menu
Buscar:
Panal
Abeja
Curva
Galería
Videos
Artículos
Whatsapp
Mail
Chat
Acı biber hastalıkları ve çıplak gözle tanı koyma.

Acı biber hastalıkları ve çıplak gözle tanı koyma.

Acı biber hastalıkları ve belirtileri

Tarımda ilerlemeyi sağlayan, tarlalarımızın üretimini arttıracak daha verimli ve kârlı yöntemlere yönelik arayışımızdır. Eski rafya destek sisteminin hızla yerine almaya başlayan böylesi bir yöntem de görece yeni file ağ sistemidir. Tarımsal ürünleri destekleme amacıyla kullanılan file ağ tarım üreticilerine yerel ve uluslararası pazar satışlarda rakipleri karşısında büyük bir avantaj sağlar. Bu avantajın bir kısmı file ağ yönteminin rafyaya kıyasla çok daha kolay olması ve daha az işçilik gerektirmesinde yatar. Bir diğer avantaj, destek ağı kullanımının bulaşıcı biber hastalıklarını ve belli başlı kimyasal tarım ürünlerine ayrılan mali giderleri azaltmasıdır. Bu ve başka nedenlerle artan sayıda küçük ya da büyük çaplı tarım üreticisi bitki destekleme ağı kullanmaya başlamış ve böylelikle tarlalarının verimi yanına kârlarını artırmışlardır. Tüm bunlar için basit ve kurulumu kolay bir sistem yeterlidir.

Acı biberin Meksika için önemi

Acı biber hastalıklarının önlenmesi HORTOMALLAS® file ağ sistemi sayesinde mümkün hale gelmiştir. Tortilla’nın ardından muhtemelen acı biber Meksika mutfağının en önemli ikinci malzemesidir.
Acı biber hastalıklarının önlenmesi HORTOMALLAS® file ağ sistemi sayesinde mümkün hale gelmiştir. Tortilla’nın ardından muhtemelen acı biber Meksika mutfağının en önemli ikinci malzemesidir.

 Meksika yemeklerine kendine özgü tadını ve acılığını verdiği gibi tercihe bağlı olarak yemeklere eklenebilecek soslardaki kullanımıyla da Meksika kültürünün çok önemli bir parçasıdır. Bölgedeki capsicum biberinin yıllık üretim alanı yaklaşık olarak 3 milyon hektardır. Meksika, 2013 yılında 2.294.400 ton yeşil acı biber üretimiyle dünya üretiminin baş sıralarında yer almaktadır. Bu miktar, küresel acı biber üretiminin kabaca %32’sine denk gelir ve daha sonra ABD, Japonya, Kanada, Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkelere ihraç edilir.

File ağı ve acı biber hastalıklarına karşı faydaları.

Acı biber nerede yetiştirilirse yetiştirilsin, tarım üreticileri ürünlerinin verimliliğini ve sağlığını etkileyen bir dizi önemli acı biber hastalık ve salgınlarını tanıyıp kontrol edebilmelidir. İdeal bir durumda tarım üreticisi yalnızca en yaygın acı biber hastalıklarının yaşam döngüsünü kıracak iyi yetiştiricilik pratiklerini değil, aynı zamanda hastalıkların ürünlerine yerleşmesini önleyecek kimyasal tarım ürünlerini de bir araya getiren bir strateji uygulamaya koyar. Tarım üreticisinin öncelikli hedefi, enfekte olmuş bir tarlayla uğraşmaktan daha kolay olduğu için acı biber hastalıklarını engellemek olmalıdır. Bu nedenle, yetiştirilen ürünlerin performansını artıracak basit bir uygulama, tarım üreticilerinin ilgisini çekecektir. Bir tarlanın hasadını iyileştirecek basit tarım uygulamalarından bir tanesi, bitkilerinizi destek ağı yardımıyla terbiye etmektir. Geniş bir yelpazedeki tarım ürünü ve baklagilde kullanılabilecek bu destek sistemi, geleneksel rafya terbiye sistemi ve az gelişmiş yerde yetiştirme yönteminin yerini alabilecek bir alternatiftir. Bu son iki yöntem ürünlerinizi yetiştirmenin daha eski ve daha verimsiz yöntemleriyken ayrıca acı biber, domates ve salatalıklarınıza çok sayıda hastalığın bulaşmasını neden olabilir. Ürün destek ağı kurulumunun çok kolay olduğunu da belirtmemiz gerekir. Normalde bir hektar alan için yalnızca iki işçi bir buçuk gün içinde file ağ sisteminin kurulumunu tamamlayabilir. Ek olarak, file ağ gübre ve ilaçlar gibi kimyasal tarım ürünlerinin uygulanmasını işçileriniz için çok daha kolay bir hale getirir ve ürün hasadını kolaylaştırır. Bu özellikleriyle, file ağ ürünlerinize sunabileceğiniz iyi seçeneklerden birisidir. Bir diğer özelliği ise kurulumunun ardından sistemin bakımı için gerekli el işçiliğini en aza indirgemesidir. Daha az işçilik, işçilik maliyetlerinden tasarruf etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işçilerinizin el veya aletleriyle teması nedeniyle gerçekleşebilecek bitkiden bitkiye mekanik yoldan hastalık bulaşması riskini ciddi oranda azaltır. Mekanik bulaşma, mantar, virüs ve bakteriler tarafından bitkiden bitkiye yayılmakta kullanılan yaygın bir taşıyıcılık çeşididir. Ürün destekleme ağı kullanımının rafya sicimi sistemine kıyasla bir diğer avantajı rafya kullanımıyla ilişkilendirilen %18’lik performans kaybının önüne geçmemize olanak tanımasıdır. Birçok bağımsız araştırma rafya kullanımının neden olduğu bu kaybı ortaya koymuş ve bitkilerin fiziksel olarak manipüle edilmesinden kaynaklı stres nedeniyle oluştuğunu göstermiştir.

Acı biber hastalıklarında tanı

Aşağıda file ağ kullanarak önleyebileceğiniz bazı acı biber hastalıklarına dair kısa bir özet bulabilirsiniz.

 

Bakteriyel Leke – Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria

 

Bakteriyel Leke bitki tohumu üzerinden bulaşabilir ve genellikle yağmur, sulama suyu, rüzgâr ve diğer birtakım etmenler yoluyla bulaşır. Sıcak ve nemli bölgelerde yaygındır.
Bakteriyel Leke bitki tohumu üzerinden bulaşabilir ve genellikle yağmur, sulama suyu, rüzgâr ve diğer birtakım etmenler yoluyla bulaşır. Sıcak ve nemli bölgelerde yaygındır.
 • Belirtiler hastalığın bulaşmasından 15 gün sonra ortaya çıkar.
 • Yaprağın arka yüzünde yarı saydam, etrafı sarı bir haleyle çevrili lekeler görülür.
 • Ciddi oranda etkilenmiş yapraklar dökülebilir.
 • Gövdede siyah veya kahverengimsi yumrular oluşur.
 • Hastalıklı bitkiler dış ortama alındıklarında genellikle en tepedekiler dışında tüm yapraklarını kaybederler.

Biber Antraknozu  Collectotrichum spp. (Colletotrichum capsici, C. gloeosporiodes)

 • Yağmurlu günlerde veya aşırı sulama ardından bulaşma riski büyük oranda artar.
 • Olgunlaşmamış meyveler en çok etkilenen kısımdır.
 • Hastalık hasat sonrası belirtiler göstererek meyvenin kalitesini düşürür.
 • Meyve üzerindeki yuvarlak lekeler ilk bakışta sulu zedelenmeler gibi görünse de kısa sürede yayılır.
 • Rengi koyu kırmızıdan bronza veya siyaha doğru değişiklik gösterebilen derin yaralar ortaya çıkar.
 • İleri seviyedeki enfeksiyonlarda somon pembesi renkte eş merkezli halkalar oluşur.

 

Kurşuni Küf  Botrytis cinerea Beyaz Çürüklük Sclerotinia sclerotiorumB. cinerea.

 

 • Yüksek nem oranı ve 18C ila 20C arasındaki sıcaklıklar gelişimini hızlandırır.
 • Bitkiye yaralarından giriş yapar.
 • Neden olduğu zemin seviyesinde veya altındaki yaralar beyaz bir renk alarak iltihaplanır.
 • Hastalık, tarlaya önceden ekilmiş olan ürünlerin ölü dokularındaki sporlar üzerinden yayılır.

S. scierotiorum

 • Çoğu tarımsal ürünü etkileyen polifaj bir mantardır.
 • Fideleri çökertebilir.
 • Kök çürüklüğüyle başlar ve zamanla bitkinin geri kalanına yayılır.
 • Çevresel koşullar yüksek nem oranı içerdiğinde gelişir.
 • Hastalık kendini kokusuz, sulu, beyaz küf şeklinde gösterir. Etkilenen dokuların büyük çoğunluğunu enfekte ettikten ve beyaz miselyumuyla kapladıktan sonra zamanla kurur.
 • Yüksek nem oranı ve 18C ila 20C arasındaki sıcaklıklar gelişimini hızlandırır.

Biber Kök Boğazı Yanıklığı  Phytophthora capsici

 • Bu mantar hastalığı topraktan kaynaklanır.
 • Hastalığın belirtileri havasızlıktan boğulma ile kolaylıkla karıştırılabilir.
 • Yüksek nem oranı gelişimini hızlandırır.
 • En büyük hasarı köke vererek bitkinin su ve besin emilimine engel olur.
 • Bitki, sararma gibi herhangi bir ön belirti göstermeksizin geri dönüşü olmayan biçimde solmaya başlar.
 • Kökler toprağa yakın bölgelerde çıbana benzeyen küflenmeler ortaya çıkarır.

Tütün Mozaik Virüsü 

 • Dünyadaki en yaygın ve sık rastlanan bitki virüsüdür.
 • Patlıcangil familyasına dâhil olan çok sayıda bitki türünü enfekte eder.
 • Uzun yıllar boyunca enfeksiyon yeteneğini koruyabilir ve bitkileri enfekte etmeye devam eder.
 • Temel olarak tarım işçileri üzerinden mekanik yolla bulaşır.
 • Böcekler, solucanlar ve mantarlar gibi diğer taşıyıcılar tarafından da bulaştırılabilir.

Acı biberlerde görülebilecek en yaygın belirtileri şöyledir:

 • Yapraktaki sararma mozaik desenindedir.
 • Yapraklarda şekil bozukluğuna ve hatta nekroza yol açabilir ve bazı durumlarda meyvelerin dallar üzerinde çürümesine neden olur.

Bu acı biber hastalıklarının üretim üzerindeki etkileri ve acı biber yetiştiriciliğinin birçok ülkede büyük bir ekonomik değere sahip olan bir faaliyet olması nedeniyle üretim zincirini mümkün olan en verimli seviyeye çıkarmak daha da önemli bir hal almıştır.

Acı biber hastalıkları ve belirtileri

Tarımda ilerlemeyi sağlayan, tarlalarımızın üretimini arttıracak daha verimli ve kârlı yöntemlere yönelik arayışımızdır. Eski rafya destek sisteminin hızla yerine almaya başlayan böylesi bir yöntem de görece yeni file ağ sistemidir. Tarımsal ürünleri destekleme amacıyla kullanılan file ağ tarım üreticilerine yerel ve uluslararası pazar satışlarda rakipleri karşısında büyük bir avantaj sağlar. Bu avantajın bir kısmı file ağ yönteminin rafyaya kıyasla çok daha kolay olması ve daha az işçilik gerektirmesinde yatar. Bir diğer avantaj, destek ağı kullanımının bulaşıcı biber hastalıklarını ve belli başlı kimyasal tarım ürünlerine ayrılan mali giderleri azaltmasıdır. Bu ve başka nedenlerle artan sayıda küçük ya da büyük çaplı tarım üreticisi bitki destekleme ağı kullanmaya başlamış ve böylelikle tarlalarının verimi yanına kârlarını artırmışlardır. Tüm bunlar için basit ve kurulumu kolay bir sistem yeterlidir.

Acı biberin Meksika için önemi

Acı biber hastalıklarının önlenmesi HORTOMALLAS® file ağ sistemi sayesinde mümkün hale gelmiştir. Tortilla’nın ardından muhtemelen acı biber Meksika mutfağının en önemli ikinci malzemesidir.
Acı biber hastalıklarının önlenmesi HORTOMALLAS® file ağ sistemi sayesinde mümkün hale gelmiştir. Tortilla’nın ardından muhtemelen acı biber Meksika mutfağının en önemli ikinci malzemesidir.

 Meksika yemeklerine kendine özgü tadını ve acılığını verdiği gibi tercihe bağlı olarak yemeklere eklenebilecek soslardaki kullanımıyla da Meksika kültürünün çok önemli bir parçasıdır. Bölgedeki capsicum biberinin yıllık üretim alanı yaklaşık olarak 3 milyon hektardır. Meksika, 2013 yılında 2.294.400 ton yeşil acı biber üretimiyle dünya üretiminin baş sıralarında yer almaktadır. Bu miktar, küresel acı biber üretiminin kabaca %32’sine denk gelir ve daha sonra ABD, Japonya, Kanada, Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkelere ihraç edilir.

File ağı ve acı biber hastalıklarına karşı faydaları.

Acı biber nerede yetiştirilirse yetiştirilsin, tarım üreticileri ürünlerinin verimliliğini ve sağlığını etkileyen bir dizi önemli acı biber hastalık ve salgınlarını tanıyıp kontrol edebilmelidir. İdeal bir durumda tarım üreticisi yalnızca en yaygın acı biber hastalıklarının yaşam döngüsünü kıracak iyi yetiştiricilik pratiklerini değil, aynı zamanda hastalıkların ürünlerine yerleşmesini önleyecek kimyasal tarım ürünlerini de bir araya getiren bir strateji uygulamaya koyar. Tarım üreticisinin öncelikli hedefi, enfekte olmuş bir tarlayla uğraşmaktan daha kolay olduğu için acı biber hastalıklarını engellemek olmalıdır. Bu nedenle, yetiştirilen ürünlerin performansını artıracak basit bir uygulama, tarım üreticilerinin ilgisini çekecektir. Bir tarlanın hasadını iyileştirecek basit tarım uygulamalarından bir tanesi, bitkilerinizi destek ağı yardımıyla terbiye etmektir. Geniş bir yelpazedeki tarım ürünü ve baklagilde kullanılabilecek bu destek sistemi, geleneksel rafya terbiye sistemi ve az gelişmiş yerde yetiştirme yönteminin yerini alabilecek bir alternatiftir. Bu son iki yöntem ürünlerinizi yetiştirmenin daha eski ve daha verimsiz yöntemleriyken ayrıca acı biber, domates ve salatalıklarınıza çok sayıda hastalığın bulaşmasını neden olabilir. Ürün destek ağı kurulumunun çok kolay olduğunu da belirtmemiz gerekir. Normalde bir hektar alan için yalnızca iki işçi bir buçuk gün içinde file ağ sisteminin kurulumunu tamamlayabilir. Ek olarak, file ağ gübre ve ilaçlar gibi kimyasal tarım ürünlerinin uygulanmasını işçileriniz için çok daha kolay bir hale getirir ve ürün hasadını kolaylaştırır. Bu özellikleriyle, file ağ ürünlerinize sunabileceğiniz iyi seçeneklerden birisidir. Bir diğer özelliği ise kurulumunun ardından sistemin bakımı için gerekli el işçiliğini en aza indirgemesidir. Daha az işçilik, işçilik maliyetlerinden tasarruf etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işçilerinizin el veya aletleriyle teması nedeniyle gerçekleşebilecek bitkiden bitkiye mekanik yoldan hastalık bulaşması riskini ciddi oranda azaltır. Mekanik bulaşma, mantar, virüs ve bakteriler tarafından bitkiden bitkiye yayılmakta kullanılan yaygın bir taşıyıcılık çeşididir. Ürün destekleme ağı kullanımının rafya sicimi sistemine kıyasla bir diğer avantajı rafya kullanımıyla ilişkilendirilen %18’lik performans kaybının önüne geçmemize olanak tanımasıdır. Birçok bağımsız araştırma rafya kullanımının neden olduğu bu kaybı ortaya koymuş ve bitkilerin fiziksel olarak manipüle edilmesinden kaynaklı stres nedeniyle oluştuğunu göstermiştir.

Acı biber hastalıklarında tanı

Aşağıda file ağ kullanarak önleyebileceğiniz bazı acı biber hastalıklarına dair kısa bir özet bulabilirsiniz.

 

Bakteriyel Leke – Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria

 

Bakteriyel Leke bitki tohumu üzerinden bulaşabilir ve genellikle yağmur, sulama suyu, rüzgâr ve diğer birtakım etmenler yoluyla bulaşır. Sıcak ve nemli bölgelerde yaygındır.
Bakteriyel Leke bitki tohumu üzerinden bulaşabilir ve genellikle yağmur, sulama suyu, rüzgâr ve diğer birtakım etmenler yoluyla bulaşır. Sıcak ve nemli bölgelerde yaygındır.
 • Belirtiler hastalığın bulaşmasından 15 gün sonra ortaya çıkar.
 • Yaprağın arka yüzünde yarı saydam, etrafı sarı bir haleyle çevrili lekeler görülür.
 • Ciddi oranda etkilenmiş yapraklar dökülebilir.
 • Gövdede siyah veya kahverengimsi yumrular oluşur.
 • Hastalıklı bitkiler dış ortama alındıklarında genellikle en tepedekiler dışında tüm yapraklarını kaybederler.

Biber Antraknozu  Collectotrichum spp. (Colletotrichum capsici, C. gloeosporiodes)

 • Yağmurlu günlerde veya aşırı sulama ardından bulaşma riski büyük oranda artar.
 • Olgunlaşmamış meyveler en çok etkilenen kısımdır.
 • Hastalık hasat sonrası belirtiler göstererek meyvenin kalitesini düşürür.
 • Meyve üzerindeki yuvarlak lekeler ilk bakışta sulu zedelenmeler gibi görünse de kısa sürede yayılır.
 • Rengi koyu kırmızıdan bronza veya siyaha doğru değişiklik gösterebilen derin yaralar ortaya çıkar.
 • İleri seviyedeki enfeksiyonlarda somon pembesi renkte eş merkezli halkalar oluşur.

 

Kurşuni Küf  Botrytis cinerea Beyaz Çürüklük Sclerotinia sclerotiorumB. cinerea.

 

 • Yüksek nem oranı ve 18C ila 20C arasındaki sıcaklıklar gelişimini hızlandırır.
 • Bitkiye yaralarından giriş yapar.
 • Neden olduğu zemin seviyesinde veya altındaki yaralar beyaz bir renk alarak iltihaplanır.
 • Hastalık, tarlaya önceden ekilmiş olan ürünlerin ölü dokularındaki sporlar üzerinden yayılır.

S. scierotiorum

 • Çoğu tarımsal ürünü etkileyen polifaj bir mantardır.
 • Fideleri çökertebilir.
 • Kök çürüklüğüyle başlar ve zamanla bitkinin geri kalanına yayılır.
 • Çevresel koşullar yüksek nem oranı içerdiğinde gelişir.
 • Hastalık kendini kokusuz, sulu, beyaz küf şeklinde gösterir. Etkilenen dokuların büyük çoğunluğunu enfekte ettikten ve beyaz miselyumuyla kapladıktan sonra zamanla kurur.
 • Yüksek nem oranı ve 18C ila 20C arasındaki sıcaklıklar gelişimini hızlandırır.

Biber Kök Boğazı Yanıklığı  Phytophthora capsici

 • Bu mantar hastalığı topraktan kaynaklanır.
 • Hastalığın belirtileri havasızlıktan boğulma ile kolaylıkla karıştırılabilir.
 • Yüksek nem oranı gelişimini hızlandırır.
 • En büyük hasarı köke vererek bitkinin su ve besin emilimine engel olur.
 • Bitki, sararma gibi herhangi bir ön belirti göstermeksizin geri dönüşü olmayan biçimde solmaya başlar.
 • Kökler toprağa yakın bölgelerde çıbana benzeyen küflenmeler ortaya çıkarır.

Tütün Mozaik Virüsü 

 • Dünyadaki en yaygın ve sık rastlanan bitki virüsüdür.
 • Patlıcangil familyasına dâhil olan çok sayıda bitki türünü enfekte eder.
 • Uzun yıllar boyunca enfeksiyon yeteneğini koruyabilir ve bitkileri enfekte etmeye devam eder.
 • Temel olarak tarım işçileri üzerinden mekanik yolla bulaşır.
 • Böcekler, solucanlar ve mantarlar gibi diğer taşıyıcılar tarafından da bulaştırılabilir.

Acı biberlerde görülebilecek en yaygın belirtileri şöyledir:

 • Yapraktaki sararma mozaik desenindedir.
 • Yapraklarda şekil bozukluğuna ve hatta nekroza yol açabilir ve bazı durumlarda meyvelerin dallar üzerinde çürümesine neden olur.

Bu acı biber hastalıklarının üretim üzerindeki etkileri ve acı biber yetiştiriciliğinin birçok ülkede büyük bir ekonomik değere sahip olan bir faaliyet olması nedeniyle üretim zincirini mümkün olan en verimli seviyeye çıkarmak daha da önemli bir hal almıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cuadro verdeİlgi Konusunda Ara