menu
Panal
Curva
Galería
Videos
Artículos
Whatsapp
Mail
Chat
Domates bitkisinin bakteriyel hastalıkları.

Domates bitkisinin bakteriyel hastalıkları.

Domatesi etkileyen bakteriyel hastalıklar ve belirtileri

Ekonomik sektördeki değeri gün geçtikçe artan her ürünün üretim verimliliğini yükseltecek etkenlerin araştırılması büyük önem taşır. Aynısı domates üretimi için de bakteri hastalıklarının etkisini içerir.. Domates gelişimini ve meyvelerini olumsuz yönde etkileyen bakteriyel hastalıklar tanımlanması için olduğu kadar.

i̇yi̇ tarim uygulamalari

bu hastalıkların önüne geçmek ve zararlarını minimuma indirmek üzere doğru tedavi yöntemini ve tarımsal uygulamaları bulmak için de büyük çabalar sarf edilmiştir. Tüm bunlar mevsimlik domates hasadının kalitesini ve miktarını yukarıya çekmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Deneyimler sonucunda tekrar tekrar kanıtlandığı gibi bu tür tarımsal uygulamaların en önemlilerinden biri terbiye sistemi kullanımıdır. Terbiye sistemi kullanımı domateslerde hastalıkların yayılma riskini azalttığı gibi gelişmelerine destek verir.

Bakteriyel Solgunluk ve Kanser Hastalığı

Uygun bir terbiye sistemi çiftçinin ürünlerine daha iyi bir gelişme ortamı sunmasını sağlar. İyileştirilen bu koşulların bitkilere sağladığı faydalar arasında işçilerin besleyicileri ve kimyasal tarım maddelerini daha etkili bir şekilde uygulamalarını sağlaması da vardır. Tüm bu işlemlerin iyi bir hasat ortaya çıkarması için sağlıklı bir tohum stokuna sahip olduğunuzdan ve diğer iyi tarım uygulamalarını hayata geçirdiğinizden emin olmalısınız.

Bakteriyel Solgunluk ve Kanser Hastalığının kaynağı Clavibacter michiganensis adıyla bilenen bir bakteridir. Bu hastalık.

sera ürünlerine en büyük zararı verebilecek bakteriyel hastalıklardan birisi olarak değerlendirilir. Hastalık.

yapraklarda asimetrik olarak başlayan sararmalara yol açar. Bitki olgunlaşmamış meyvelere sahip olduğunda bitki yanık bir görünüm alır ve meyveler dökülmeye başlar. Yaprak saplarına doğru gövdede lekeler oluşur. Sonrasında.

gövdenin geri kalanında solgunluk ve beyazımsı sarı bir renkten koyu kahverengiye doğru renk değişiklikleri görülür. Gövde ve yapraklarda kanser görünümlü leke ve kabartıların oluşması da nadir bir durum değildir. Olgun meyvelerde ortası kahverengi.

çevresi beyaz haleli yuvarlak lekeler oluşur.

Bakterinin yaprak ve meyvede açtığı yaralar
Bakterinin yaprak ve meyvede açtığı yaralar

Bakteriyel Leke

Bakteriyel Leke iki tür bakteri türünden kaynaklanabilirXanthomonas axonopodis ve X. vesicatoria. Bu bakteriyel hastalıklar meyvede lekelere yol açarak nahoş bir görünüme sebep olduğu için domateslere önemli miktarda zarar verir. Meyvenin hangi gelişim evresinde olduğuna bağlı olarak bu yaralar farklı özellikler gösterebilir. Hastalıklı meyve olgun değilse leke halelerle çevrili odunsu kabuk görünümünde olur. Öte yandan olgun meyvede oluşan leke ise odunsu olmasına rağmen etrafında hale bulundurmaz. Bu hastalığa yol açan bakteri gerek rüzgâr gerek yağmur tanecikleri yoluyla bulaşabilir.

Bakteriyel Benek Bakteriyel Hastalıklar

Bakteriyel Benek hastalığının kaynağı Pseudomonas syringae bakterisidir. Bu bakteri bitkinin yapraklarına saldırarak rengi koyu yeşilden kahverengiye dönük.

etrafı sarı bir çizgiyle çevrili beneklere yol açar. Hastalıktan en çok etkilenen bölgeler yaprakların uçları ve kenarlarıdır. Hastalığın yeterince yayıldığı durumlarda yaprak sararıp bir süre sonra dökülerek meyveleri güneş ışığına maruz bırakır. Ayrıca meyvelerde de kahverengi ve etrafı koyu yeşil bir haleyle çevrili yuvarlak lekeler oluşur. bu lekeler kabuk oluşturur, ancak meyveleri doğrudan etkiler. Diğer birtakım hastalıklardan farklı olarak meyvenin epidermini etkilemez. Bununla birlikte meyvede çirkin bir görünüme yol açarak piyasada satılma şansını ciddi oranda düşürür. Bu bakteri hava.

Öz Çürüklük veya Gövde Nekrozu Hastalığı

Öz çürüklük hastalığına yol açan etmenler  Pseudomonas corrugata.

 P. mediterranea ve P. viridiflava bakterileridir. Bu hastalığın açtığı yaralar ilk olarak gövdede zaman içinde çatlamaya başlayan koyu lekeler halinde ortaya çıkar. Gövde yarılıp içine bakıldığı takdirde iç kısmın normale kıyasla oldukça solgun ve içi boş çukurların oluştuğunu görebilirsiniz. Domates bitkisinin yaprakları sararıp solmaya başlar ve sonuç olarak dökülür. Domates bitkisi bu hastalığa yeni adventif kökler oluşturarak yanıt verir. Hastalık sulama suyuyla olabileceği gibi sahada çalışan kişilerin manuel teması ile bulaşır.

Bakteriyel Hastalıklar
Uzunlamasına kesilen gövdenin oyuk iç kısmı görülebilir

Bakteriyel Solgunluk Bakteriyel Hastalıklar

Ralstonia solanacearum bakterisi Bakteriyel Solgunluk adıyla bilinen hastalığa yol açar. Bu hastalık.

Birçok üründe neden olduğu kayıplar nedeniyle. Dünyadaki en önemli patojen bitki bakterisi olarak kabul edilir. Hastalık kendini o ana kadar sağlıklı bir görünüme sahip olan domates bitkisinde aniden ortaya çıkan solgunlukla gösterir. Hastalığa yol açan bakteri bitki dokusunu enfekte etse de bitkide ciddi oranda çoğalana kadar gözle görülen bir etki yaratmaz. Bakteri ancak bitkinin damar dokusunda önemli miktarda çoğaldıktan sonra bitkinin dış. Yüzeyinde koyu lekeler belirir. Gövdenin bir kısmı yarılıp içine bakıldığında renk bitkinin bu özünü değiştirir. Hastalık yayılmak üzere bitkideki her türlü yaradan faydalanacağı için sulama suyuyla veya işçilerle temas yoluyla bulaşabilir.

Domates solgunluğu ve gövde içinde renk koyulaşması
Domates solgunluğu ve gövde içinde renk koyulaşması

Bakteriyel Gövde ve Meyve Çürüklüğü

Bakteriyel gövde ve meyve çürüklüğüne Pectobacterium carotovorum adlı bakteri yol açar. Bu hastalığın belirtileri ortaya çıkan koyu yeşil renkli ve hafif yapışkan kıvamdaki lekelerdir. Leke meyve köküne yakın bir noktada oluştuysa.

Kısaca söylemek gerekirse tüm meyvelere hastalık bulaşmıştır. Bu hastalık bitkinin ani solmasına ve hatta ölümüne neden olur.. Böceklerin veya işçilerin açtığı yaralar meyveleri enfekte ederek. Renk koyulaşmasına ve kumaş yumuşaklığına neden olur. Sonuç olarak meyve yapışkan bir kütleye dönüşerek yere düşecektir.

bakteriyel hastalıkların etkisi
Hastalığın meyve üzerindeki etkisi

Uygun bir terbiye sisteminin avantajları Bakteriyel Hastalıklar

Görülebileceği üzere.

Domates bitkisinin bu bakteriyel hastalıklara yakalanma nedeni genel olarak hastalığın kaynağı olan bakterinin bitki gözenekleri veya yüzeyinde hâlihazırda mevcut olan yaralar yoluyla bitkinin içine girmesinden kaynaklanır. Bu yaralanmalar, günlük işlerini yerine getirmek için mahsulü işleyen işçiler veya bitkilerle beslenen böceklerin neden olduğu.. HORTOMALLAS®’ın sunduğu gibi bir terbiye sistemi kullandığınızda.

ürünlerinize yayılmaları için uygun bir gelişme alanı sunarsınız. Tarlanıza uygun bir drenaj sistemi kurarsanız.

bu iki sistemin bir arada kullanımı ürünlerinizin optimum nem yoğunluğuna sahip olacağı anlamına gelir. Ürünlerinizin uzun süre aşırı neme maruz kalmasını önleyerek hastalık oluşumunu tetikleyen başlıca etmenlerden birinin önüne geçmiş olursunuz. Domateslerinizi yetiştirmek için HORTOMALLAS® tarımsal ürün destek ağı kullanarak ürünlerinizin bakteriyel hastalıklar enfekte olma olasılığını en aza indirgersiniz.

Domates bakterilerine karşı kimyasal tarım uygulamaları

Domatesleri etkileyen hastalıkları tedavi etmek için çeşitli kimyasallar kullanabilirsiniz. Örneğin: Acibenzolar-S-methyl. Bacillus subtilis toprak inokülasyonu. Streptomycin. Copper(II) hydroxideKasugamycinMancozeb+copperDicopper chloride trihydroxideDicopper chloride trihydroxide 39% + Mancozeb 30%, Copper(I) Oxide, ve Dicopper chloride trihydroxide + Kasugamycin.

Referanslar

FAO. (2013). El cultivo de tomate con buenas prácticas agrícolas en la agricultura urbana y periurbana. Recuperado el 28 de septiembre de 2015.

Productores de hortalizas. (2006). Plagas y enfermedades del tomate. Guía de identificación y manejo. México. Recuperado el 28 de septiembre de 2015.

Sosa, Mirta. (2013).

Guía para el reconocimiento de enfermedades en el cultivo de tomate. Formosa, Argentina.Recuperado el 28 septiembre de 2015. 

Argerich, C.; Troilo, L.; Rodriguez Fazzone, M.; et al. ( Manual de buenas prácticas agrícolas en la cadena de tomate.

yorum Yap

Domatesi etkileyen bakteriyel hastalıklar ve belirtileri

Ekonomik sektördeki değeri gün geçtikçe artan her ürünün üretim verimliliğini yükseltecek etkenlerin araştırılması büyük önem taşır. Aynısı domates üretimi için de bakteri hastalıklarının etkisini içerir.. Domates gelişimini ve meyvelerini olumsuz yönde etkileyen bakteriyel hastalıklar tanımlanması için olduğu kadar.

i̇yi̇ tarim uygulamalari

bu hastalıkların önüne geçmek ve zararlarını minimuma indirmek üzere doğru tedavi yöntemini ve tarımsal uygulamaları bulmak için de büyük çabalar sarf edilmiştir. Tüm bunlar mevsimlik domates hasadının kalitesini ve miktarını yukarıya çekmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Deneyimler sonucunda tekrar tekrar kanıtlandığı gibi bu tür tarımsal uygulamaların en önemlilerinden biri terbiye sistemi kullanımıdır. Terbiye sistemi kullanımı domateslerde hastalıkların yayılma riskini azalttığı gibi gelişmelerine destek verir.

Bakteriyel Solgunluk ve Kanser Hastalığı

Uygun bir terbiye sistemi çiftçinin ürünlerine daha iyi bir gelişme ortamı sunmasını sağlar. İyileştirilen bu koşulların bitkilere sağladığı faydalar arasında işçilerin besleyicileri ve kimyasal tarım maddelerini daha etkili bir şekilde uygulamalarını sağlaması da vardır. Tüm bu işlemlerin iyi bir hasat ortaya çıkarması için sağlıklı bir tohum stokuna sahip olduğunuzdan ve diğer iyi tarım uygulamalarını hayata geçirdiğinizden emin olmalısınız.

Bakteriyel Solgunluk ve Kanser Hastalığının kaynağı Clavibacter michiganensis adıyla bilenen bir bakteridir. Bu hastalık.

sera ürünlerine en büyük zararı verebilecek bakteriyel hastalıklardan birisi olarak değerlendirilir. Hastalık.

yapraklarda asimetrik olarak başlayan sararmalara yol açar. Bitki olgunlaşmamış meyvelere sahip olduğunda bitki yanık bir görünüm alır ve meyveler dökülmeye başlar. Yaprak saplarına doğru gövdede lekeler oluşur. Sonrasında.

gövdenin geri kalanında solgunluk ve beyazımsı sarı bir renkten koyu kahverengiye doğru renk değişiklikleri görülür. Gövde ve yapraklarda kanser görünümlü leke ve kabartıların oluşması da nadir bir durum değildir. Olgun meyvelerde ortası kahverengi.

çevresi beyaz haleli yuvarlak lekeler oluşur.

Bakterinin yaprak ve meyvede açtığı yaralar
Bakterinin yaprak ve meyvede açtığı yaralar

Bakteriyel Leke

Bakteriyel Leke iki tür bakteri türünden kaynaklanabilirXanthomonas axonopodis ve X. vesicatoria. Bu bakteriyel hastalıklar meyvede lekelere yol açarak nahoş bir görünüme sebep olduğu için domateslere önemli miktarda zarar verir. Meyvenin hangi gelişim evresinde olduğuna bağlı olarak bu yaralar farklı özellikler gösterebilir. Hastalıklı meyve olgun değilse leke halelerle çevrili odunsu kabuk görünümünde olur. Öte yandan olgun meyvede oluşan leke ise odunsu olmasına rağmen etrafında hale bulundurmaz. Bu hastalığa yol açan bakteri gerek rüzgâr gerek yağmur tanecikleri yoluyla bulaşabilir.

Bakteriyel Benek Bakteriyel Hastalıklar

Bakteriyel Benek hastalığının kaynağı Pseudomonas syringae bakterisidir. Bu bakteri bitkinin yapraklarına saldırarak rengi koyu yeşilden kahverengiye dönük.

etrafı sarı bir çizgiyle çevrili beneklere yol açar. Hastalıktan en çok etkilenen bölgeler yaprakların uçları ve kenarlarıdır. Hastalığın yeterince yayıldığı durumlarda yaprak sararıp bir süre sonra dökülerek meyveleri güneş ışığına maruz bırakır. Ayrıca meyvelerde de kahverengi ve etrafı koyu yeşil bir haleyle çevrili yuvarlak lekeler oluşur. bu lekeler kabuk oluşturur, ancak meyveleri doğrudan etkiler. Diğer birtakım hastalıklardan farklı olarak meyvenin epidermini etkilemez. Bununla birlikte meyvede çirkin bir görünüme yol açarak piyasada satılma şansını ciddi oranda düşürür. Bu bakteri hava.

Öz Çürüklük veya Gövde Nekrozu Hastalığı

Öz çürüklük hastalığına yol açan etmenler  Pseudomonas corrugata.

 P. mediterranea ve P. viridiflava bakterileridir. Bu hastalığın açtığı yaralar ilk olarak gövdede zaman içinde çatlamaya başlayan koyu lekeler halinde ortaya çıkar. Gövde yarılıp içine bakıldığı takdirde iç kısmın normale kıyasla oldukça solgun ve içi boş çukurların oluştuğunu görebilirsiniz. Domates bitkisinin yaprakları sararıp solmaya başlar ve sonuç olarak dökülür. Domates bitkisi bu hastalığa yeni adventif kökler oluşturarak yanıt verir. Hastalık sulama suyuyla olabileceği gibi sahada çalışan kişilerin manuel teması ile bulaşır.

Bakteriyel Hastalıklar
Uzunlamasına kesilen gövdenin oyuk iç kısmı görülebilir

Bakteriyel Solgunluk Bakteriyel Hastalıklar

Ralstonia solanacearum bakterisi Bakteriyel Solgunluk adıyla bilinen hastalığa yol açar. Bu hastalık.

Birçok üründe neden olduğu kayıplar nedeniyle. Dünyadaki en önemli patojen bitki bakterisi olarak kabul edilir. Hastalık kendini o ana kadar sağlıklı bir görünüme sahip olan domates bitkisinde aniden ortaya çıkan solgunlukla gösterir. Hastalığa yol açan bakteri bitki dokusunu enfekte etse de bitkide ciddi oranda çoğalana kadar gözle görülen bir etki yaratmaz. Bakteri ancak bitkinin damar dokusunda önemli miktarda çoğaldıktan sonra bitkinin dış. Yüzeyinde koyu lekeler belirir. Gövdenin bir kısmı yarılıp içine bakıldığında renk bitkinin bu özünü değiştirir. Hastalık yayılmak üzere bitkideki her türlü yaradan faydalanacağı için sulama suyuyla veya işçilerle temas yoluyla bulaşabilir.

Domates solgunluğu ve gövde içinde renk koyulaşması
Domates solgunluğu ve gövde içinde renk koyulaşması

Bakteriyel Gövde ve Meyve Çürüklüğü

Bakteriyel gövde ve meyve çürüklüğüne Pectobacterium carotovorum adlı bakteri yol açar. Bu hastalığın belirtileri ortaya çıkan koyu yeşil renkli ve hafif yapışkan kıvamdaki lekelerdir. Leke meyve köküne yakın bir noktada oluştuysa.

Kısaca söylemek gerekirse tüm meyvelere hastalık bulaşmıştır. Bu hastalık bitkinin ani solmasına ve hatta ölümüne neden olur.. Böceklerin veya işçilerin açtığı yaralar meyveleri enfekte ederek. Renk koyulaşmasına ve kumaş yumuşaklığına neden olur. Sonuç olarak meyve yapışkan bir kütleye dönüşerek yere düşecektir.

bakteriyel hastalıkların etkisi
Hastalığın meyve üzerindeki etkisi

Uygun bir terbiye sisteminin avantajları Bakteriyel Hastalıklar

Görülebileceği üzere.

Domates bitkisinin bu bakteriyel hastalıklara yakalanma nedeni genel olarak hastalığın kaynağı olan bakterinin bitki gözenekleri veya yüzeyinde hâlihazırda mevcut olan yaralar yoluyla bitkinin içine girmesinden kaynaklanır. Bu yaralanmalar, günlük işlerini yerine getirmek için mahsulü işleyen işçiler veya bitkilerle beslenen böceklerin neden olduğu.. HORTOMALLAS®’ın sunduğu gibi bir terbiye sistemi kullandığınızda.

ürünlerinize yayılmaları için uygun bir gelişme alanı sunarsınız. Tarlanıza uygun bir drenaj sistemi kurarsanız.

bu iki sistemin bir arada kullanımı ürünlerinizin optimum nem yoğunluğuna sahip olacağı anlamına gelir. Ürünlerinizin uzun süre aşırı neme maruz kalmasını önleyerek hastalık oluşumunu tetikleyen başlıca etmenlerden birinin önüne geçmiş olursunuz. Domateslerinizi yetiştirmek için HORTOMALLAS® tarımsal ürün destek ağı kullanarak ürünlerinizin bakteriyel hastalıklar enfekte olma olasılığını en aza indirgersiniz.

Domates bakterilerine karşı kimyasal tarım uygulamaları

Domatesleri etkileyen hastalıkları tedavi etmek için çeşitli kimyasallar kullanabilirsiniz. Örneğin: Acibenzolar-S-methyl. Bacillus subtilis toprak inokülasyonu. Streptomycin. Copper(II) hydroxideKasugamycinMancozeb+copperDicopper chloride trihydroxideDicopper chloride trihydroxide 39% + Mancozeb 30%, Copper(I) Oxide, ve Dicopper chloride trihydroxide + Kasugamycin.

Referanslar

FAO. (2013). El cultivo de tomate con buenas prácticas agrícolas en la agricultura urbana y periurbana. Recuperado el 28 de septiembre de 2015.

Productores de hortalizas. (2006). Plagas y enfermedades del tomate. Guía de identificación y manejo. México. Recuperado el 28 de septiembre de 2015.

Sosa, Mirta. (2013).

Guía para el reconocimiento de enfermedades en el cultivo de tomate. Formosa, Argentina.Recuperado el 28 septiembre de 2015. 

Argerich, C.; Troilo, L.; Rodriguez Fazzone, M.; et al. ( Manual de buenas prácticas agrícolas en la cadena de tomate.

yorum Yap

cuadro verdeİlgi Konusunda Ara

IrArriba