menu
Panal
Curva
Galería
Videos
Artículos
Whatsapp
Mail
Chat
Domateslerde viral enfeksiyonlar ve hasadınızı arttırma yöntemleri.

Domateslerde viral enfeksiyonlar ve hasadınızı arttırma yöntemleri.

Destek ağı kullanarak viral domates hastalıklarının önüne geçilebilir

Tarım ürünlerinizi destek ağı yardımıyla terbiye etmek viral enfeksiyonlar karşı önleyici tedbir ve dezenfeksiyon uygulamalarını çok daha kolay ve etkili bir hale getirir.

HORTOMALLAS® bitki filesi kullanarak domateslerinizi terbiye etmek

Domates yetiştiriciliğinin tarihi boyunca.

viral enfeksiyonlar neden oluğu hastalıklar büyük ekonomik kayıplara neden olmuştur.

Neyse ki günümüzde HORTOMALLAS® bitki ağı kullanarak viral enfeksiyonlar neden olduğu hastalıklardan kaçınma yöntemlerine sahibiz.

mahsulünüzdeki enfeksiyonlar kaçının

Ürün kaybına neden olan hastalık etmenlerini anlamaya yönelik bilimsel çabalar bu tür patojenlerin büyük kısmının belirlenmesini ve tanımlanmasını sağlamıştır.

Günümüzde bu bilgi bize bu enfeksiyonlar tanıma.

önleme ve tedavi etmemiz yanında tarım üreticilerini uğrattıkları muhtemel kayıpları azaltmamıza imkân tanır.

Bu hastalıklarla mücadelede kullanılan yöntemlerin çoğu önleyici tedbirlerle.

çünkü ortaya çıkmış bir enfeksiyonla baş etmek.

enfeksiyonun oluşmasını önlemekten çok daha güçtür.

Terbiye amacıyla kullanılan file ağ domateslerde virüslerin mekanik yoldan bulaşma riskini azaltır.

  • Domates üreticiliğinde önemli viral enfeksiyonlar

Domates Lekeli Solgunluk Virüsü

  • Domates lekeli solgunluğuna bir örnek. HORTOMALLAS® file ağ kullanarak engellenebilirdi.

Bu resimde.

HORTOMALLAS® ağı kullanılarak domates solgunluğu hastalığının önlendiği bir örnek görüyorsunuz.

  • Domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV).

domatesleri ve birtakım başka önemli tarımsal ürünü etkileyebilen çok zararlı bir virüstür.

bitkinin gelişimini engelleyerek verdiği meyvelerde şekil bozukluklarına yol açar. Meyvedeki şekil bozukluğu genellikle sarımsı.

Bazı durumlarda farklı taşıyıcılardan yararlanabilirsiniz.. Bu virüsü taşıyan kirpik kanatlılar genellikle Thrips ve Frankliniella cinsi üyeleridir.

Larva evresinde virüsle enfekte olan bu böcekler yetişkinliklerinde diğer bitkileri enfekte ederler.

Daha nadir olmakla birlikte bu virüs bitkiden bitkiye doğrudan temas yoluyla da bulaşabilir.

  • Domates Mozaik Virüsü

irüsü domatesin rengini bu şekilde değiştirerek kullanılmaz hale getirir.

Bu virüs temel olarak böcekler veya bitkilerle uğraşan işçiler üzerinden mekanik temas veya ekimi bekleyen tohumlara doğrudan bulaşma yoluyla yayılır.

Virüsün yayılmasını önlemenin en etkili yöntemlerinden biri HORTOMALLAS® file ağ sistemi kullanmaktır.

Bu iki viral enfeksiyon benzer belirtiler gösterir: Yapraklarda açık veya koyu yeşil (mozaik deseninde) lekeler oluşur ve bitkinin gelişimini olumsuz yönde etkiler.

Zaman zaman yapraklarda mozaik desen ortaya çıkmaz ancak yine de bitkinin gelişimi sorunlu olarak ilerler.

Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü


Bu virüs yapraklarda yol açtığı şekil değişikliği nedeniyle
domates sarı yaprak kıvırcıklık virüsü ismini almıştır.

Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü ismini yapraklarda yol açtığı şekil değişiklikliğinden alır. Bu hastalık domates damar çizgi virüsü.

 soya fasülyesi mozaik virüsü ve domates sarı leke virüsü kaynaklıdır.

Domatesin büyümesini normal büyümesine oranla yavaşlatır ve hastalıklı domates bitkisi sağlıklı domatese göre daha bodur olur.

Hastalık adını yapraklarda yol açtığı kaşık şeklindeki dikkat çekici kıvrımlardan alır.

Yaprağın dış kenarlarında sararma oluşurken alt yüzeyi küçük mor renkte lekeler halinde gözle görülür belirtiler sergiler. Bu hastalığa yakalanan bitkilerin çiçekleri genellikle dökülür.

Gelişmeyi başarabilen meyveler ise olması gereken büyüklükte olmaz.

Virüs temel olarak taşıyıcılık işlevini ancak yetişkin halde yerine getirebilen Bemisia tabaci  beyazsinekleri tarafından taşınır.

Domates tepe nekrozu hastalığı

Serada veya açık alanda mekanik yoldan bulaşan.

viral hastalık riskini aşağıya çekmek için terbiye sistemi büyük önem taşır. HORTOMALLAS® bu anlamda rafyaya kıyasla çok daha avantajlıdır.

kültürdeki enfeksiyonlar

 tepe nekrozu virüsü (TANV) genellikle domates lekeli solgunluğuyla karıştırılır. Bu hastalığın enfeksiyon oranları hakkında fazla bir bilgiye sahip olmasak da.

bulaştığı tarlalarda %60’ı aşkın oranda kayıplara yol açtığı bilinmektedir. Hastalığın ilk belirtisi meyvede ortaya çıkar. Bu virüsle enfekte olmuş domates meyvesi.

lekeler halinde kendini gösteren tepe nekrozuna maruz kalır ve piyasada satılma şansını sıfıra indirir. Son araştırmalar bu virüsün temel taşıyıcısının Bemicia tabaci beyazsineği olduğunu göstermiştir.

viral enfeksiyonların yayılması

Ürünlerinizi bu tür viral enfeksiyonlardan.

korumak için atabileceğiniz en önemli adım patojenlerin en başta tarlanıza yerleşmesini önlemektir. Daha önceden de belirtildiği üzere.

viral enfeksiyonla mücadele uygulamalarının çoğu tedavi edici değil önleyici niteliktedir.

Bu nedenle hastalık taşıyıcıları bitkilerinizi enfekte etmeden önce gerekli kimyasal tarım ilaçlarını kullanmak büyük önem taşır.

Ürünlerde enfeksiyona neden olan başlıca neden.

hastalığı bir bitkiden bir diğerine taşıyan eklem bacaklılar (böcekler ve akarlar).

 ile and yuvarlak solucanlardır. Hangi virüsün taşınacağı ürünlerinizin etrafında hangi taşıyıcının bulunduğuna bağlı olsa da.

yaygın bir taşıyıcı birkaç virüsü birden taşıyabilen beyazsineklerdir. Viral enfeksiyonların bir diğer yaygın bulaşma yöntemi ise.

tarlada bitkiler üzerinde çalışırken virüsü hastalıklı bir bitkiden sağlıklı olan bir diğerine mekanik yoldan taşıyan insanlardır

kültürdeki enfeksiyonlar
HORTOMALLAS® ile mahsulünüzdeki enfeksiyonları önleyin

HORTOMALLAS® ile tarla uygulamaları file ebatları sayesinde çok daha kolay bir hale gelir.

ürün kullanımı.

terbiye domateslerde enfeksiyon riskini azaltır.

HORTOMALLAS® tarafından sunulan file çözümünü kullandığınız takdirde enfeksiyonların.

gelişimi için gerekli ön koşulları.

yok etmekte olduğu gibi virüs enfeksiyonuna yol açan koşulları büyük ölçüde ortadan kaldırırsınız.

Domates gelişiminin tüm evreleri arasında bitkilerinizin en büyük risk altında olduğu evre.

yorum Yap

Destek ağı kullanarak viral domates hastalıklarının önüne geçilebilir

Tarım ürünlerinizi destek ağı yardımıyla terbiye etmek viral enfeksiyonlar karşı önleyici tedbir ve dezenfeksiyon uygulamalarını çok daha kolay ve etkili bir hale getirir.

HORTOMALLAS® bitki filesi kullanarak domateslerinizi terbiye etmek

Domates yetiştiriciliğinin tarihi boyunca.

viral enfeksiyonlar neden oluğu hastalıklar büyük ekonomik kayıplara neden olmuştur.

Neyse ki günümüzde HORTOMALLAS® bitki ağı kullanarak viral enfeksiyonlar neden olduğu hastalıklardan kaçınma yöntemlerine sahibiz.

mahsulünüzdeki enfeksiyonlar kaçının

Ürün kaybına neden olan hastalık etmenlerini anlamaya yönelik bilimsel çabalar bu tür patojenlerin büyük kısmının belirlenmesini ve tanımlanmasını sağlamıştır.

Günümüzde bu bilgi bize bu enfeksiyonlar tanıma.

önleme ve tedavi etmemiz yanında tarım üreticilerini uğrattıkları muhtemel kayıpları azaltmamıza imkân tanır.

Bu hastalıklarla mücadelede kullanılan yöntemlerin çoğu önleyici tedbirlerle.

çünkü ortaya çıkmış bir enfeksiyonla baş etmek.

enfeksiyonun oluşmasını önlemekten çok daha güçtür.

Terbiye amacıyla kullanılan file ağ domateslerde virüslerin mekanik yoldan bulaşma riskini azaltır.

  • Domates üreticiliğinde önemli viral enfeksiyonlar

Domates Lekeli Solgunluk Virüsü

  • Domates lekeli solgunluğuna bir örnek. HORTOMALLAS® file ağ kullanarak engellenebilirdi.

Bu resimde.

HORTOMALLAS® ağı kullanılarak domates solgunluğu hastalığının önlendiği bir örnek görüyorsunuz.

  • Domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV).

domatesleri ve birtakım başka önemli tarımsal ürünü etkileyebilen çok zararlı bir virüstür.

bitkinin gelişimini engelleyerek verdiği meyvelerde şekil bozukluklarına yol açar. Meyvedeki şekil bozukluğu genellikle sarımsı.

Bazı durumlarda farklı taşıyıcılardan yararlanabilirsiniz.. Bu virüsü taşıyan kirpik kanatlılar genellikle Thrips ve Frankliniella cinsi üyeleridir.

Larva evresinde virüsle enfekte olan bu böcekler yetişkinliklerinde diğer bitkileri enfekte ederler.

Daha nadir olmakla birlikte bu virüs bitkiden bitkiye doğrudan temas yoluyla da bulaşabilir.

  • Domates Mozaik Virüsü

irüsü domatesin rengini bu şekilde değiştirerek kullanılmaz hale getirir.

Bu virüs temel olarak böcekler veya bitkilerle uğraşan işçiler üzerinden mekanik temas veya ekimi bekleyen tohumlara doğrudan bulaşma yoluyla yayılır.

Virüsün yayılmasını önlemenin en etkili yöntemlerinden biri HORTOMALLAS® file ağ sistemi kullanmaktır.

Bu iki viral enfeksiyon benzer belirtiler gösterir: Yapraklarda açık veya koyu yeşil (mozaik deseninde) lekeler oluşur ve bitkinin gelişimini olumsuz yönde etkiler.

Zaman zaman yapraklarda mozaik desen ortaya çıkmaz ancak yine de bitkinin gelişimi sorunlu olarak ilerler.

Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü


Bu virüs yapraklarda yol açtığı şekil değişikliği nedeniyle
domates sarı yaprak kıvırcıklık virüsü ismini almıştır.

Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü ismini yapraklarda yol açtığı şekil değişiklikliğinden alır. Bu hastalık domates damar çizgi virüsü.

 soya fasülyesi mozaik virüsü ve domates sarı leke virüsü kaynaklıdır.

Domatesin büyümesini normal büyümesine oranla yavaşlatır ve hastalıklı domates bitkisi sağlıklı domatese göre daha bodur olur.

Hastalık adını yapraklarda yol açtığı kaşık şeklindeki dikkat çekici kıvrımlardan alır.

Yaprağın dış kenarlarında sararma oluşurken alt yüzeyi küçük mor renkte lekeler halinde gözle görülür belirtiler sergiler. Bu hastalığa yakalanan bitkilerin çiçekleri genellikle dökülür.

Gelişmeyi başarabilen meyveler ise olması gereken büyüklükte olmaz.

Virüs temel olarak taşıyıcılık işlevini ancak yetişkin halde yerine getirebilen Bemisia tabaci  beyazsinekleri tarafından taşınır.

Domates tepe nekrozu hastalığı

Serada veya açık alanda mekanik yoldan bulaşan.

viral hastalık riskini aşağıya çekmek için terbiye sistemi büyük önem taşır. HORTOMALLAS® bu anlamda rafyaya kıyasla çok daha avantajlıdır.

kültürdeki enfeksiyonlar

 tepe nekrozu virüsü (TANV) genellikle domates lekeli solgunluğuyla karıştırılır. Bu hastalığın enfeksiyon oranları hakkında fazla bir bilgiye sahip olmasak da.

bulaştığı tarlalarda %60’ı aşkın oranda kayıplara yol açtığı bilinmektedir. Hastalığın ilk belirtisi meyvede ortaya çıkar. Bu virüsle enfekte olmuş domates meyvesi.

lekeler halinde kendini gösteren tepe nekrozuna maruz kalır ve piyasada satılma şansını sıfıra indirir. Son araştırmalar bu virüsün temel taşıyıcısının Bemicia tabaci beyazsineği olduğunu göstermiştir.

viral enfeksiyonların yayılması

Ürünlerinizi bu tür viral enfeksiyonlardan.

korumak için atabileceğiniz en önemli adım patojenlerin en başta tarlanıza yerleşmesini önlemektir. Daha önceden de belirtildiği üzere.

viral enfeksiyonla mücadele uygulamalarının çoğu tedavi edici değil önleyici niteliktedir.

Bu nedenle hastalık taşıyıcıları bitkilerinizi enfekte etmeden önce gerekli kimyasal tarım ilaçlarını kullanmak büyük önem taşır.

Ürünlerde enfeksiyona neden olan başlıca neden.

hastalığı bir bitkiden bir diğerine taşıyan eklem bacaklılar (böcekler ve akarlar).

 ile and yuvarlak solucanlardır. Hangi virüsün taşınacağı ürünlerinizin etrafında hangi taşıyıcının bulunduğuna bağlı olsa da.

yaygın bir taşıyıcı birkaç virüsü birden taşıyabilen beyazsineklerdir. Viral enfeksiyonların bir diğer yaygın bulaşma yöntemi ise.

tarlada bitkiler üzerinde çalışırken virüsü hastalıklı bir bitkiden sağlıklı olan bir diğerine mekanik yoldan taşıyan insanlardır

kültürdeki enfeksiyonlar
HORTOMALLAS® ile mahsulünüzdeki enfeksiyonları önleyin

HORTOMALLAS® ile tarla uygulamaları file ebatları sayesinde çok daha kolay bir hale gelir.

ürün kullanımı.

terbiye domateslerde enfeksiyon riskini azaltır.

HORTOMALLAS® tarafından sunulan file çözümünü kullandığınız takdirde enfeksiyonların.

gelişimi için gerekli ön koşulları.

yok etmekte olduğu gibi virüs enfeksiyonuna yol açan koşulları büyük ölçüde ortadan kaldırırsınız.

Domates gelişiminin tüm evreleri arasında bitkilerinizin en büyük risk altında olduğu evre.

yorum Yap

cuadro verdeİlgi Konusunda Ara

IrArriba