menu
Panal
Curva
Galería
Videos
Artículos
Whatsapp
Mail
Chat
Domateste mantar hastalıkları: Terbiye ağı kullanarak patojenik mantarları engellemek

Domateste mantar hastalıkları: Terbiye ağı kullanarak patojenik mantarları engellemek

Domates mantar hastalıklarıyla mücadelede HORTOMALLAS® Destek filesi

Domateslerde mantar karşıtı mücadelenin etkinliği

HORTOMALLAS® destek ağıyla ürün terbiyesi çoğu domates mantar hastalığının önüne geçer.
HORTOMALLAS® destek ağıyla ürün terbiyesi çoğu domates mantar hastalığının önüne geçer.

Domates birçok ülkede büyük bir ekonomik değere sahiptir ve bu nedenle domates bitkilerini etkileyecek hastalıkların, özellikle de patojenik domates mantar hastalıklarının önünde geçmek büyük önem taşır. Tüm bu mantar hastalıklarına karşı çeşitli mücadele yöntemleri olmasına rağmen bu yöntemlerin çoğu önleyici niteliktedir.

Hastalık kendisini gösterdikten sonra uygulanan yöntemlerin ise bitkinin gördüğü büyük hasar nedeniyle bitki gelişimini kurtarmakta başarılı olamadığı gözlemlenmiştir. Bu da, üretimi olumsuz yönde etkiler ve zaman zaman tüm ürünlerin kaybına dâhi neden olabilir.

Mantar hastalıkları

Domates mantar hastalıklarına baktığımızda. Hastalığın patojenik bir mantar kaynaklı olduğu durumlarda genellikle benzer semptomlar gözümüze çarpar.

  • Patojenik mantarların büyük çoğunluğu domates bitkisinin yaprak sistemine saldırarak yaprakların dökülmesine ve meyvelerin açıkta kalmasına neden olur.
  • Bazı patojenik mantarlar aynı zamanda bitkinin gövde, çiçek, çiçek sapı, kök ve meyve gibi farklı bölümlerine de etkiler.
  • Bu mantarların yol açtığı lezyonların çoğu şu şekilde kendini gösterir: kimi açık gri veya siyah merkezli, kimi farklı renklerde solgun veya koyu renkli lekeler halindeki renk değişimleri.
  • Mantarın meyveyi enfekte ettiği durumlarda meyvede yarıklar meydana gelir. • Mantar köke ulaşırsa bitki hayatını kaybeder.
  • Bazı mantarlar bitkileri yalnızca gelişimlerinin belli bir evresinde etkiler, ancak bazıları bitkinin tüm yaşam süresi boyunca çoğalma yeteneğine sahiptir.
Domateslerde mekanik olarak yayılan hastalıklar, bitkinin gelişim evrelerinde ve terbiyede HORTOMALLAS® destek ağı kullanarak önlenebilir.
Domateslerde mekanik olarak yayılan hastalıklar, bitkinin gelişim evrelerinde ve terbiyede HORTOMALLAS® destek ağı kullanarak önlenebilir.

Kök çürüklüğü

Rhizoctonia solaniPythium spp., Fusarium spp., Sclerotium spp., ve Rytophthora app. Bu hastalık bitki dokusunun derinlerine ulaşan ve nekrotik ve nemli görünümlü kahverengimsi lezyonlar oluşturur. Hastalık ilerledikçe, en çok etkilenen bölge güç kaybeder ve fideler ikiye bükülür.

Külleme hastalığı

Terbiye sistemi eksikliği nedeniyle domatesleri etkileyen külleme hastalığı
Terbiye sistemi eksikliği nedeniyle domatesleri etkileyen külleme hastalığı

Leveillula taurica veya Erysiphe spp. Külleme hastalığı yapraklara saldırarak yaprakların tepe kısımlarına doğru beyaz renkte lekeler oluşturur. Hastalık ilerlemeye başladıkça bitkinin fotosentez yapabileceği alan miktarında azalma meydana gelir ve bitkiyi güneş ışınlarına maruz bırakır.

Bu hastalığı nemli veya kuru ortamlarda ortaya çıkabilir ve hava veya su üzerinden yayılır.

Yaprak küfü hastalığı

Nem birikimi nedeniyle oluşmuş yaprak küfü hastalığı
Nem birikimi nedeniyle oluşmuş yaprak küfü hastalığı

Cladosporium fulvum. Belirtileri küllenme hastalığı belirtileriyle benzerlik gösterir. Farklı olarak, bu hastalık kendini sarı lekeler halinde gösterir ve bitkinin farklı bölgelerini etkileyebilir.

Solgunluk hastalığı

Fusarium oxysporum. Bu hastalık bitkinin yaprak saplarını etkileyerek kopmalarına neden olur.

Alternaria yaprak yanıklığı

Domateslerde meydana gelen Alternaria yaprak yanıklığı ürün kaybına neden olur.
Domateslerde meydana gelen Alternaria yaprak yanıklığı ürün kaybına neden olur.

Alternaria dauci. Bu hastalık, yaprakları ve meyveyi etkiler. Yapraklarda eş merkezli kahverengimsi halkalar şeklinde lekeler oluşur. Lekelerin yayılmasıyla yapraklar dökülmeye başlar. Gövde ve yaprak saplarındaki lekeler daha koyu renktedir. Meyvenin hastalık tarafından enfekte edildiği durumlarda konkav şekilli nekrotik lekeler ortaya çıkar.

Domates mildiyösü

Phytophthora infestans. Bitki hastalıkla temas ettiğinde kendini yaprakların üst kısımda kuru ve kahverengi merkezli lekeler halinde, alt kısmında ise açık bir çizgiyle çevrelenmiş bir lekeler olarak gösterir. Yaprakların rengi koyu kahverengiye döner. Gövdede yeşilimsi lekeler, meyvede ise kenarlarına doğru açık renkli kahverengi bereler oluşur. Hastalıkla mücadele edilmediği takdirde meyve tamamen miselyumla kaplanır.

Kök boğazı yanıklığı hastalığı

Yüksek nem yoğunluğu ve düşük hava dolaşımı nedeniyle domateslerde ortaya çıkan kök boğazı yanıklığı hastalığı.
Yüksek nem yoğunluğu ve düşük hava dolaşımı nedeniyle domateslerde ortaya çıkan kök boğazı yanıklığı hastalığı.

Phytophtora capsici. Kök boğazı yanıklığı hastalığı ürünlerinizin köklerine saldırıp çürümelerine yol açarak bitkilerinizin oldukça kısa bir zaman içinde ölmelerine sebep olur. Yüksek nem yoğunluğu, bu hastalığın hızla yayılmasına yardımcı olur.

Beyaz veya yumuşak çürüklük

Zayıf havalandırma ve nem birikimi nedeniyle oluşmuş beyaz veya yumuşak çürüklük
Zayıf havalandırma ve nem birikimi nedeniyle oluşmuş beyaz veya yumuşak çürüklük

Sclerotinia slerotirum. Bu enfeksiyona en fazla sonbahar ve kış mevsimlerinde rastlanır. Hastalık, temel olarak toprağa yakın dalları etkileyerek yaprak koltuklarında lezyonlar oluşturur. Hastalık bitki dokusunda çürümeye neden olur ve yüksek nem koşulları alında beyaz pamuksu bir miselyuma sahip derin yaralar ortaya çıkarır. Bu hastalığın domates bitkilerinizi etkilemesi için askosporların nekrotik bir dokuya yerleşmesi gerekir.

Verticilium solgunluğu

Verticilium dahliae. Bu domates hastalığı kendini domates bitkisinde tek taraflı olarak ortaya çıkan sarımsı renk değişimleri ve hafif bir solgunlukla gösterir.

Yaprak leke hastalığı

Stemphylium spp. Bu hastalığın yol açtığı lezyonlar gri merkezli kahverengi lekeler ve yaprak kenarlarında küçük sarı izlerdir.

Antraknoz

Colletrotrichum spp. Bu hastalık meyvede merkezinin etrafında siyah noktalar bulunan yarıklara yol açarken köklerde kahverengi renk değişiklikleri meydana gelir.

Septoria leke hastalığı

Septoria lycopersici. Bu mantar gövde.

Yaprak sapı ve çiçek sapına saldırır ve saldırının temel taşıyıcısı üzerinde sarı haleli ve gri merkezli kahverengi lekeler oluşan yapraklardır. Hastalık son aşamalarında yaprakların dökülmesine ve meyvenin güneşe doğrudan maruz kalmasına neden olur.

Mantar hastalıklarını engellemek üzere domates ağı kurulumu.

Bu tür harika tarımsal uygulamalardan biri de HORTOMALLAS® destek filesi uygulamasıdır. Terbiye ağı kullanımını, domates fidelerinizin yapraklarının daha iyi güneş ışığı almasını sağlayarak ve havalandırmayı iyileştirerek domateslerinizi etkileyen mantar hastalıklarının oluşum riskini azaltır. Bu iki avantaj sayesinde.

Bu patojenik mantarlar su, hava, aletler ve işçilerinizin kıyafetlerini kullanarak yayılırlar. HORTOMALLAS® destek filesi ürünlerinizin bakımı için gerekli el işçiliğini aşağıya çekerek hastalıkların işçileriniz üzerinden bulaşma riskini de düşürür.

İşçilik, patojen taşıyıcı işlevi görerek domatesleri etkileyen mantar veya virüs hastalıkları gibi hastalıkların yayılmasında rol oynar. Bu nedenle, HORTOMALLAS® kullanarak el işçiliğini azaltmak sebzelerinizin kâr oranını yukarı çeker.
İşçilik, patojen taşıyıcı işlevi görerek domatesleri etkileyen mantar veya virüs hastalıkları gibi hastalıkların yayılmasında rol oynar. Bu nedenle, HORTOMALLAS® kullanarak el işçiliğini azaltmak sebzelerinizin kâr oranını yukarı çeker.

El işçiliği patojenlerin yayılmasını sağlayan bir hastalık taşıyıcıdır. Bu nedenle. HORTOMALLAS® ürün ağı kullanarak el işçiliğini azaltmak aynı zamanda ürünlerinizin hastalanma riskini düşürür. Bu resimde rafya kullanarak terbiye edilen ve çok daha fazla iş gücü gerektiren ürünleri görüyorsunuz.

yorum Yap

Domates mantar hastalıklarıyla mücadelede HORTOMALLAS® Destek filesi

Domateslerde mantar karşıtı mücadelenin etkinliği

HORTOMALLAS® destek ağıyla ürün terbiyesi çoğu domates mantar hastalığının önüne geçer.
HORTOMALLAS® destek ağıyla ürün terbiyesi çoğu domates mantar hastalığının önüne geçer.

Domates birçok ülkede büyük bir ekonomik değere sahiptir ve bu nedenle domates bitkilerini etkileyecek hastalıkların, özellikle de patojenik domates mantar hastalıklarının önünde geçmek büyük önem taşır. Tüm bu mantar hastalıklarına karşı çeşitli mücadele yöntemleri olmasına rağmen bu yöntemlerin çoğu önleyici niteliktedir.

Hastalık kendisini gösterdikten sonra uygulanan yöntemlerin ise bitkinin gördüğü büyük hasar nedeniyle bitki gelişimini kurtarmakta başarılı olamadığı gözlemlenmiştir. Bu da, üretimi olumsuz yönde etkiler ve zaman zaman tüm ürünlerin kaybına dâhi neden olabilir.

Mantar hastalıkları

Domates mantar hastalıklarına baktığımızda. Hastalığın patojenik bir mantar kaynaklı olduğu durumlarda genellikle benzer semptomlar gözümüze çarpar.

  • Patojenik mantarların büyük çoğunluğu domates bitkisinin yaprak sistemine saldırarak yaprakların dökülmesine ve meyvelerin açıkta kalmasına neden olur.
  • Bazı patojenik mantarlar aynı zamanda bitkinin gövde, çiçek, çiçek sapı, kök ve meyve gibi farklı bölümlerine de etkiler.
  • Bu mantarların yol açtığı lezyonların çoğu şu şekilde kendini gösterir: kimi açık gri veya siyah merkezli, kimi farklı renklerde solgun veya koyu renkli lekeler halindeki renk değişimleri.
  • Mantarın meyveyi enfekte ettiği durumlarda meyvede yarıklar meydana gelir. • Mantar köke ulaşırsa bitki hayatını kaybeder.
  • Bazı mantarlar bitkileri yalnızca gelişimlerinin belli bir evresinde etkiler, ancak bazıları bitkinin tüm yaşam süresi boyunca çoğalma yeteneğine sahiptir.
Domateslerde mekanik olarak yayılan hastalıklar, bitkinin gelişim evrelerinde ve terbiyede HORTOMALLAS® destek ağı kullanarak önlenebilir.
Domateslerde mekanik olarak yayılan hastalıklar, bitkinin gelişim evrelerinde ve terbiyede HORTOMALLAS® destek ağı kullanarak önlenebilir.

Kök çürüklüğü

Rhizoctonia solaniPythium spp., Fusarium spp., Sclerotium spp., ve Rytophthora app. Bu hastalık bitki dokusunun derinlerine ulaşan ve nekrotik ve nemli görünümlü kahverengimsi lezyonlar oluşturur. Hastalık ilerledikçe, en çok etkilenen bölge güç kaybeder ve fideler ikiye bükülür.

Külleme hastalığı

Terbiye sistemi eksikliği nedeniyle domatesleri etkileyen külleme hastalığı
Terbiye sistemi eksikliği nedeniyle domatesleri etkileyen külleme hastalığı

Leveillula taurica veya Erysiphe spp. Külleme hastalığı yapraklara saldırarak yaprakların tepe kısımlarına doğru beyaz renkte lekeler oluşturur. Hastalık ilerlemeye başladıkça bitkinin fotosentez yapabileceği alan miktarında azalma meydana gelir ve bitkiyi güneş ışınlarına maruz bırakır.

Bu hastalığı nemli veya kuru ortamlarda ortaya çıkabilir ve hava veya su üzerinden yayılır.

Yaprak küfü hastalığı

Nem birikimi nedeniyle oluşmuş yaprak küfü hastalığı
Nem birikimi nedeniyle oluşmuş yaprak küfü hastalığı

Cladosporium fulvum. Belirtileri küllenme hastalığı belirtileriyle benzerlik gösterir. Farklı olarak, bu hastalık kendini sarı lekeler halinde gösterir ve bitkinin farklı bölgelerini etkileyebilir.

Solgunluk hastalığı

Fusarium oxysporum. Bu hastalık bitkinin yaprak saplarını etkileyerek kopmalarına neden olur.

Alternaria yaprak yanıklığı

Domateslerde meydana gelen Alternaria yaprak yanıklığı ürün kaybına neden olur.
Domateslerde meydana gelen Alternaria yaprak yanıklığı ürün kaybına neden olur.

Alternaria dauci. Bu hastalık, yaprakları ve meyveyi etkiler. Yapraklarda eş merkezli kahverengimsi halkalar şeklinde lekeler oluşur. Lekelerin yayılmasıyla yapraklar dökülmeye başlar. Gövde ve yaprak saplarındaki lekeler daha koyu renktedir. Meyvenin hastalık tarafından enfekte edildiği durumlarda konkav şekilli nekrotik lekeler ortaya çıkar.

Domates mildiyösü

Phytophthora infestans. Bitki hastalıkla temas ettiğinde kendini yaprakların üst kısımda kuru ve kahverengi merkezli lekeler halinde, alt kısmında ise açık bir çizgiyle çevrelenmiş bir lekeler olarak gösterir. Yaprakların rengi koyu kahverengiye döner. Gövdede yeşilimsi lekeler, meyvede ise kenarlarına doğru açık renkli kahverengi bereler oluşur. Hastalıkla mücadele edilmediği takdirde meyve tamamen miselyumla kaplanır.

Kök boğazı yanıklığı hastalığı

Yüksek nem yoğunluğu ve düşük hava dolaşımı nedeniyle domateslerde ortaya çıkan kök boğazı yanıklığı hastalığı.
Yüksek nem yoğunluğu ve düşük hava dolaşımı nedeniyle domateslerde ortaya çıkan kök boğazı yanıklığı hastalığı.

Phytophtora capsici. Kök boğazı yanıklığı hastalığı ürünlerinizin köklerine saldırıp çürümelerine yol açarak bitkilerinizin oldukça kısa bir zaman içinde ölmelerine sebep olur. Yüksek nem yoğunluğu, bu hastalığın hızla yayılmasına yardımcı olur.

Beyaz veya yumuşak çürüklük

Zayıf havalandırma ve nem birikimi nedeniyle oluşmuş beyaz veya yumuşak çürüklük
Zayıf havalandırma ve nem birikimi nedeniyle oluşmuş beyaz veya yumuşak çürüklük

Sclerotinia slerotirum. Bu enfeksiyona en fazla sonbahar ve kış mevsimlerinde rastlanır. Hastalık, temel olarak toprağa yakın dalları etkileyerek yaprak koltuklarında lezyonlar oluşturur. Hastalık bitki dokusunda çürümeye neden olur ve yüksek nem koşulları alında beyaz pamuksu bir miselyuma sahip derin yaralar ortaya çıkarır. Bu hastalığın domates bitkilerinizi etkilemesi için askosporların nekrotik bir dokuya yerleşmesi gerekir.

Verticilium solgunluğu

Verticilium dahliae. Bu domates hastalığı kendini domates bitkisinde tek taraflı olarak ortaya çıkan sarımsı renk değişimleri ve hafif bir solgunlukla gösterir.

Yaprak leke hastalığı

Stemphylium spp. Bu hastalığın yol açtığı lezyonlar gri merkezli kahverengi lekeler ve yaprak kenarlarında küçük sarı izlerdir.

Antraknoz

Colletrotrichum spp. Bu hastalık meyvede merkezinin etrafında siyah noktalar bulunan yarıklara yol açarken köklerde kahverengi renk değişiklikleri meydana gelir.

Septoria leke hastalığı

Septoria lycopersici. Bu mantar gövde.

Yaprak sapı ve çiçek sapına saldırır ve saldırının temel taşıyıcısı üzerinde sarı haleli ve gri merkezli kahverengi lekeler oluşan yapraklardır. Hastalık son aşamalarında yaprakların dökülmesine ve meyvenin güneşe doğrudan maruz kalmasına neden olur.

Mantar hastalıklarını engellemek üzere domates ağı kurulumu.

Bu tür harika tarımsal uygulamalardan biri de HORTOMALLAS® destek filesi uygulamasıdır. Terbiye ağı kullanımını, domates fidelerinizin yapraklarının daha iyi güneş ışığı almasını sağlayarak ve havalandırmayı iyileştirerek domateslerinizi etkileyen mantar hastalıklarının oluşum riskini azaltır. Bu iki avantaj sayesinde.

Bu patojenik mantarlar su, hava, aletler ve işçilerinizin kıyafetlerini kullanarak yayılırlar. HORTOMALLAS® destek filesi ürünlerinizin bakımı için gerekli el işçiliğini aşağıya çekerek hastalıkların işçileriniz üzerinden bulaşma riskini de düşürür.

İşçilik, patojen taşıyıcı işlevi görerek domatesleri etkileyen mantar veya virüs hastalıkları gibi hastalıkların yayılmasında rol oynar. Bu nedenle, HORTOMALLAS® kullanarak el işçiliğini azaltmak sebzelerinizin kâr oranını yukarı çeker.
İşçilik, patojen taşıyıcı işlevi görerek domatesleri etkileyen mantar veya virüs hastalıkları gibi hastalıkların yayılmasında rol oynar. Bu nedenle, HORTOMALLAS® kullanarak el işçiliğini azaltmak sebzelerinizin kâr oranını yukarı çeker.

El işçiliği patojenlerin yayılmasını sağlayan bir hastalık taşıyıcıdır. Bu nedenle. HORTOMALLAS® ürün ağı kullanarak el işçiliğini azaltmak aynı zamanda ürünlerinizin hastalanma riskini düşürür. Bu resimde rafya kullanarak terbiye edilen ve çok daha fazla iş gücü gerektiren ürünleri görüyorsunuz.

yorum Yap

cuadro verdeİlgi Konusunda Ara

IrArriba