menu
Buscar:
Panal
Abeja
Curva
Galería
Videos
Artículos
Whatsapp
Mail
Chat
Domateslerde viral enfeksiyonlar ve hasadınızı arttırma yöntemleri.

Domateslerde viral enfeksiyonlar ve hasadınızı arttırma yöntemleri.

Destek ağı kullanarak viral domates hastalıklarının önüne geçilebilir

Tarım ürünlerinizi destek ağı yardımıyla terbiye etmek viral enfeksiyonlara karşı önleyici tedbir ve dezenfeksiyon uygulamalarını çok daha kolay ve etkili bir hale getirir.

Sebze destek sistemi olarak kullanılan file ağ ile domatesleri terbiye etmek.

HORTOMALLAS® bitki filesi kullanarak domateslerinizi terbiye etmek

Domates yetiştiriciliğinin tarihi boyunca, viral enfeksiyonların neden oluğu hastalıklar büyük ekonomik kayıplara neden olmuştur. Neyse ki günümüzde HORTOMALLAS® bitki ağı kullanarak viral enfeksiyonların neden olduğu hastalıklardan kaçınma yöntemlerine sahibiz. Ürün kaybına neden olan hastalık etmenlerini anlamaya yönelik bilimsel çabalar bu tür patojenlerin büyük kısmının belirlenmesini ve tanımlanmasını sağlamıştır. Günümüzde bu bilgi bize bu enfeksiyonları tanıma, önleme ve tedavi etmemiz yanında tarım üreticilerini uğrattıkları muhtemel kayıpları azaltmamıza imkân tanır. Bu hastalıklarla mücadele etmede kullanılabilecek yöntemlerin çoğu önleyici niteliktedir, çünkü ortaya çıkmış bir enfeksiyonla baş etmek, enfeksiyonun oluşmasını önlemekten çok daha güçtür.

Terbiye amacıyla kullanılan file ağ domateslerde virüslerin mekanik yoldan bulaşma riskini azaltır.

Domates üreticiliğinde önemli viral enfeksiyonlar

Domates Lekeli Solgunluk Virüsü

 

 

Domates lekeli solgunluğuna bir örnek. HORTOMALLAS® file ağ kullanarak engellenebilirdi.

Bu resimde, HORTOMALLAS® file ağ kullanılsaydı engellenebilecek olan domates lekeli solgunluk hastalığına bir örnek görüyorsunuz. Domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV) domatesleri ve birtakım başka önemli tarımsal ürünü etkileyebilen çok zararlı bir virüstür. Virüs bitki verimliliğinde düşüşe yol açarak öncelikle meyve gelişimini yavaşlatır veya durdurur ve arkasında bitkinin bütünüyle ölmesine yol açarak tarım üreticisinin ürününü piyasada satma şansını yok eder. Bu hastalığın erken belirtilerini fark etmek oldukça güçtür. Tarım üreticisinin gözle görebileceği ilk belirtiler bitkinin yapraklarında oluşan koyu hatlar ve şekil değişikliğidir. Bu, bitkinin gelişimini engelleyerek verdiği meyvelerde şekil bozukluklarına yol açar. Meyvedeki şekil bozukluğu genellikle sarımsı, halka şeklindeki lekeler olarak ortaya çıkar. Bitkinin henüz gençken enfeksiyona yakalandığı durumlarda belirtileri fark etmek daha da güçtür. Ancak dikkatli gözle bakıldığında yapraklarda hafif bronz renk ve kenarlardan yukarıya doğru bir şekil değişikliği göze çarpar. Bu hastalığın etkilediği bitkilerin bir kısmı şöyledir: Kereviz, patlıcan, yer fıstığı, bezelye, acı biberler, karnabahar, taze soğan, ıspanak, fasulye, marul, patates, salatalık, tütün ve domates. Enfekte edebileceği uygun bir ürün bulmadığı takdirde virüs birtakım yabani bitkiye de yerleşebilir. Domates lekeli solgunluğunu genel olarak kirpik kanatlı böcek grupları tarafından taşınır, ancak bazı durumlarda farklı taşıyıcılardan da faydalanabilir. Bu virüsü taşıyan kirpik kanatlılar genellikle Thrips ve Frankliniella cinsi üyeleridir. Larva evresinde virüsle enfekte olan bu böcekler yetişkinliklerinde diğer bitkileri enfekte ederler. Daha nadir olmakla birlikte bu virüs bitkiden bitkiye doğrudan temas yoluyla da bulaşabilir.

Domates Mozaik Virüsü

Domates mozaik virüsü domatesin rengini bu şekilde değiştirerek kullanılmaz hale getirir.

Domates mozaik virüsü domatesin rengini bu şekilde değiştirerek kullanılmaz hale getirir. Domates mozaik virüsü (ToMV) ve tütün mozaik virüsü (TMV) ürünlerinizde %10’u geçen kayıplara neden olabilir. Bu virüs temel olarak böcekler veya bitkilerle uğraşan işçiler üzerinden mekanik temas veya ekimi bekleyen tohumlara doğrudan bulaşma yoluyla yayılır. Virüsün yayılmasını önlemenin en etkili yöntemlerinden biri HORTOMALLAS® file ağ sistemi kullanmaktır. Bu iki viral enfeksiyon benzer belirtiler gösterir: Yapraklarda açık veya koyu yeşil (mozaik deseninde) lekeler oluşur ve bitkinin gelişimini olumsuz yönde etkiler. Zaman zaman yapraklarda mozaik desen ortaya çıkmaz ancak yine de bitkinin gelişimi sorunlu olarak ilerler. Virüs çoğunlukla meyvenin gelişimini tamamıyla engeller ve gelişmeyi başaran meyveler şekil bozukluğu gösterir. Şekil bozukluğunun yanında meyve iç ve dış kışında koyu kahverengiye döner. Mozaik virüs, enfekte edecek domates veya tütün bulamadığında birçok ortamda barınabilir ve şunlar gibi birçok farklı ürünü enfekte edebilir: fasulyedomatesacı biberler, üzüm bağları ve patates.

Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü

 


Bu virüs yapraklarda yol açtığı şekil değişikliği nedeniyle
domates sarı yaprak kıvırcıklık virüsü ismini almıştır.

Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü ismini yapraklarda yol açtığı şekil değişiklikliğinden alır. Bu hastalık domates damar çizgi virüsü, soya fasülyesi mozaik virüsü ve domates sarı leke virüsü kaynaklıdır. Domatesin büyümesini normal büyümesine oranla yavaşlatır ve hastalıklı domates bitkisi sağlıklı domatese göre daha bodur olur. Hastalık adını yapraklarda yol açtığı kaşık şeklindeki dikkat çekici kıvrımlardan alır. Yaprağın dış kenarlarında sararma oluşurken alt yüzeyi küçük mor renkte lekeler halinde gözle görülür belirtiler sergiler. Bu hastalığa yakalanan bitkilerin çiçekleri genellikle dökülür. Gelişmeyi başarabilen meyveler ise olması gereken büyüklükte olmaz. Virüs temel olarak taşıyıcılık işlevini ancak yetişkin halde yerine getirebilen Bemisia tabaci  beyazsinekleri tarafından taşınır.

Domates tepe nekrozu hastalığı

Serada veya açık alanda mekanik yoldan bulaşan viral hastalık riskini aşağıya çekmek için terbiye sistemi büyük önem taşır. HORTOMALLAS® bu anlamda rafyaya kıyasla çok daha avantajlıdır.

Domates tepe nekrozu virüsü (TANV) genellikle domates lekeli solgunluğuyla karıştırılır. Bu hastalığın enfeksiyon oranları hakkında fazla bir bilgiye sahip olmasak da, bulaştığı tarlalarda %60’ı aşkın oranda kayıplara yol açtığı bilinmektedir. Hastalığın ilk belirtisi meyvede ortaya çıkar. Bu virüsle enfekte olmuş domates meyvesi lekeler halinde kendini gösteren tepe nekrozuna maruz kalır ve piyasada satılma şansını sıfıra indirir. Son araştırmalar bu virüsün temel taşıyıcısının Bemicia tabaci beyazsineği olduğunu göstermiştir.

Domateslerde viral enfeksiyonların yayılması

Ürünlerinizi bu tür viral enfeksiyonlardan korumak için atabileceğiniz en önemli adım patojenlerin en başta tarlanıza yerleşmesini önlemektir. Daha önceden de belirtildiği üzere, viral enfeksiyonla mücadele uygulamalarının çoğu tedavi edici değil önleyici niteliktedir. Bu nedenle hastalık taşıyıcıları bitkilerinizi enfekte etmeden önce gerekli kimyasal tarım ilaçlarını kullanmak büyük önem taşır. Ürünlerde enfeksiyona neden olan başlıca neden, hastalığı bir bitkiden bir diğerine taşıyan eklem bacaklılar (böcekler ve akarlar) ile and yuvarlak solucanlardır. Hangi virüsün taşınacağı ürünlerinizin etrafında hangi taşıyıcının bulunduğuna bağlı olsa da, yaygın bir taşıyıcı birkaç virüsü birden taşıyabilen beyazsineklerdir. Viral enfeksiyonların bir diğer yaygın bulaşma yöntemi ise, tarlada bitkiler üzerinde çalışırken virüsü hastalıklı bir bitkiden sağlıklı olan bir diğerine mekanik yoldan taşıyan insanlardır.

Domateslerde viral enfeksiyonu önleme yöntemleri

HORTOMALLAS® ile tarla uygulamaları file ebatları sayesinde çok daha kolay bir hale gelir.

HORTOMALLAS® ürün ağı kullanımı, file ebatları sayesinde tarla çalışmalarınızı daha etkili bir hale getirir. ● Domates fidelerinin dikiminden önce gerekli dezenfektasyon yöntemlerini uygulayarak toprağı hazırlayın. ● Her tür hastalık taşıyıcıyı ortadan kaldırın. ● Hastalıklara karşı dirençli bir tür seçin. ● Sağlıklı ve temiz tohumlar kullanın. ● İşçileriniz hijenik olmaya özen göstermeli ve tarlada çalışmadan önce ve sonra aletlerini dezenfekte etmelidir. ● Bitkilerinizi sık sık kontrol edin. Viral enfeksiyona yakalanmış bir bitki bulduğunuz takdirde, bu bitkiyi derhal tarladan uzaklaştırmalı ve yok etmelisiniz. Domates terbiye ağı domateslerde viral enfeksiyon riskini azaltır. HORTOMALLAS® tarafından sunulan file ağ çözümünü kullandığınız takdirde viral enfeksiyonların gelişimi için gerekli ön koşulları yok etmekte olduğu gibi virüs enfeksiyonuna yol açan koşulları büyük ölçüde ortadan kaldırırsınız. Domates gelişiminin tüm evreleri arasında bitkilerinizin en büyük risk altında olduğu evre, işlenmeye en çok ihtiyaç duydukları dönemdir. HORTOMALLAS ürün destek ağı kullanarak bitkilerinizin doğru büyümesi için gerekli müdahaleyi en aza indirger, böylelikle de virüslerin bitkiden bitkiye yayılmakta işçilerinizi bir taşıyıcı olarak kullanma şansını azaltmış olursunuz.

Destek ağı kullanarak viral domates hastalıklarının önüne geçilebilir

Tarım ürünlerinizi destek ağı yardımıyla terbiye etmek viral enfeksiyonlara karşı önleyici tedbir ve dezenfeksiyon uygulamalarını çok daha kolay ve etkili bir hale getirir.

Sebze destek sistemi olarak kullanılan file ağ ile domatesleri terbiye etmek.

HORTOMALLAS® bitki filesi kullanarak domateslerinizi terbiye etmek

Domates yetiştiriciliğinin tarihi boyunca, viral enfeksiyonların neden oluğu hastalıklar büyük ekonomik kayıplara neden olmuştur. Neyse ki günümüzde HORTOMALLAS® bitki ağı kullanarak viral enfeksiyonların neden olduğu hastalıklardan kaçınma yöntemlerine sahibiz. Ürün kaybına neden olan hastalık etmenlerini anlamaya yönelik bilimsel çabalar bu tür patojenlerin büyük kısmının belirlenmesini ve tanımlanmasını sağlamıştır. Günümüzde bu bilgi bize bu enfeksiyonları tanıma, önleme ve tedavi etmemiz yanında tarım üreticilerini uğrattıkları muhtemel kayıpları azaltmamıza imkân tanır. Bu hastalıklarla mücadele etmede kullanılabilecek yöntemlerin çoğu önleyici niteliktedir, çünkü ortaya çıkmış bir enfeksiyonla baş etmek, enfeksiyonun oluşmasını önlemekten çok daha güçtür.

Terbiye amacıyla kullanılan file ağ domateslerde virüslerin mekanik yoldan bulaşma riskini azaltır.

Domates üreticiliğinde önemli viral enfeksiyonlar

Domates Lekeli Solgunluk Virüsü

 

 

Domates lekeli solgunluğuna bir örnek. HORTOMALLAS® file ağ kullanarak engellenebilirdi.

Bu resimde, HORTOMALLAS® file ağ kullanılsaydı engellenebilecek olan domates lekeli solgunluk hastalığına bir örnek görüyorsunuz. Domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV) domatesleri ve birtakım başka önemli tarımsal ürünü etkileyebilen çok zararlı bir virüstür. Virüs bitki verimliliğinde düşüşe yol açarak öncelikle meyve gelişimini yavaşlatır veya durdurur ve arkasında bitkinin bütünüyle ölmesine yol açarak tarım üreticisinin ürününü piyasada satma şansını yok eder. Bu hastalığın erken belirtilerini fark etmek oldukça güçtür. Tarım üreticisinin gözle görebileceği ilk belirtiler bitkinin yapraklarında oluşan koyu hatlar ve şekil değişikliğidir. Bu, bitkinin gelişimini engelleyerek verdiği meyvelerde şekil bozukluklarına yol açar. Meyvedeki şekil bozukluğu genellikle sarımsı, halka şeklindeki lekeler olarak ortaya çıkar. Bitkinin henüz gençken enfeksiyona yakalandığı durumlarda belirtileri fark etmek daha da güçtür. Ancak dikkatli gözle bakıldığında yapraklarda hafif bronz renk ve kenarlardan yukarıya doğru bir şekil değişikliği göze çarpar. Bu hastalığın etkilediği bitkilerin bir kısmı şöyledir: Kereviz, patlıcan, yer fıstığı, bezelye, acı biberler, karnabahar, taze soğan, ıspanak, fasulye, marul, patates, salatalık, tütün ve domates. Enfekte edebileceği uygun bir ürün bulmadığı takdirde virüs birtakım yabani bitkiye de yerleşebilir. Domates lekeli solgunluğunu genel olarak kirpik kanatlı böcek grupları tarafından taşınır, ancak bazı durumlarda farklı taşıyıcılardan da faydalanabilir. Bu virüsü taşıyan kirpik kanatlılar genellikle Thrips ve Frankliniella cinsi üyeleridir. Larva evresinde virüsle enfekte olan bu böcekler yetişkinliklerinde diğer bitkileri enfekte ederler. Daha nadir olmakla birlikte bu virüs bitkiden bitkiye doğrudan temas yoluyla da bulaşabilir.

Domates Mozaik Virüsü

Domates mozaik virüsü domatesin rengini bu şekilde değiştirerek kullanılmaz hale getirir.

Domates mozaik virüsü domatesin rengini bu şekilde değiştirerek kullanılmaz hale getirir. Domates mozaik virüsü (ToMV) ve tütün mozaik virüsü (TMV) ürünlerinizde %10’u geçen kayıplara neden olabilir. Bu virüs temel olarak böcekler veya bitkilerle uğraşan işçiler üzerinden mekanik temas veya ekimi bekleyen tohumlara doğrudan bulaşma yoluyla yayılır. Virüsün yayılmasını önlemenin en etkili yöntemlerinden biri HORTOMALLAS® file ağ sistemi kullanmaktır. Bu iki viral enfeksiyon benzer belirtiler gösterir: Yapraklarda açık veya koyu yeşil (mozaik deseninde) lekeler oluşur ve bitkinin gelişimini olumsuz yönde etkiler. Zaman zaman yapraklarda mozaik desen ortaya çıkmaz ancak yine de bitkinin gelişimi sorunlu olarak ilerler. Virüs çoğunlukla meyvenin gelişimini tamamıyla engeller ve gelişmeyi başaran meyveler şekil bozukluğu gösterir. Şekil bozukluğunun yanında meyve iç ve dış kışında koyu kahverengiye döner. Mozaik virüs, enfekte edecek domates veya tütün bulamadığında birçok ortamda barınabilir ve şunlar gibi birçok farklı ürünü enfekte edebilir: fasulyedomatesacı biberler, üzüm bağları ve patates.

Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü

 


Bu virüs yapraklarda yol açtığı şekil değişikliği nedeniyle
domates sarı yaprak kıvırcıklık virüsü ismini almıştır.

Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü ismini yapraklarda yol açtığı şekil değişiklikliğinden alır. Bu hastalık domates damar çizgi virüsü, soya fasülyesi mozaik virüsü ve domates sarı leke virüsü kaynaklıdır. Domatesin büyümesini normal büyümesine oranla yavaşlatır ve hastalıklı domates bitkisi sağlıklı domatese göre daha bodur olur. Hastalık adını yapraklarda yol açtığı kaşık şeklindeki dikkat çekici kıvrımlardan alır. Yaprağın dış kenarlarında sararma oluşurken alt yüzeyi küçük mor renkte lekeler halinde gözle görülür belirtiler sergiler. Bu hastalığa yakalanan bitkilerin çiçekleri genellikle dökülür. Gelişmeyi başarabilen meyveler ise olması gereken büyüklükte olmaz. Virüs temel olarak taşıyıcılık işlevini ancak yetişkin halde yerine getirebilen Bemisia tabaci  beyazsinekleri tarafından taşınır.

Domates tepe nekrozu hastalığı

Serada veya açık alanda mekanik yoldan bulaşan viral hastalık riskini aşağıya çekmek için terbiye sistemi büyük önem taşır. HORTOMALLAS® bu anlamda rafyaya kıyasla çok daha avantajlıdır.

Domates tepe nekrozu virüsü (TANV) genellikle domates lekeli solgunluğuyla karıştırılır. Bu hastalığın enfeksiyon oranları hakkında fazla bir bilgiye sahip olmasak da, bulaştığı tarlalarda %60’ı aşkın oranda kayıplara yol açtığı bilinmektedir. Hastalığın ilk belirtisi meyvede ortaya çıkar. Bu virüsle enfekte olmuş domates meyvesi lekeler halinde kendini gösteren tepe nekrozuna maruz kalır ve piyasada satılma şansını sıfıra indirir. Son araştırmalar bu virüsün temel taşıyıcısının Bemicia tabaci beyazsineği olduğunu göstermiştir.

Domateslerde viral enfeksiyonların yayılması

Ürünlerinizi bu tür viral enfeksiyonlardan korumak için atabileceğiniz en önemli adım patojenlerin en başta tarlanıza yerleşmesini önlemektir. Daha önceden de belirtildiği üzere, viral enfeksiyonla mücadele uygulamalarının çoğu tedavi edici değil önleyici niteliktedir. Bu nedenle hastalık taşıyıcıları bitkilerinizi enfekte etmeden önce gerekli kimyasal tarım ilaçlarını kullanmak büyük önem taşır. Ürünlerde enfeksiyona neden olan başlıca neden, hastalığı bir bitkiden bir diğerine taşıyan eklem bacaklılar (böcekler ve akarlar) ile and yuvarlak solucanlardır. Hangi virüsün taşınacağı ürünlerinizin etrafında hangi taşıyıcının bulunduğuna bağlı olsa da, yaygın bir taşıyıcı birkaç virüsü birden taşıyabilen beyazsineklerdir. Viral enfeksiyonların bir diğer yaygın bulaşma yöntemi ise, tarlada bitkiler üzerinde çalışırken virüsü hastalıklı bir bitkiden sağlıklı olan bir diğerine mekanik yoldan taşıyan insanlardır.

Domateslerde viral enfeksiyonu önleme yöntemleri

HORTOMALLAS® ile tarla uygulamaları file ebatları sayesinde çok daha kolay bir hale gelir.

HORTOMALLAS® ürün ağı kullanımı, file ebatları sayesinde tarla çalışmalarınızı daha etkili bir hale getirir. ● Domates fidelerinin dikiminden önce gerekli dezenfektasyon yöntemlerini uygulayarak toprağı hazırlayın. ● Her tür hastalık taşıyıcıyı ortadan kaldırın. ● Hastalıklara karşı dirençli bir tür seçin. ● Sağlıklı ve temiz tohumlar kullanın. ● İşçileriniz hijenik olmaya özen göstermeli ve tarlada çalışmadan önce ve sonra aletlerini dezenfekte etmelidir. ● Bitkilerinizi sık sık kontrol edin. Viral enfeksiyona yakalanmış bir bitki bulduğunuz takdirde, bu bitkiyi derhal tarladan uzaklaştırmalı ve yok etmelisiniz. Domates terbiye ağı domateslerde viral enfeksiyon riskini azaltır. HORTOMALLAS® tarafından sunulan file ağ çözümünü kullandığınız takdirde viral enfeksiyonların gelişimi için gerekli ön koşulları yok etmekte olduğu gibi virüs enfeksiyonuna yol açan koşulları büyük ölçüde ortadan kaldırırsınız. Domates gelişiminin tüm evreleri arasında bitkilerinizin en büyük risk altında olduğu evre, işlenmeye en çok ihtiyaç duydukları dönemdir. HORTOMALLAS ürün destek ağı kullanarak bitkilerinizin doğru büyümesi için gerekli müdahaleyi en aza indirger, böylelikle de virüslerin bitkiden bitkiye yayılmakta işçilerinizi bir taşıyıcı olarak kullanma şansını azaltmış olursunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cuadro verdeİlgi Konusunda Ara