menu
Buscar:
Panal
Abeja
Curva
Galería
Videos
Artículos
Whatsapp
Mail
Chat
Destek ağı, kabaklarınızda hastalıkları ve salgınları önleyen bir araçtır.

Destek ağı, kabaklarınızda hastalıkları ve salgınları önleyen bir araçtır.

HORTOMALLAS® ile kabak büyütebilirsiniz

Sakız kabağının bilimsel ismi Cucurbita pepo olup yaz kabağı, bal kabağı, İspanyol enginarı, meşe palamudu kabağı gibi farklı kabak türleri aslen bu türün farklı çeşitleridir. Senelik veya uzun ömürlü olabilen bu bitki, buzlanma ve soğuk çarpmasına karşı oldukça hassastır. Bu hassasiyet çeşitli hastalıklar ve salgınlara karşı duyarlılığını da arttırır. Kabaklarınızın bir hastalığa yakalanma riskini azaltmanın bir yöntemi, kabak destekleme ağı veya file ağ kullanarak bitkinin gelişimine yardımcı olmaktır.

Hastalık riskini azaltan file ağ tekniğine bir örnek
Hastalık riskini azaltan file ağ tekniğine bir örnek

Kabak bitkisinin meyvesine ve çiçeğine yönelik yüksek piyasa talebi nedeniyle, hasat vakti geldiğinde piyasa talebi yüksek olacak bir çeşidini yetiştirmek tarım üreticilerinin yararınadır. Detaylı taksonomi bilgisine sahip olmak, ürününüzün özel ihtiyaçlarını karşılamanın da önemli bir parçasıdır. Bu konu, makalenin ikinci yarısında yetiştirdiğiniz kabak çeşidi fark etmeksizin tüm kabak çeşitlerine uygun hasadı artırma amacıyla alınabilecek önleyici tedbirlerle birlikte ele alınacaktır. Kabak tek yıllık tırmanıcı yapraklardan (sarmaşık sülük) oluşan ve gelişimi belirsiz bir bitkidir. Kök sistemi, toprak seviyesine yakın bir yerde dağılmış halde gelişen ikincil köklere nazaran çok daha derine doğru gelişen ana bir kazık kökten meydana gelir. Nemli toprakla temas eden dallar arasında adventif kökler oluşur. Ana kök tarafından oluşturulan ikincil kökler doğru zamanda bir ya da iki kola ayrılacak şekilde budanmadığı takdirde dumura uğrar.

Girit Kabağı
Girit Kabağı

Kabak gövdesi, dikimi yapılan ticari çeşidine bağlı olarak bir metre veya daha fazla bir boya kolaylıkla erişecek şekilde dalgalı halde gelişir. Gövde silindirik, görece kalın ve tüylü bir pürüzlü dokuya sahiptir. Gövdenin üzerinde bulunan kısa boğumlardan yapraklar, çiçekler ve sayısız sülük gelişir. Gövdeden çıkan sülükler genellikle ince yapılı ve 10 ila 20 cm boyunda olup meyve sapının hemen yanında büyür. Kabak, 5 göze çarpan bölümden ve bir dişli kenardan oluşan geniş ve perdeli yapraklara sahiptir. Yaprağın üst yüzeyi tüysüzken alt yüzeyi pürüzlü ve yaprak damarlarını takip eden kısa ve sivri tüylerle kaplıdır. Ana damarlar yaprağın sapından itibaren çıkarak her bir bölüme doğru ilerler ve damarların yaprak kenarlarına ulaştığı noktada farklı yönlere doğru ayrılırlar. Yaprak, seçilen kabak çeşidine bağlı olarak açık yeşilden koyu yeşile kadar değişebilen bir renktedir ve arada sırada küçük beyaz lekeler görülebilir. Kabak yapraklarının sapları ise uzun, güçlü ve aynı zamanda sert ve dayanıklı tüylerle kaplıdır. Kabak bitkisi monoik yapıda olup aynı bitki üzerinde hem erkek hem dişi özellikleri taşır. Çiçekleri yalnız, renkli ve diğer bitkilerin çiçekleriyle kıyaslandığında geniş olup bir trompete benzer biçimde açar. Kaliks zigomorf (bir simetri düzlemi olan) yapıdadır ve 5 adet yeşil ve sivri taçyaprağından oluşur. Taçyaprak aktinomorfiktir (yıldız biçimde bir simetriye sahiptir) 5 sarı yapraktan oluşur. Dişi çiçekler gövdeye beşgen veya altıgen şeklindeki kısa ve kalın bir sapla tutunurken erkek çiçeklerin sapı daha uzun olup 40 cm’yi bulabilir. Çiçeğin yumurtalığı genellikle dişi çiçeğin alt kısmında yer alır ve üç karpelli ve üç löküler halde uzunlamasına konumlanır. 3 adet dişicik tepesi alt kısımda birleşir ve 2 bölümden oluşan dişicik tepesinde birbirinden ayrılır. Erkek çiçekler erkek organından meydana gelir. Kabak meyvesi ortasında bir çekirdek olmayan, farklı renklerde olabilen, pürüzsüz ve retiküle bir yüzeye sahiptir. Bu meyve, normal gelişim süresinin yaklaşık olarak yarısına gelindiğinde hasat edilir. Olgun kabak meyvesi ise sertliği, büyük ebatları ve zaman içinde meyvenin içinde oluşan çekirdek sayısının fazlalığı nedeniyle pazarlanabilirliğini kaybeder. Kabak meyvesinin tohumları, sarımsı beyaz bir renkte ve pürüzsüz olup oval, uzun ve sivri uçlu bir şekle sahiptir. Tohumun dış kenarına paralel olarak uzunlamasına uzanan bir oluk görülebilir. Tohumların normal ebatlarına bakarsak, genel olarak ortalama 1,5 cm uzunluğunda, 0,6 ila 0,7 cm eninde ve 0,1 ila 0,2 cm kalınlığındadır. Günümüz piyasalarında kabağa yönelik yüksek bir talep olmakla birlikte, piyasada satılabilecek kabakların kalitesi ve seçimi de oldukça önemli bir etkendir. Bu nedenle kabak yetiştiriciliğini seçen tarım üreticisi, ürünlerini hastalık ve salgınlardan korumak üzere gerekli önleyici tedbirleri almalıdır. Çağımız çevre koşullarının kabağa zarar veren çeşitli hastalıkların yayılmasını daha da kolaylaştırdığını düşündüğümüzde, bu nokta daha büyük bir önem kazanır. Kabakgiller familyasını etkileyen en yaygın hastalık ve salgınlar şöyledir: Mısır kök kurdu, yaprak piresi, yaprak zararlısı, beyazsinek, yeşil sinek, yaprak galeri güvesi ve lahana mühendis tırtılı (ve diğerleri). Bu salgınlar, her geçen sene artan mücadele gerekliliğini de düşündüğümüzde kabak yetiştiriciliği için gerekli ekonomik yatırımları normal seviyesinden yukarıya çekebilir. İşte bu, önleyici tedbirlerin fayda maliyet oranının ölçülebilir olduğu alanlardan biridir. Elbette burada sadece böcek hastalıklarından bahsettik, ancak kabak aynı zamanda çeşitli taşıyıcılar tarafından bulaştırılmayı bekleyen viral, bakteriyel ve mantar hastalıklarına karşı da oldukça duyarlı bir bitkidir.

Kabaklarda viral hastalık yayılmasına neden olan beyazsinek
Kabaklarda viral hastalık yayılmasına neden olan beyazsinek

Günümüzde tarım üreticilerinin karşısındaki en önemli meselelerden biri salgın ve hastalıkların onlarla mücadele etmekte kullanılan kimyasal tarım ürünlerine karşı dayanaklılığında gözlemlenen artıştır. Kabak yetiştiriciliğinde karşılaştığınız her hastalığa büyük önem verilmeli ve hangi patojenin ürününüzü etkilediği belirlenmelidir. Kabakları etkileyen mantar hastalıklarına birkaç yaygın örnek olarak külleme, solgunluk ve antraknoz hastalıkları verilebilir. Genel olarak kabak bitkisi hava yoluyla taşınan mantar hastalıklarına karşı çok hassas bir bitkidir. Bununla beraber, kabak toprak yoluyla bulaşan, örneğin Fusarium solani mantarından kaynaklanarak kök ve gövdede çürümeye neden olan Fusariosis gibi mantar hastalıklarına karşı oldukça dayanaklıdır. Kabakları etkileyen mantar hastalıklarının büyük çoğunluğu kabaklarınızı HORTOMALLAS® ürün destek ağı yardımıyla yetiştirdiğinizde engellenebilir. Bu ürün destek ağı, ürünlerinizin yatay olarak değil de dikey yönde gelişmesine yardımcı olduğu gibi bitkinin ve destek ağına asılı olarak kalan meyvenin toprakla temasını keser. Ürünlerin dikey yönde gelişmesi verimliliği artırarak tarım üreticisine sayısız fayda sağlar. Ürünlerinizin yatay olarak değil de dikey yönde gelişmesini sağlamak, yüksek nem oranı oluşma şansını yok ederek bitkilerde enfeksiyona neden olan en önemli etmenlerden birini ortadan kaldırır. Kabak bitkilerinizi dikey olarak yetiştirmek ayrıca, her bir yaprağın alabileceği gün ışığı miktarını optimize eden bir yaprak dağılımı da sağlar. Dikey yönde büyümenin bir diğer avantajı, kimyasal tarım ürünlerinin işçiler tarafından daha etkili bir şekilde uygulanmasına yardımcı olmasıdır. Külleme hastalığına neden olan mantar kuru toprak yanında nemli ortama ihtiyaç duyduğu için, ürünlerinizi bu hastalıktan koruma amacıyla sulama zamanları arasında toprağın kurumasına izin vermemeniz tavsiye edilir.

HORTOMALLAS® file ağı ile kabakları terbiye etmek
HORTOMALLAS® file ağı ile kabakları terbiye etmek

Kabağın meyvesi hasat için hazır hale geldiğinde, işçiler meyveyi bitkiden ayırırken çevirmeden veya çekmeden koparmaya özen göstermelidir, çünkü yanlış bir işlem bitkiye lüzumsuz zarar verir. Bunun yerine, meyve hasada hazır olduğunda kesilmelidir. Kötü toplanmış, örneğin çevrilerek veya çekilerek koparılmış bir meyve, bitki kalitesinde kökün çürümesine neden olabilecek bozukluklara yol açar. Hasat özensiz bir biçimde ve normal tarımsal uygulamalara dikkat edilmeden gerçekleştirildiğinde, bitki sıkma, yaralama ve aşınma biçimde kolaylıkla zarara uğrayabilir. Zarar gören bölgeler bakteriyel, mantar veya viral enfeksiyonların bulaşması ve yayılması için uygun bir ortam sunarak bitkilerinizde önemli hastalıklara neden olabilir. HORTOMALLAS® file ağı kullanmak, hem işçilik maliyetlerinden tasarruf etmenizi sağlar hem de birden fazla dikim döneminde kullanılabilmesiyle birkaç mevsim boyunca meyveleri daha verimli bir şekilde toplamanıza yardımcı olur.

HORTOMALLAS® ile kabak büyütebilirsiniz

Sakız kabağının bilimsel ismi Cucurbita pepo olup yaz kabağı, bal kabağı, İspanyol enginarı, meşe palamudu kabağı gibi farklı kabak türleri aslen bu türün farklı çeşitleridir. Senelik veya uzun ömürlü olabilen bu bitki, buzlanma ve soğuk çarpmasına karşı oldukça hassastır. Bu hassasiyet çeşitli hastalıklar ve salgınlara karşı duyarlılığını da arttırır. Kabaklarınızın bir hastalığa yakalanma riskini azaltmanın bir yöntemi, kabak destekleme ağı veya file ağ kullanarak bitkinin gelişimine yardımcı olmaktır.

Hastalık riskini azaltan file ağ tekniğine bir örnek
Hastalık riskini azaltan file ağ tekniğine bir örnek

Kabak bitkisinin meyvesine ve çiçeğine yönelik yüksek piyasa talebi nedeniyle, hasat vakti geldiğinde piyasa talebi yüksek olacak bir çeşidini yetiştirmek tarım üreticilerinin yararınadır. Detaylı taksonomi bilgisine sahip olmak, ürününüzün özel ihtiyaçlarını karşılamanın da önemli bir parçasıdır. Bu konu, makalenin ikinci yarısında yetiştirdiğiniz kabak çeşidi fark etmeksizin tüm kabak çeşitlerine uygun hasadı artırma amacıyla alınabilecek önleyici tedbirlerle birlikte ele alınacaktır. Kabak tek yıllık tırmanıcı yapraklardan (sarmaşık sülük) oluşan ve gelişimi belirsiz bir bitkidir. Kök sistemi, toprak seviyesine yakın bir yerde dağılmış halde gelişen ikincil köklere nazaran çok daha derine doğru gelişen ana bir kazık kökten meydana gelir. Nemli toprakla temas eden dallar arasında adventif kökler oluşur. Ana kök tarafından oluşturulan ikincil kökler doğru zamanda bir ya da iki kola ayrılacak şekilde budanmadığı takdirde dumura uğrar.

Girit Kabağı
Girit Kabağı

Kabak gövdesi, dikimi yapılan ticari çeşidine bağlı olarak bir metre veya daha fazla bir boya kolaylıkla erişecek şekilde dalgalı halde gelişir. Gövde silindirik, görece kalın ve tüylü bir pürüzlü dokuya sahiptir. Gövdenin üzerinde bulunan kısa boğumlardan yapraklar, çiçekler ve sayısız sülük gelişir. Gövdeden çıkan sülükler genellikle ince yapılı ve 10 ila 20 cm boyunda olup meyve sapının hemen yanında büyür. Kabak, 5 göze çarpan bölümden ve bir dişli kenardan oluşan geniş ve perdeli yapraklara sahiptir. Yaprağın üst yüzeyi tüysüzken alt yüzeyi pürüzlü ve yaprak damarlarını takip eden kısa ve sivri tüylerle kaplıdır. Ana damarlar yaprağın sapından itibaren çıkarak her bir bölüme doğru ilerler ve damarların yaprak kenarlarına ulaştığı noktada farklı yönlere doğru ayrılırlar. Yaprak, seçilen kabak çeşidine bağlı olarak açık yeşilden koyu yeşile kadar değişebilen bir renktedir ve arada sırada küçük beyaz lekeler görülebilir. Kabak yapraklarının sapları ise uzun, güçlü ve aynı zamanda sert ve dayanıklı tüylerle kaplıdır. Kabak bitkisi monoik yapıda olup aynı bitki üzerinde hem erkek hem dişi özellikleri taşır. Çiçekleri yalnız, renkli ve diğer bitkilerin çiçekleriyle kıyaslandığında geniş olup bir trompete benzer biçimde açar. Kaliks zigomorf (bir simetri düzlemi olan) yapıdadır ve 5 adet yeşil ve sivri taçyaprağından oluşur. Taçyaprak aktinomorfiktir (yıldız biçimde bir simetriye sahiptir) 5 sarı yapraktan oluşur. Dişi çiçekler gövdeye beşgen veya altıgen şeklindeki kısa ve kalın bir sapla tutunurken erkek çiçeklerin sapı daha uzun olup 40 cm’yi bulabilir. Çiçeğin yumurtalığı genellikle dişi çiçeğin alt kısmında yer alır ve üç karpelli ve üç löküler halde uzunlamasına konumlanır. 3 adet dişicik tepesi alt kısımda birleşir ve 2 bölümden oluşan dişicik tepesinde birbirinden ayrılır. Erkek çiçekler erkek organından meydana gelir. Kabak meyvesi ortasında bir çekirdek olmayan, farklı renklerde olabilen, pürüzsüz ve retiküle bir yüzeye sahiptir. Bu meyve, normal gelişim süresinin yaklaşık olarak yarısına gelindiğinde hasat edilir. Olgun kabak meyvesi ise sertliği, büyük ebatları ve zaman içinde meyvenin içinde oluşan çekirdek sayısının fazlalığı nedeniyle pazarlanabilirliğini kaybeder. Kabak meyvesinin tohumları, sarımsı beyaz bir renkte ve pürüzsüz olup oval, uzun ve sivri uçlu bir şekle sahiptir. Tohumun dış kenarına paralel olarak uzunlamasına uzanan bir oluk görülebilir. Tohumların normal ebatlarına bakarsak, genel olarak ortalama 1,5 cm uzunluğunda, 0,6 ila 0,7 cm eninde ve 0,1 ila 0,2 cm kalınlığındadır. Günümüz piyasalarında kabağa yönelik yüksek bir talep olmakla birlikte, piyasada satılabilecek kabakların kalitesi ve seçimi de oldukça önemli bir etkendir. Bu nedenle kabak yetiştiriciliğini seçen tarım üreticisi, ürünlerini hastalık ve salgınlardan korumak üzere gerekli önleyici tedbirleri almalıdır. Çağımız çevre koşullarının kabağa zarar veren çeşitli hastalıkların yayılmasını daha da kolaylaştırdığını düşündüğümüzde, bu nokta daha büyük bir önem kazanır. Kabakgiller familyasını etkileyen en yaygın hastalık ve salgınlar şöyledir: Mısır kök kurdu, yaprak piresi, yaprak zararlısı, beyazsinek, yeşil sinek, yaprak galeri güvesi ve lahana mühendis tırtılı (ve diğerleri). Bu salgınlar, her geçen sene artan mücadele gerekliliğini de düşündüğümüzde kabak yetiştiriciliği için gerekli ekonomik yatırımları normal seviyesinden yukarıya çekebilir. İşte bu, önleyici tedbirlerin fayda maliyet oranının ölçülebilir olduğu alanlardan biridir. Elbette burada sadece böcek hastalıklarından bahsettik, ancak kabak aynı zamanda çeşitli taşıyıcılar tarafından bulaştırılmayı bekleyen viral, bakteriyel ve mantar hastalıklarına karşı da oldukça duyarlı bir bitkidir.

Kabaklarda viral hastalık yayılmasına neden olan beyazsinek
Kabaklarda viral hastalık yayılmasına neden olan beyazsinek

Günümüzde tarım üreticilerinin karşısındaki en önemli meselelerden biri salgın ve hastalıkların onlarla mücadele etmekte kullanılan kimyasal tarım ürünlerine karşı dayanaklılığında gözlemlenen artıştır. Kabak yetiştiriciliğinde karşılaştığınız her hastalığa büyük önem verilmeli ve hangi patojenin ürününüzü etkilediği belirlenmelidir. Kabakları etkileyen mantar hastalıklarına birkaç yaygın örnek olarak külleme, solgunluk ve antraknoz hastalıkları verilebilir. Genel olarak kabak bitkisi hava yoluyla taşınan mantar hastalıklarına karşı çok hassas bir bitkidir. Bununla beraber, kabak toprak yoluyla bulaşan, örneğin Fusarium solani mantarından kaynaklanarak kök ve gövdede çürümeye neden olan Fusariosis gibi mantar hastalıklarına karşı oldukça dayanaklıdır. Kabakları etkileyen mantar hastalıklarının büyük çoğunluğu kabaklarınızı HORTOMALLAS® ürün destek ağı yardımıyla yetiştirdiğinizde engellenebilir. Bu ürün destek ağı, ürünlerinizin yatay olarak değil de dikey yönde gelişmesine yardımcı olduğu gibi bitkinin ve destek ağına asılı olarak kalan meyvenin toprakla temasını keser. Ürünlerin dikey yönde gelişmesi verimliliği artırarak tarım üreticisine sayısız fayda sağlar. Ürünlerinizin yatay olarak değil de dikey yönde gelişmesini sağlamak, yüksek nem oranı oluşma şansını yok ederek bitkilerde enfeksiyona neden olan en önemli etmenlerden birini ortadan kaldırır. Kabak bitkilerinizi dikey olarak yetiştirmek ayrıca, her bir yaprağın alabileceği gün ışığı miktarını optimize eden bir yaprak dağılımı da sağlar. Dikey yönde büyümenin bir diğer avantajı, kimyasal tarım ürünlerinin işçiler tarafından daha etkili bir şekilde uygulanmasına yardımcı olmasıdır. Külleme hastalığına neden olan mantar kuru toprak yanında nemli ortama ihtiyaç duyduğu için, ürünlerinizi bu hastalıktan koruma amacıyla sulama zamanları arasında toprağın kurumasına izin vermemeniz tavsiye edilir.

HORTOMALLAS® file ağı ile kabakları terbiye etmek
HORTOMALLAS® file ağı ile kabakları terbiye etmek

Kabağın meyvesi hasat için hazır hale geldiğinde, işçiler meyveyi bitkiden ayırırken çevirmeden veya çekmeden koparmaya özen göstermelidir, çünkü yanlış bir işlem bitkiye lüzumsuz zarar verir. Bunun yerine, meyve hasada hazır olduğunda kesilmelidir. Kötü toplanmış, örneğin çevrilerek veya çekilerek koparılmış bir meyve, bitki kalitesinde kökün çürümesine neden olabilecek bozukluklara yol açar. Hasat özensiz bir biçimde ve normal tarımsal uygulamalara dikkat edilmeden gerçekleştirildiğinde, bitki sıkma, yaralama ve aşınma biçimde kolaylıkla zarara uğrayabilir. Zarar gören bölgeler bakteriyel, mantar veya viral enfeksiyonların bulaşması ve yayılması için uygun bir ortam sunarak bitkilerinizde önemli hastalıklara neden olabilir. HORTOMALLAS® file ağı kullanmak, hem işçilik maliyetlerinden tasarruf etmenizi sağlar hem de birden fazla dikim döneminde kullanılabilmesiyle birkaç mevsim boyunca meyveleri daha verimli bir şekilde toplamanıza yardımcı olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cuadro verdeİlgi Konusunda Ara