.html http://www.alvinutrientes.com/blog/cuatro-enfermedades-del-melon-y-la-sandia-en-primavera/ Salvador Arias. 2007. Manual de producción: Producción de pepino. USAID-RED (PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN RURAL). No. P. 31 http://www.fitodiagnostico.com/Elemento/04033271906a42c8845a07e297c38b75 Red de Alerta e Información Fitosanitaria. Consejería de Agricultura y Pesca. Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. Junta de Andalucía.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cuadro verdeİlgi Konusunda Ara