menu
Panal
Curva
Galería
Videos
Artículos
Whatsapp
Mail
Chat

Domates filesi Destekleme

Domates Kullanımı Patojenleri ve Bitki Stresini Azaltır

Destek ya da domates filesi olarak HORTOMALLAS® kullanmak, file kullanımının domatesleri yönlendirmenin en kolay yolu olması nedeniyle tarlanızın genel verimliliğini artıracaktır. Rafya kullanımının aksine, domateslerin HORTOMALLAS® ile desteklenmesi hem sistemin kurulumu hem de kurulduktan sonra rafya desteklerine bitkilerin bağlanması gibi saha operasyonları sırasında daha az işgücü gerektirmektedir. Bitkilerin yönlendirmek ve desteklemek  için sürekli olarak ellenmesi.

elle temastan kaynaklanan

mekanik stresin ve yaprakların sürekli olarak yeniden yönlendirilmesinin bitkinin yapraklarını güneşe doğru yeniden konumlandırması gereği nedeniyle meyve vermeyi durdurmasına neden olarak verimi etkileyecektir. Ayrıca, bitkiden bitkiye geçen patojenler için birer vektör haline gelebilmeleri nedeniyle el ile fazla temastan kaçınılması daha sağlıklıdır ve bu da HORTOMALLAS® domates destek filesi kullanılarak mümkündür, çünkü bu sistem bitkinin insanlar tarafından yönlendirilmeye ihtiyaç duymaksızın desteklenerek büyümesine imkan tanır.

Bir tünel içerisine HORTOMALLAS® domates destek filesi kurulumu
Bir tünel içerisine HORTOMALLAS® domates destek filesi kurulumu

Genel anlamda domates file

hava akımını artıracağı, mantar saldırılarını azaltacağı ve günışığı alımını artıracağı için tavsiye edilir, bütün bunlar kimyasal gereksinimini azaltarak organik ekin statüsüne ulaşılmasına imkan tanıyacaktır.

Bir sera içerisinde HORTOMALLAS® domates desteği kullanımı
Bir sera içerisinde HORTOMALLAS® domates desteği kullanımı
Domates ekininde çift sıralı destek filesi kullanımı tavsiye edilir, böylece bitkinin dalları daha iyi desteklenmiş olur.
Domates ekininde çift sıralı destek filesi kullanımı tavsiye edilir, böylece bitkinin dalları daha iyi desteklenmiş olur.
IrArriba