menu
Buscar:
Panal
Abeja
Curva
Galería
Videos
Artículos
Whatsapp
Mail
Chat
Bakteriler: Salatalıkların görünmez hastalıkları.

Bakteriler: Salatalıkların görünmez hastalıkları.

Salatalıkları terbiye etmek hastalıkların önüne geçmenin bir yoludur ve bakterilerin oluşumunu ve gelişimini engelleyen koşulların oluşumuna katkıda bulunur.

Salatalık hastalıklarını belirtileri ortaya çıkar çıkmaz tanımak ve bu hastalıklar daha fazla yayılıp daha büyük kayıplara ve olumsuz etkilere yol açmadan önce gerekli tedavi yöntemlerinin bilincinde olmak çok önemlidir. Hastalıklar hakkında daha çok bilgi edinmek amacıyla yürütülen birçok araştırma, ürünlerin patojenlerin saldırısına uğramadan gelişmesini sağlayan mücadele yöntemlerine eğilmiştir. Bu yöntemlerin önleyici şekilde kullanıldıklarında daha etkili oldukları ve ürünler hastalıktan etkilendikten sonra uygulandıklarında etkilerinde azalma meydana geldiği gözlemlenmiştir. Daha iyi sonuçlar için ise bu önleyici önemler gerekli kültürel pratiklerle birlikte kullanıldığında elde edilir. Terbiye etmek, salatalık yetiştiriciliğinde temel bir tarım uygulamasıdır. HORTOMALLAS® tarafından önerilen terbiye filesi benzeri sistemler, önleyici kimyasal uygulamaların etkisini arttırdığı gibi aynı zamanda bitkilerin güneş ışığı alımını ve emilimini ile bitkiler arasındaki hava akışını olumlu yönde etkiler ve hastalıkların gelişmesine fırsat veren aşırı nem birikmesinin önüne geçer.

Köşeli yaprak lekesi (pseudomonas syringae, P. Lachymans)

Salatalık yaprağında köşeli yaprak lekesi
Salatalık yaprağında köşeli yaprak lekesi

 

Bu enfeksiyon, salatalık bakterileri Pseudomonas lachrymans ve P. Syringae patojenlerinden kaynaklanır. Bu bakterilerin yarattıkları hasar, yapraklarda görülebilir: Üst kısımda nem noktacıkları oluşurken alt kısımda gri renkli, sulu görünümde ve bazen etrafı sarı bir haleyle çevrili lekeler görülür. Koşullara bağlı olarak bazı durumlarda eksüda sıvısı oluşabilir. Yaprak damarları lekeleri sınırlandırarak köşeli bir görünüm elde etmelerini sağlar. Bu patojen kuruyarak yaprağın geri kalanından dökülebilir ve yaprak yüzeyinde deliklere yol açabilir. Meyvede meydana gelen hasarlar yüzeyseldir ve yalnızca kabuk derinliğindedir. Meyvenin görünümünü olumsuz yönde etkileyerek pazarlanabilirliğini düşürür. Bakteri yağmur veya işçilerin teması yoluyla bulaşır. Aynı zamanda enfekte tohumlar aracılığıyla da bulaşabilir.

 

 

Kabak bakteriyel yaprak lekesi (xanthomonas campestris pv cucurbitae )

Kabak bakteriyel yaprak lekesinin salatalıkta yol açtığı zarar
Kabak bakteriyel yaprak lekesinin salatalıkta yol açtığı zarar

 

Bu hastalığın belirtileri, köşeli yaprak lekesi belirtilerine benzerdir, ancak bakteriyel leke eksüda sıvısı oluşturmaz. Gövde, yaprak sapı ve meyveyi etkileyebilir. Başlangıçta nemli olup daha sonra kuruyan lekeler olarak kendini gösterir.

 

 

 

 

 

Bakteriyel Yumuşak Çürüklük (erwinia carotovora)

Bakteriyel yumuşak çürüklükten etkilenmiş salatalık meyvesi
Bakteriyel yumuşak çürüklükten etkilenmiş salatalık meyvesi

 

Bu bakteri toprakta bulunur. Bitkiyi enfekte etmek için bitkinin boyun bölgesinde bulunan yaraları kullanır. Gövdede yumuşak çürüklükler ortaya çıkarken dokuların kahverengi bir renk alır. Koşullara bağlı olarak daha fazla lekelenme meydana gelebilir. Bakteriyel enfeksiyonun başlangıcında meyve bazı bölgelerinde nemli görünürken zaman içinde bu bölgeler çürür.

Bakteriyel Hastalıklara karşı Kimyasal Tarım Uygulamaları

Bakteriyel bulaşıcı hastalıklara yol açan etmenler genel olarak şunlardır: hastalıklı tohum kullanmak zira bakteriler yayılmak için tohumları kullanırlar veya hasta bir bitkiyle doğrudan mekanik temas zira işçiler budama ve terbiye sırasında genellikle bitkilerle temas ederler. Ayrıca salatalıklarda bakteriler, böcekler üzerinden mekanik bulaşma yoluyla da yayılabilirler. Bir bitki enfekte olduğunda, ne tür bir enfeksiyonla mücadele edilmesi gerektiğini öğrenmek için doğru tanının konulması çok önemli. Tam olarak hangi patojenlerle karşı karşıya olduğumuzu bilmek belirli hedeflere yönelmemizi sağlayarak iyileşme şansını arttırır. Salatalık hastalığının doğru tanısını koyduktan sonra gerekli mücadele yöntemini uygulamamız gerekir, ancak çoğu mücadele yöntemi hastalık önlemede daha etkin olduğu için çoğu durumda enfekte olmuş bitkileri yok etmek tavsiye edilir. Salatalıklarda bakteriyel hastalıkları önlemek için şu kimyasal tarım ürünleri kullanılabilir: Bakır sülfat, bakır hidroksit, bakır oksiklorür, kasugamicina, streptomisin sülfat ve oksitetrasiklin.

 

Bakteriyel solgunluk (Erwinia tracheiphila)

Salatalıkta bakteriyel solgunluk örneği
Salatalıkta bakteriyel solgunluk örneği

 

Bu bakterinin taşıyıcıları Acalymma vittata ve Diabrotica undecimpunctata gibi böceklerdir. Bakteriyel solgunluk hastalığına yakalanmış bir bitkide gözle görülebilecek ilk belirti, yapraklarda meydana genel ani solmadır ve zamanla bitkinin ölümüne yol açar. Bitkinin enfekte olması mekanik hastalık taşıyıcılar nedeniyle gerçekleştiğinden, önleyici tedbirlerden bir tanesi taşıyıcıların dikim alanına girmesini önlemek ve böcek ilacı kullanarak böceklerin bitkilerle temas etmesinin önüne geçmektir. Bu böceklerle beslenen avcı hayvanlarla sağlanacak biyolojik kontrol de oldukça etkidir. Önleyici tedbirler bakteriyel enfeksiyon riskini minimize ederken ürünlerinizi bakterilerden korumak için şunlar tavsiye edilir:

* Toprağın, aletlerin ve işçilerin tam anlamıyla dezenfekte olduğundan emin olun.

* Sağlıklı tohumlar kullanın.

* Ürünlerinizi düzenli olarak kontrol edin.

* Hastalıklı bitki kalıntılarını uzaklaştırın.

* Muhtemel taşıyıcıların barınabilecekleri koşulları ortadan kaldırın.

* Ürün rotasyonu uygulayın.

* Yabani otları temizleyin.

* Bakterilere karşı dirençli türler yetiştirin.

* Nem birikimini önlemek için terbiye filesi kullanın.

 

Salatalıkları file ağ ile terbiye etmek

Dikey file ağ kullanarak salatalıkların terbiye edilmesi
Dikey file ağ kullanarak salatalıkların terbiye edilmesi

 

HORTOMALLAS® terbiye ağı, önleyici bir tedbir olarak birkaç açıdan tavsiye edilir: Uzun süreli nem oluşumunu engeller, bitkilerin daha iyi havalandırılmasını sağlar ve rafya sicimiyle terbiye ile karşılaştırıldığında ihtiyaç duyulan işgücünü azaltarak işçilerin bitkilerle temasını en aza indirger ve olası enfeksiyonların önüne geçer. Bu bilgilendirici makale, bakteriyel hastalıkları tanımanıza yardımcı olabilir, ancak daha iyi bir tanı edinmek ve hastalıklı salatalık bitkilerinizi kurtarmak için hangi yolu izlemeniz gerektiğiyle ilgili olarak yerel uzman agronomistinize danışmanız tavsiye edilir.

 

Sebze yetiştiriciliğinde file ağ kullanımı önemlidir.
Sebze yetiştiriciliğinde file ağ kullanımı önemlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biol. Diana Jiménez. Reference.Alonzo-Torres M. 2007. Producción de Hortalizas todo el año. Mozambique. Recuperado el 12 de octubre de 2015 de http://www.entwicklung.at/uploads/media/5_Manual_f%C3%BCr_Gemuesebau.pdfZamudio

González, B. Felix Reyes, A. 2014. Producción de pepino bajo invernadero en Valles Altos del Estado de México. Recuperado el 12 de octubre de 2015 de http://siproduce.sifupro.org.mx/seguimiento/archivero/15/2013/anuales/anu_2033-25-2014-05-1.pdf

Salatalıkları terbiye etmek hastalıkların önüne geçmenin bir yoludur ve bakterilerin oluşumunu ve gelişimini engelleyen koşulların oluşumuna katkıda bulunur.

Salatalık hastalıklarını belirtileri ortaya çıkar çıkmaz tanımak ve bu hastalıklar daha fazla yayılıp daha büyük kayıplara ve olumsuz etkilere yol açmadan önce gerekli tedavi yöntemlerinin bilincinde olmak çok önemlidir. Hastalıklar hakkında daha çok bilgi edinmek amacıyla yürütülen birçok araştırma, ürünlerin patojenlerin saldırısına uğramadan gelişmesini sağlayan mücadele yöntemlerine eğilmiştir. Bu yöntemlerin önleyici şekilde kullanıldıklarında daha etkili oldukları ve ürünler hastalıktan etkilendikten sonra uygulandıklarında etkilerinde azalma meydana geldiği gözlemlenmiştir. Daha iyi sonuçlar için ise bu önleyici önemler gerekli kültürel pratiklerle birlikte kullanıldığında elde edilir. Terbiye etmek, salatalık yetiştiriciliğinde temel bir tarım uygulamasıdır. HORTOMALLAS® tarafından önerilen terbiye filesi benzeri sistemler, önleyici kimyasal uygulamaların etkisini arttırdığı gibi aynı zamanda bitkilerin güneş ışığı alımını ve emilimini ile bitkiler arasındaki hava akışını olumlu yönde etkiler ve hastalıkların gelişmesine fırsat veren aşırı nem birikmesinin önüne geçer.

Köşeli yaprak lekesi (pseudomonas syringae, P. Lachymans)

Salatalık yaprağında köşeli yaprak lekesi
Salatalık yaprağında köşeli yaprak lekesi

 

Bu enfeksiyon, salatalık bakterileri Pseudomonas lachrymans ve P. Syringae patojenlerinden kaynaklanır. Bu bakterilerin yarattıkları hasar, yapraklarda görülebilir: Üst kısımda nem noktacıkları oluşurken alt kısımda gri renkli, sulu görünümde ve bazen etrafı sarı bir haleyle çevrili lekeler görülür. Koşullara bağlı olarak bazı durumlarda eksüda sıvısı oluşabilir. Yaprak damarları lekeleri sınırlandırarak köşeli bir görünüm elde etmelerini sağlar. Bu patojen kuruyarak yaprağın geri kalanından dökülebilir ve yaprak yüzeyinde deliklere yol açabilir. Meyvede meydana gelen hasarlar yüzeyseldir ve yalnızca kabuk derinliğindedir. Meyvenin görünümünü olumsuz yönde etkileyerek pazarlanabilirliğini düşürür. Bakteri yağmur veya işçilerin teması yoluyla bulaşır. Aynı zamanda enfekte tohumlar aracılığıyla da bulaşabilir.

 

 

Kabak bakteriyel yaprak lekesi (xanthomonas campestris pv cucurbitae )

Kabak bakteriyel yaprak lekesinin salatalıkta yol açtığı zarar
Kabak bakteriyel yaprak lekesinin salatalıkta yol açtığı zarar

 

Bu hastalığın belirtileri, köşeli yaprak lekesi belirtilerine benzerdir, ancak bakteriyel leke eksüda sıvısı oluşturmaz. Gövde, yaprak sapı ve meyveyi etkileyebilir. Başlangıçta nemli olup daha sonra kuruyan lekeler olarak kendini gösterir.

 

 

 

 

 

Bakteriyel Yumuşak Çürüklük (erwinia carotovora)

Bakteriyel yumuşak çürüklükten etkilenmiş salatalık meyvesi
Bakteriyel yumuşak çürüklükten etkilenmiş salatalık meyvesi

 

Bu bakteri toprakta bulunur. Bitkiyi enfekte etmek için bitkinin boyun bölgesinde bulunan yaraları kullanır. Gövdede yumuşak çürüklükler ortaya çıkarken dokuların kahverengi bir renk alır. Koşullara bağlı olarak daha fazla lekelenme meydana gelebilir. Bakteriyel enfeksiyonun başlangıcında meyve bazı bölgelerinde nemli görünürken zaman içinde bu bölgeler çürür.

Bakteriyel Hastalıklara karşı Kimyasal Tarım Uygulamaları

Bakteriyel bulaşıcı hastalıklara yol açan etmenler genel olarak şunlardır: hastalıklı tohum kullanmak zira bakteriler yayılmak için tohumları kullanırlar veya hasta bir bitkiyle doğrudan mekanik temas zira işçiler budama ve terbiye sırasında genellikle bitkilerle temas ederler. Ayrıca salatalıklarda bakteriler, böcekler üzerinden mekanik bulaşma yoluyla da yayılabilirler. Bir bitki enfekte olduğunda, ne tür bir enfeksiyonla mücadele edilmesi gerektiğini öğrenmek için doğru tanının konulması çok önemli. Tam olarak hangi patojenlerle karşı karşıya olduğumuzu bilmek belirli hedeflere yönelmemizi sağlayarak iyileşme şansını arttırır. Salatalık hastalığının doğru tanısını koyduktan sonra gerekli mücadele yöntemini uygulamamız gerekir, ancak çoğu mücadele yöntemi hastalık önlemede daha etkin olduğu için çoğu durumda enfekte olmuş bitkileri yok etmek tavsiye edilir. Salatalıklarda bakteriyel hastalıkları önlemek için şu kimyasal tarım ürünleri kullanılabilir: Bakır sülfat, bakır hidroksit, bakır oksiklorür, kasugamicina, streptomisin sülfat ve oksitetrasiklin.

 

Bakteriyel solgunluk (Erwinia tracheiphila)

Salatalıkta bakteriyel solgunluk örneği
Salatalıkta bakteriyel solgunluk örneği

 

Bu bakterinin taşıyıcıları Acalymma vittata ve Diabrotica undecimpunctata gibi böceklerdir. Bakteriyel solgunluk hastalığına yakalanmış bir bitkide gözle görülebilecek ilk belirti, yapraklarda meydana genel ani solmadır ve zamanla bitkinin ölümüne yol açar. Bitkinin enfekte olması mekanik hastalık taşıyıcılar nedeniyle gerçekleştiğinden, önleyici tedbirlerden bir tanesi taşıyıcıların dikim alanına girmesini önlemek ve böcek ilacı kullanarak böceklerin bitkilerle temas etmesinin önüne geçmektir. Bu böceklerle beslenen avcı hayvanlarla sağlanacak biyolojik kontrol de oldukça etkidir. Önleyici tedbirler bakteriyel enfeksiyon riskini minimize ederken ürünlerinizi bakterilerden korumak için şunlar tavsiye edilir:

* Toprağın, aletlerin ve işçilerin tam anlamıyla dezenfekte olduğundan emin olun.

* Sağlıklı tohumlar kullanın.

* Ürünlerinizi düzenli olarak kontrol edin.

* Hastalıklı bitki kalıntılarını uzaklaştırın.

* Muhtemel taşıyıcıların barınabilecekleri koşulları ortadan kaldırın.

* Ürün rotasyonu uygulayın.

* Yabani otları temizleyin.

* Bakterilere karşı dirençli türler yetiştirin.

* Nem birikimini önlemek için terbiye filesi kullanın.

 

Salatalıkları file ağ ile terbiye etmek

Dikey file ağ kullanarak salatalıkların terbiye edilmesi
Dikey file ağ kullanarak salatalıkların terbiye edilmesi

 

HORTOMALLAS® terbiye ağı, önleyici bir tedbir olarak birkaç açıdan tavsiye edilir: Uzun süreli nem oluşumunu engeller, bitkilerin daha iyi havalandırılmasını sağlar ve rafya sicimiyle terbiye ile karşılaştırıldığında ihtiyaç duyulan işgücünü azaltarak işçilerin bitkilerle temasını en aza indirger ve olası enfeksiyonların önüne geçer. Bu bilgilendirici makale, bakteriyel hastalıkları tanımanıza yardımcı olabilir, ancak daha iyi bir tanı edinmek ve hastalıklı salatalık bitkilerinizi kurtarmak için hangi yolu izlemeniz gerektiğiyle ilgili olarak yerel uzman agronomistinize danışmanız tavsiye edilir.

 

Sebze yetiştiriciliğinde file ağ kullanımı önemlidir.
Sebze yetiştiriciliğinde file ağ kullanımı önemlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biol. Diana Jiménez. Reference.Alonzo-Torres M. 2007. Producción de Hortalizas todo el año. Mozambique. Recuperado el 12 de octubre de 2015 de http://www.entwicklung.at/uploads/media/5_Manual_f%C3%BCr_Gemuesebau.pdfZamudio

González, B. Felix Reyes, A. 2014. Producción de pepino bajo invernadero en Valles Altos del Estado de México. Recuperado el 12 de octubre de 2015 de http://siproduce.sifupro.org.mx/seguimiento/archivero/15/2013/anuales/anu_2033-25-2014-05-1.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cuadro verdeİlgi Konusunda Ara